Zpět na novinky

03.
Červenec
2017

Jak na letní management posklizňových zbytků?

Do polí pomalu začínají vjíždět sklízecí mlátičky. Období správného zpracování posklizňových zbytků se blíží. Víte, jaké agronomické postupy uplatňovat? Máme pro vás řešení.

Proč je důležité dobře zpracovat posklizňové zbytky?

Díky zvyšujícím se výnosům, vzniká velké množství posklizňových zbytků. Zbytky je důležité dobře zpracovat, aby nedocházelo k nerovnoměrnému odčerpávání živin z půdy. Pokud se tak neučiní, začnou následující plodiny postrádat potřebné živiny. To má za následek snižování výnosů a špatně se vyrovnávající, lokální živinové deficity. Proto správným zpracováním posklizňových zbytků vytváříme základ pro další bohatou úrodu a vyšší výnosy.

Klíčové informace

  • Vysoké výnosy znamenají vysokou produkci posklizňových zbytků
  • Navrácení organické hmoty do půdy má nezastupitelný význam v udržování úrodnosti půdy
  • Správný management posklizňových zbytků v rostlinné produkci je rozhodujícím faktorem pro eliminaci škůdců a chorob
  • Vhodným agrotechnickým řešením je mulčování, rovnoměrné rozvláčení a následné zapravení posklizňových zbytků do půdy
  • Společnost BEDNAR doporučuje použití strojů MULCHER, STRIEGEL-PRO, SWIFTERDISC a ATLAS

Dělení managementu posklizňových zbytků

V letním období je důležité management rozlišit na dva základní typy. Konkrétně jde o management posklizňových zbytků po obilninách a řepce ozimé. Každý tento management má své specifika.

Podmínkou pro kvalitní nařezání rostlinných zbytků a eliminaci škůdců a chorob je Mulcher

Polní brány STRIEGEL-PRO nabízejí vhodné řešení pro rovnoměrné rozvrstvení obilných shluků slámy


Jak na posklizňové zbytky obilovin?

Základem správné podmítky je kontrola pravidelnosti rozprostření posklizňových zbytků za drtičem sklízecí mlátičky. V případě nepravidelného rozprostření je nutné použít polní brány STRIEGEL-PRO.

Na zanechané vysoké strniště doporučujeme použít mulčovač s vertikální osou rotace MULCHER. Ten nadrtí zbytky a pravidelně je rozprostře po parcele.

V případě menšího výnosu než 8 t/ha lze použít krátce po sklizni diskové podmítače SWIFTERDISC s disky o průměru 520 mm.

Pokud přesahuje hmotnost produkované slámy 6,4 t/ha, nabízí ideální řešení diskový podmítač ATLAS s disky o průměru 620/660 mm. Velikost disků a váha stroje poskytují záruku kvalitního promíchání a zaklopení rostlinných zbytků na jeden přejezd.

Pro rychlou, levnou a kvalitní podmítku obilovin a řepky se hodí diskový podmítač SWFITERDISC s disky o průměru 520 mm. Efekt stroje zvyšuje využití předního řezacího válce Trash-Cutter

Pro podmítku velkého množství posklizňových zbytků se doporučuje diskový podmítač ATLAS s disky o průměru 620/660 mm


Jak na posklizňové zbytky řepky ozimé?

Strniště řepky po desikovaném porostu kvalitně zpracují polní brány STRIEGEL-PRO. Tyto polní brány nařežou suché posklizňové části řepky a prsty rozprostřou zbytky rovnoměrně po parcele. Tím pozemek dobře připraví na podmítku.

Pro zvýšení efektivity podmítky poslouží diskový podmítač SWIFTERDISC s předním řezacím válcem Trash-Cutter, který posklizňové zbytky dokonale připraví pro následující pracovní orgány.

Na strniště řepky po nedesikovaném porostu je nutné použít mulčovač MULCHER, který nadrtí houževnaté posklizňové zbytky a rovnoměrně je rozprostře po pozemku.