Zpět na novinky

02.
Červenec
2014

Historický polní den BEDNAR FMT

V Městci Králové se konaly 25-26. 6. tradiční dny BEDNAR FMT, které jsou pořádány ve spolupráci se zemědělským podnikem ZS Sloveč a.s. a distributorem techniky BEDNAR FMT pro ČR společností STROM Praha a.s. Na pozemku před hlavním areálem ZS Sloveč a.s. proběhl historicky největší polní den, během kterého bylo prezentováno 22 souprav sestavených do technologických linek. Podle očekávání letošní polní den byl historicky největší nejenom z hlediska počtu prezentovaných souprav, ale také z hlediska návštěvy ze strany zemědělců, kterých se přijelo do Městce Králové podívat více než 1700.

Představení nových vizí

 

V předvečer samotné akce (25. 6.), proběhlo setkání za účasti 450 významných zákazníků a obchodních partnerů. Během programu byly prezentovány výsledky a vize společnosti BEDNAR FMT. „ Chtěl bych poděkovat všem přítomným za podporu a důvěru. Za posledních 5 let jsme ušli dlouhou cestu od malé bezvýznamné firmy ke středně velké firmě, která začíná mít v Evropě vynikající pověst. Chtěl bych zvláště poděkovat českým zemědělcům, kteří za poslední roky udělali obrovský kus práce v rostlinné i živočišné výrobě. V České republice jsou odborníci, kteří mají vynikající výsledky v celoevropském měřítku. My jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat. Tento fakt má přímý vliv na úspěch naší společnosti.“ zahájil polní dny Ladislav Bednář (majitel BEDNAR FMT) v přítomnosti zahraničních delegací a novinářů.

 

Ladislav Bednář se synem Janem Bednářem při prezentaci vizí 25.6.Stan plný obchodních zástupců a zákazníků z celého světa

 

 

Prezentace během večeraPohled na stage a stan 25.6.

 

BEDNAR prezentoval technologické linky

 

Stroje byly seřazeny na pozemku do technologických linek pro jednotlivé plodiny. Hlavní důraz byl kladen na cukrovou řepu, kukuřici, ječmen a řepku ozimou. Během prezentací na pódiu byly popsány jednotlivé linky a výsledky těchto linek v zemědělských podnicích. Jako hlavní téma linek bylo zdůrazňováno hloubkové kypření ve spojení se zásobním hnojení do půdního profilu pomocí Ferti-Boxů.

 

Prezentace technologických linek pro jednotlivé plodinyTechnologie zásobního hnojení při polní ukázce

 

Představení nového meziřádkového kultivátoru Row-Master RN

 

V Městci Králové byl poprvé oficiálně představen meziřádkový kultivátor pro porost cukrové řepy Bednar Row-Master RN. „ Cukrová řepa poslední roky nabývá na významu. Meziřádkové kypření je jednou s polních operací, která významně přispívá ke zvýšení výnosu a digesce bulev. Primární výhodou kypření je odstranění půdního škraloupu a zvýšení přístupu kyslíku během vegetace. Row-Master doplňuje technologii, kterou nabízíme pěstitelům cukrovky: podzimní hloubkové kypření Terralandem se zásobním hnojením, jarní precisní příprava seťového lůžka Swifterem s SB sekcemi, meziřádkové kypření během vegetace Row-Masterem.“ prezentoval novinku Ing. David Ryčl (vedoucí prodeje BEDNAR FMT). Row-Master je sofistikovaný kultivátor, který může být vybaven monitorováním porostů systémem CultiCam. CultiCam reaguje na porost již od dvou pravých listů řepy a navádí stroj do meziřádků. Row-Master RN 8100 (18 řádků) s optikou CultiCam úspěšně provozují v ZS Sloveč od jara 2014.

 

Ukázka navigování na řádky cukrové řepy pomocí kamery CultiCamPohled na zaplněnou předváděcí plochu 26.6.

 

 

Demonstrace 10 souprav

 

Na pozemku byly předvedeno 10 strojů LIVE (na živo)…“Příště asi budeme muset nechat posekat větší plochu, ne kvůli velikostí strojů, ale kvůli počtu lidí. Ve třetí řadě již není na stroje vidět… je to jak v Brazílii na fotbale.“ komentoval situaci o počtu návštěvníků moderátor Zbyněk Lounský. „ Rozhodli jsme se prezentovat zejména stroje o větších pracovních záběrech jako trend, který byl nastolen před několika málo lety a má pokračující tendenci. Změny nejsou skokové – zemědělec, který měl 8m disky kouká po 12m. Ten co měl 4m chce 6m.“ vysvětloval polní ukázky Jan Bednář (Export Sales Manager).

Poděkování

 

Závěrem děkujeme všem spolupořadatelům společnosti ZS Sloveč a.s., kde jsme našli vynikající zázemí, kolegům ze společnosti STROM Praha a.s., divize Východ. Velké díky patří všem zemědělcům, kteří zapůjčili své vesměs nové stroje na polní prezentaci. Z České republiky to byly především tyto podniky:

ZS Sloveč a.s., Ekoprogres Třebovle, AGROS-Kojice s.r.o., ZAS Bečváry a.s., František Weiss – Milčice, Milan Brož – Sviny, AGRO Miovský – Osoblaha, Pavel Vejnar – Kněžnice, ZD Okříšky, Pavel Sochor – Litětiny, Tomáš Bouček – Smiřice

 

Bednar Row-Master RN 8100, 18 řádkůPřivítání hostů 26. 6. zprava Lukáš Hůla (vedoucí podpory prodeje STROM Praha a.s., Jiří Sobota (ředitel ZS Sloveč a.s.), Ladislav Bednář (ředitel Bednar FMT s.r.o.), Robert Schmiedl (country manager Dupont pro ČR)

 

 

Demonstrace širokozáběrových diskových podmítačů Bednar SwifterDisc XE 12000 a Atlas AM 12000Novinka diskový podmítač Atlas HO 6000 s disky o průměru 660mm

 

 

Radličkový podmítač Fenix FO 4000 s Alfa Drillem pro výsev meziplodin se po ukázce přemísťuje do jižních Čech k novému majiteli p. BrožoviVelký zájem budil secí stroj Omega OO 6000 Ferti s přihnojováním

 

 

Plno bylo ve stanuPlno bylo i před stanem

 

 

David Ryčl (vedoucí prodeje ČR), nalevo Zbyněk Lounský (moderátor)Team marketingu BEDNAR FMT po úspěšné akci

 

 

Ing. Jan Bednář
Export Sales Manager
jan.bednar@bednarfmt.com

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás