Zpět na novinky

29.
Duben
2011

Když se dá kompaktor do práce…

Již od začátku roku jsme prezentovali naše stroje hned u několika zákazníků. Jednou z posledních jarních zastávek byla v podniku Žilovská zemědělská a.s. s předseťovým kompaktorem Swifter SO 6000, který se zapojil během předvádění zapojil do jarních předseťových příprav před setím kukuřice. Společnost Žilovská zemědělská a.s hospodaří na …

Již od začátku roku jsme prezentovali naše stroje hned u několika zákazníků. Jedno z posledních jarních zastávení bylo v podniku Žilovská zemědělská a.s. s předseťovým kompaktorem Swifter SO 6000, který se zapojil během předvádění do jarních předseťových příprav před setím kukuřice. Společnost Žilovská zemědělská a.s hospodaří na okrese Plzeň-sever nedaleko Třemošné a obhospodařuje ornou půdu a trvalé travní porosty o rozloze 1800 ha. Mimo rostlinné výroby se zabývají také chovem holštýnského plemene jehož stádo čítá 250 ks.

Kvalita se ukáže v obtížných podmínkách…
Předvádění Swifteru probíhalo za přítomnosti našeho prodejce Zděnka Leitla ze Stromu západ na pozemku, který byl v lednu zorán a jak je z fotografií vidět, bylo to zřejmě pole s nejhoršími podmínkami, na které nás Žilovští mohli vzít. Hrubá brázda, velké rigoly a nerovnosti s lavicemi naznačovaly, že bude muset kompaktor odvést pořádný kus práce. Kompaktor se testoval v agregaci s traktorem JD 8295 R.

Swifter SO 6000 při zpracování velkých nerovností a rigolů. Velmi náročné podmínky nejen pro stroje, ale i pro obsluhu.

 

Kdo umí ten umí…
Swifter je v našich luzích a hájích již tradičním kompaktorem. Proto už od něj všichni očekávají jen ty nejlepší výsledky. A i zde si kompaktor s náročnými podmínkami poradil velmi dobře, čímž byli místní mile překvapeni.
Na poli také pracovala souprava se smykobránami a tak byl zde vidět rozdíl a hlavní výhody Swifteru. Smykobrány po druhém přejezdu hezky rozdrtí hroudy a lehce urovnají povrch. Oproti tomu po přejezdu Swifterem zůstává perfektně srovnaný celoplošně podříznutý povrch, s kompaktním seťovým lůžkem v konstantní pracovní hloubce. Vrchní vrstva je velmi jemně nadrobená lehce utužená s perfektně urovnaným povrchem. Tak jsou vytvořeny ideální podmínky pro rovnoměrné vscházení. Výsledek práce komentoval předseda představenstva pan Pokorný slovy: „To je zahrádka,“.

 

Předseda představenstva Pokorný s mechanizátorem J.Dobrým a prodejcem Z. LeitlemVýsledek po jednom přejezdu Swifteru.

Ing. Vojtěch Němec

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás