Exkurze vyškovských zemědělců v Rusku

Koncem měsíce června Zemědělský svaz Vyškov uspořádal pro své členy exkurzi do Ruska. Její program byl kromě jiného zaměřen i na poznávání místních zemědělských podmínek a způsobů zemědělského hospodaření v Rusku.

Společnost BEDNAR byla oslovena Zemědělským svazem Vyškov, zda by zajistila v rámci exkurze návštěvu ruských farem. S čímž jsme samozřejmě souhlasili a rádi jsme pomohli. Kolega German Vichik (area manager pro Rusko) zajistil návštěvu zemědělských podniků v Krasnodarské oblasti.

Na začátku naší výpravy nesměla chybět návštěva hlavního města Ruska – Moskvy a jejích hlavních pamětihodností. Navštívili jsme Rudé náměstí, chrám Vasila Blaženého, Kreml – a to jak jeho paláce včetně slavné zbrojnice, tak chrám Zvěstování Panny Marie, Archandělský chrám, chrám Uložení roucha Panny Marie i chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Návštěva Rudého náměstí

Rudé náměstí


Po návštěvě Moskvy následoval letecký přesun do Soči, kde na nás po dlouhé cestě čekalo příjemné osvěžení u Černého moře. V dalších dnech jsme navštívili nejvýznamnější historická místa města, jako jsou Puškinova knihovna, Památník kotvy a děla z roku 1913 s originály kotvy z 18. stol. a děla z 20. stol., které symbolizují vítězství Ruska v Rusko-turecké válce. Také jsme navštívili Dendrarium – botanickou zahradu na černomořském pobřeží s více než 1 500 druhy vzácných stromů a keřů z celého světa. V této oblasti nesměl chybět výlet do oblasti Dagomys s nejseverněji položenými čajovými plantážemi, kde jsme se seznámili s technologií pěstování čaje.

Památník kotvy a děla

Návštěva Dendraria


Návštěva čajové plantáže

Exkurze v Čajovém domě byla spojená s ochutnávkou čaje


Poslední dny v této části Ruska jsme strávili návštěvou letního sídla „soudruha Stalina“, nazývaného – jak jinak – Stalinova chata, které se nachází na vrcholu hory mezi Macestským údolím a kaňonem řeky Agura. A samozřejmě nesměla chybět návštěva olympijského areálu, který byl vybudován v roce 2014.

Stalinova chata

Olympijská vesnice


Po návštěvě Soči jsme vlakem přejeli do Krasnodaru, tedy do jednoho z agrárně silných regionů Ruska. Navštívili jsme dvě farmy v této oblasti.

První farma se nachází ve městě Bolšoj Bejsug a jmenuje se „Yield of the 21th Century“. Výměrou se řadí ke středním podnikům. Hospodaří na rozloze 9 000 ha (pro porovnání ji s ohledem na ruské podmínky můžeme přirovnat k české farmě s rozlohou do 1 000 ha). Pracuje zde 300 zaměstnanců.

Pěstují pouze plodiny seté na jaře – kukuřici, cukrovou řepu, jarní ječmen a jarní pšenici, sóju a víceleté pícniny. Typy půd v této oblasti jsou převážně černozemě, situované cca v 200–300 m nadmořské výšky. Úhrn srážek se zde pohybuje v průměru 600 mm/rok. Průměrné výnosy mají u pšenice 6 t/ha, slunečnice 3,5 t/ ha a sóji 2–2,5 t/ha. U cukrové řepy se průměrný výnos pohybuje 68 t/ ha s 15% cukernatostí. Zabývají se tu i živočišnou výrobou. Chovají dojnice v počtu 1 200 ks s celkovou užitkovostí 30 000 litrů mléka. Veškerou produkci jak z rostlinné tak i z živočišné výroby prodávají dále do oběhu.Technika, kterou zde využívají je různorodá. Traktory s výkonem 250–600 HP jsou CASE včetně sklízecích mlátiček. Traktory menších výkonových tříd jsou převážně značky Bělorus. Stroje na zpracování půdy jsou převážně značky BEDNAR – TERRALAND TO 6000 + PRESSPACK PT600, ATLAS AO 6000, ATLAS AM 10 000 a ATLAS AO 6000L.


Druhým navštíveným podnikem bylo jedno ze středisek velkého Agro holdingu hospodařícího na výměře 700 000 ha. Námi navštívené středisko obhospodařuje výměru 28 000 ha a zaměstnává 1 200 zaměstnanců. Pěstují zde jarní pšenici na výměře 12 000 ha, cukrovou řepu na 3 500 ha, 3 000 ha silážní kukuřice a na zbytku výměry jarní ječmen a slunečnice.

Typy půd v této oblasti jsou také převážně černozemě. Pozemky se nacházejí cca v 200–300 m nadmořské výšky. Úhrn srážek se zde pohybuje v průměru 540 mm/rok.  Průměrné výnosy mají u pšenice 7 t/ha. U cukrové řepy se průměrný výnos pohybuje 60–70 t/ ha s 15% cukernatostí.  Vzhledem k velké výměře, na které pěstují cukrovou řepu, ji začínají sklízet již 1. srpna. Následně ji zpracovávají v pěti vlastních cukrovarech.

Kromě rostlinné výroby se zabývají i živočišnou výrobou. Chovají dojnice v počtu 7000 ks. Veškerou produkci jak z rostlinné tak i z živočišné výroby zpracují ve svých přidružených výrobách.


Technika zastoupená v tomto podniku je také velice různorodá. Převažují zde traktory Bělorus. Pouze traktory vyšších výkonových tříd od 300 HP jsou John Deere. Ze strojů na zpracování půdy převažují staré stroje ruských výrobců. Během posledních pěti let však pořizují postupně nové stroje od renomovaných evropských výrobců. Od firmy BEDNAR vlastní v tomto holdingu několik SWIFTERŮ SM 12 000, SWIFTERŮ SM 14 000 a ROW-MASTERŮ RN 9000S.Z toho, co jsme viděli, je zřejmé, že potenciál ruských farem je veliký.  Postupně začínají využívat „západoevropské“ metody zpracování půdy a moderní agrotechnické postupy. A postupnými kroky se snaží využít velký výnosový potenciál půd.

Michal Jurníček
Area Manager pro ČR
+420 601 569 779
michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás