Zpět na novinky

13.
Březen
2015

Jarní semináře SPZO za účasti BEDNAR FMT

Stalo se již tradicí, že na seminářích Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin ČR nechybí v rámci partnerství ani BEDNAR FMT. Nejinak tomu bylo i letos v jižních Čechách, kde se konal 24. února seminář v KD Veselí nad Lužnicí. Účast byla rekordní a seminář navštívilo 170 pěstitelů řepky z jižních Čech.

Terraland a Swifter k řepce prostě patří

Řepka olejka je rostlina, které je velmi náročná už na samotnou agrotechniku zpracování půdy. Pokud chceme připravit řepce ty nejlepší podmínky, je potřeba půdu hluboko zpracovat, tzv. podrýt. Kulovitý kořen řepky potřebuje půdu kyprou, provzdušněnou bez utužených vrstev s možností vsákavosti vody vlivem vysokých srážek. Ideálně připravit půdu pod řepku lze nejlépe dlátovým pluhem Terraland (podrývákem) značky BEDNAR, který umí půdu zpracovat až do hloubky 65 cm a je vyroben z vysokopevnostní oceli ALFORM. Samotné setí řepky pak musí být do ideálně připraveného seťového lůžka. Povrch musí být jemný, drobtovitý a tzv. bez hrud. V hrudovitém povrchu řepka jen velmi špatně vzchází a hroudy jsou též úkrytem a možným útočištěm slimáků a slimáčků. Dokonale připravené seťové lůžko je tedy i preventivním opatřením proti slimákům. Ideálním strojem na přípravu takového seťového lůžka je právě předseťový kompaktor SWIFTER značky BEDNAR. Stroj se vymyká vůči konkurenčním kompaktorům zejména předním páskovým hydraulickým smykem a dvojitým drtícím válcem croskill, který hroudám nedá šanci. Většina konkurenčních strojů disponuje pouze jedním drtícím crosskillem a to nestačí.

Prezentace strojů značky BEDNAR byla hned u vchodu.

Zemědělci přicházeli ve velkém počtu a zájem o informace ke strojům BEDNAR byl veliký.


Struktura a utuženost půdy jedním z témat semináře

Struktura půdy a zejména její utuženost byla i jedním z témat semináře, jak dokládají fotografie. Těžká výkonná technika dokáže půdu utužit až do 60 cm!!! Žádným jiným půdozpracujícím strojem, včetně klasického pluhu, není možné se na takovou hloubku dostat a půdní strukturu obnovit. Tohle zvládne opravdu jen dlátový pluh – podrývák. Utužená půda, ztrácí svou drobtovitou strukturu a v době sucha praská, je slitá jako do „betonové“ desky. Vytváří se tak velmi nepříznivé podmínky pro kořeny rostlin. Chybí zejména vzduch v půdě pro rozvoj kořenového vlášení, kterým rostlina přijímá živiny, tak podmínky pro mineralizaci, která bez vzduchu též nemůže probíhat. Seminář opět připomněl, že technologie pěstování není jen o výživě a ochraně, ale základem je i správná agrotechnika zpracování půdy, dle požadavků dané rostliny.

V sále bylo přítomno 170 pěstitelů řepky z jihočeského kraje.

Struktura půdy jedním z témat semináře – utužená půda po těžké zem. technice.


Struktura půdy jedním z témat semináře – v utužené půdě chybí vzduch a projevuje se to i na porostu.

Při měřeních bylo zjištěno, že těžká technika utužuje půdu až do 60 cm.


 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás