Zpět na novinky

14.
Srpen
2015

Exkurze vyškovských zemědělců v Rumunsku

Koncem měsíce června Zemědělský svaz Vyškov uspořádal pro své členy exkurzi do Rumunska. Exkurze byla kromě jiného zaměřena na poznání místních zemědělských podmínek a způsobů zemědělského hospodaření. Společnost BEDNAR byla oslovena Zemědělským svazem Vyškov, zdali bychom nezajistili v rámci jejich exkurze návštěvu rumunských farem. S čímž jsme samozřejmě souhlasili a rádi jsme jim v tomto pomohli. Kolega Ing. Jaroslav Koreček (vedoucí obchodu pro východní trhy) zajistil návštěvu zemědělské farmy v jižní části Rumunska a také návštěvu u našeho importéra. Mimo jiné se p. Koreček ujal i celého průvodcování celé exkurze po Rumunsku.

Návštěva zemědělské farmy

Měli jsme možnost navštívit farmu v jižní části Rumunska. Farma se nachází ve vesnici  Căldărăşti, Județul Buzău. Na farmě se věnují pouze rostlinné výrobě na rozloze 1500 ha. Pěstují zde převážně kukuřici, slunečnici, ječmen, pšenici a v menší míře řepku.  Tato farma patří v regionu k těm modernějším,  převažuje zde technika John Deere z traktorů jsou to JD 8345 R, 7530, 8370R, 6100MC,  sklízecí mlátičky S680i, W650, 9540 WTS  a samochodný postřikovač JD 4730. Ze strojů na zpracování půdy jsou zde nejvíce využívány stroje BEDNAR dlátový pluh  Terraland TN 3000D7R Profi, předseťový kompaktor Swifter SE 10000 a SO 5000. V době naší návštěvy na farmě dokončovali stavbu posklizňové linky.

Moderně vybavený strojový park technikou John Deere

V době naší návštěvy  (koncem června) byly žně v tomto regionu v plném proudu


Předseťové kompaktory BEDNAR Swifter SO 5000 a SE 10000

Obsluha sklízecí mlátičky prý běžně využívá Terraland jako “kotvící místo pro jeho dopravní prostředek, prý kolo s Terralandem mu nikdo neodnese…“


Návštěva na farmě ve vesnici Căldărăşti, na středisku s nově vybudovanou posklizňovou linkou.

Majitel farmy pan Ion Dobre (v popředí vpravo) nám sděluje informace o jeho farmě a systému  rumunského zemědělství


Samozřejmě nesměla chybět I návštěva našeho importéra pro Rumunsko, kterou je fy. IPSO. Navštívili jsme jejich hlavní centrální sídlo v Bukurešti. Firma IPSO je importérem techniky John Deere pro Rumunsko, ale také I techniky BEDNAR.

Návštěva v hlavním sídle našeho importéra pro Rumunsko ve fy. IPSO v Bukurešti, kde nám společnost IPSO představil product manažer pro techniku BEDNAR pan Dan Gidea.

Skupina účastníků zájezdu


Farma BARTHA – chov lipicánů

Farma BARTHA se specializuje na chov lipicánů.  Na farmě je v současné době chováno 15 klisen, 3 plemenní hřebci a cca 50ks hříbat. Jsou zde vyšlechtěni především  jedinci vhodní pro řízení kočárů, kteří jsou vybírání s velkou přísností, pokud jde o vnější pohybové kvality, ale také aby nebyly zanedbány barvy. K farmě také patří 40 ha pozemků, z čehož je  30 ha pastvin a 10 ha orné půdy, na které pěstují pouze obilní a krmné směsi, které využijí pro vlastní spotřebu  a výrobu krmiv pro koně.

Součástí návštěvy farmy byla ukázka stylu jízdy s kočárem  tzv. anglického a maďarského stylu

Na závěr byla připravena okružní jízda kočárem


Po zbytek exkurze jsme navštívili několik historických míst a památek např. panství BELU, město  Brasov,  Sibiu, Predeal, přírodní rezervaci na Dunajské deltě a drákulův hrad BRAN.  Během exkurze jsme mohli spatřit různorodost Rumunského zemědělství od „mini hospodářství“ až po moderně vybavené zemědělské podniky.

Poděkování patří Zemědělskému svazu Vyškov, že jsme se mohli účastnit této exkurze a navázat nové kontakty a také Jardovi Korečkovi za jeho perfektní „ průvodcovské služby“

Různorodost rumunského zemědělství je patrná na první pohled velké lány v jižní části Rumunska

Průměrná velikost Rumunské farmy je 3,4 ha, farem nad 500 ha je v současnosti v Rumunsku pouze 1,2% z celkové výměry 10,3 mil/ha zemědělské půdy, z čehož je pouze 8,3 mil orná půda.  Celkový počet farem v Rumunsku je 1,05 mil. Farem.


Plavba po Dunajské deltě, která je proslavená velkými koloniemi pelikánů.

Známý hrad BRAN kde pobýval Valašský vládce a válečník Vlad Tepeš známý jako „hrabě Drákula“.


Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás