Zpět na novinky

10.
Březen
2014

Jarní semináře SPZO za účasti firmy BEDNAR

V uplynulých týdnech probíhaly po regionech ČR Jarní semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) se kterým naše společnost BEDNAR FMT s.r.o. začala spolupracovat. V předsálí jsme měli možnost prezentovat naší firmu, zejména pak agronomické doporučení pro kvalitní založení porostu řepky, tj. hlavně hluboké zpracování půdy naším dlátovým pluhem Terraland, který umí půdu zpracovat do hloubky až 65/55 cm v závislosti na typu stroje. Řepka je totiž hluboko kořenící rostlina a potřebuje půdu zpracovat do hloubky, aby tvořila mohutný kulovitý dolů směřující kořen. Dalším doporučením je pak použití našeho předseťového kompaktoru Swifter s dvojitým drtícím válcem, který pozemek dokonale srovná,rozdrobí hroudy a připraví ideální seťové lůžko s jemnou strukturou půdy, přesně tak jak to drobná semena řepky vyžadují. Kvalitní porost a vysoký výnos řepky začíná totiž už samotným zpracováním a přípravou půdy.

Praktická ukázka rostlin

 

Protože si naše společnost BEDNAR FMT s.r.o. velmi zakládá i na praktickém doložení svých doporučení, měli jsme s sebou na ukázku i pár čerstvě vykopaných rostlin řepky z podniku K+K Břilice u Třeboně, kde jeden pozemek zpracovali do hloubky cca 42 cm naším strojem Terraland TN 3000 HM7R, který si pořídili loni na podzim do svého strojového parku. Hloubkově strojem Terraland zpracovali půdu i pod pokusy SPZO, ktreré se zde již tradičně zakládají a vyhodnocují vždy na přelomu května a června při tzv. Polním kázání. Na zbytku pozemku okolo pokusů byla použita minimalizace zpracování půdy a byl jen zdiskován. Ač byl o 14 dní dříve zasetý než samotné pokusy, jak dokazují fotografie, tak díky hlubokému zpracování půdy a tím dostatku vzduchu v půdě, později setá řepka dohnala tu o 14 dní setou. Na kořenech rostlin je pak jednoznačně znát, pod kterou je půda správně do hloubky zpracována a kde je půda tvrdá a nutí kořeny místo směřovat dolů, větvit do boků. Rostliny z pozemku do hloubky zpracovaného mají i mnohem silnější kořenový krček a mohutnější srdíčko, protože si dokáží pro živiny a vodu „sáhnout“ hlouběji. Je tu jasně vidět, která řepka bude více rozvětvenější a dávat tím i vyšší výnos.

 Rostliny řepky první dvě zleva z pozemku připraveného minimalizací pouze diskérem, vpravo dvě rostliny z pozemku, kde bylo použito Terralandu do hloubky cca 42 cm.

Rozmar letošní „zimy“ a zásobní hnojení

Letošní „zima“ ukázala i jednu zajímavost. V podniku K+K Břilice si nechali před jarním hnojení řepky dusíkem (N) udělat rozbor půdy na dusík, a vůbec nemuseli tolik N při prvním regeneračním hnojení dávat, protože je ho v půdě poměrně hodně, jak téměř nepršelo a nebyl sníh, nic se nevyplavilo a probíhá mineralizace v půdě jako např. v květnu, prostě půda žila i přes zimu jak bylo teplo. I u pšenic zasetých po řepce, zjistili dost N. Jen u pšenic zasetých po kukuřicích, bylo dusíku málo, což je důkaz toho, že kukuřice půdu o živiny a zejména N doslova „vysaje“ a je velmi náročná na správné dodání živin zejména do půdního profilu a nikoliv jen na povrch půdy. Proto se také naše společnost BEDNAR FMT s.r.o. již dlouhodobě zabývá zásobním hnojením přímo do půdního profilu, mimo jiné i pod kukuřice, a přišla s novinkou  FERTI-BOX FB 4400. Tuto novinku bude možné v agregaci s dlátovým pluhem Terraland vidět i na letošním brněnském veletrhu TechAgro 2014.

 

Praktická ukázka rostlin řepky na stánku BEDNAR v předsálí ze dvou různě připravených pozemků zemědělce i pracovníky SPZO velmi zaujala, zejména ty z pozemku hluboko zpracovaném Terralandem. O jarní semináře SPZO je tradičně mezi zemědělci obrovský zájem. 
Vlevo již vzešlý porost řepky po minimalizačním zpracování půdy diskérem, vpravo podryto Terralandem do 42cm teprve čeká na zasetí řepky.Vlevo opět porost řepky po minimalizačním zpracování půdy diskérem, vpravo porost řepky setý o 14 dní později do půdy podryté Terralandem do 42 cm s dostatkem vzduchu v půdě a snadnému přístupu kořenů pro živiny a vodu – porosty stejně vyrovnané.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás