Zpět na novinky

02.
Červenec
2014

DLG FELDTAGE ukazuje směry v rostlinné výrobě

V Německu se tradičně střídají dvě významné akce, které jsou hojně navštěvovány hosty ze zahraničí – AGRITECHNIKA a DLG FELDTAGE. Zatímco AGRITECHNIKA je s převážné části zaměřena na mechanizaci, DLG FELDTAGE je venkovní akce se zaměřením na polní pokusy demonstrující novinky v oblasti osivářství, ochraně rostlin a výzkumu v těchto oblastech. Polní dny DLG FELDTAGE letos proběhly v 17.-19.6. nedaleko Lipska za účasti BEDNAR FMT.

BEDNAR první účast na DLG Feldtage

„Účast na DLG Feldtage je pro nás premiérou. Jsem rád, že se účastníme a můžeme v Německu ukázat stroj, který je unikátní a koresponduje s velkou většinou prezentací osivářských firem zaměřených na vývoj kořenových systémů většiny plodin“. Komentoval účast Jan Bednář (Export Manager). BEDNAR představil na Feldtagu tažený dlátový pluh Terraland TO, který se stal v Německu velmi populárním a poptávaným strojem.

Stánek BEDNAR s dlátový pluhem Terraland TO 4000

Team BEDNAR FMT na DLG FELDTAGE

Kořenový systém jako jedno z hlavních témat

Vývoj kořenového systému, jeho výživa jsou jedním ze základních předpokladů úspěšného výnosu. Na DLG Feldtage byly vedle „nadzemních ukázek“ porostů kvalitně demonstrovány vývoje kořenových systémů jednotlivých plodin. Až 3 metrové jámy, vykopané přímo v porostu demonstrovaly, až kam se mohou dostat kořeny některých plodin. Bylo možné vidět kořen cukrové řepy v hloubce 1.2 m, kořen řepky ozimé v hloubce až 2 m, hluboko kořenící ječmen až do 0.5 m atd. Proto, aby se plodiny mohly dostávat do takovýchto hloubek a přijímat spodní vodu, živiny v období stresových situací je nutné vytvoření podmínek. BEDNAR FMT se dlouhodobě touto problematikou zabývá s konkrétními výsledky v jednotlivých zemědělských podnicích. „ S hloubkovým kypřením jsme začali již před 5 lety. Následně jsme hloubkové zpracování rozšířili o zásobní hnojení. Během těchto 5 let jsme nasbírali celou řadu zkušeností a to pozitivních i negativních. Na základě výsledků z praxe jsme původní prototypy upravili a rozšířili nabídku dlátových pluhů. Víme, jak a kde je vhodné kypřit hlouběji, co a jaká plodina vyžaduje.“ říká David Ryčl (vedoucí prodeje Bednar FMT).

Ukázky kořenových systémů

Kořeny ozimé řepky ve 2 m hloubky

Řepa kořenící do hloubky 1.2 m

Ukázky kořenových systémů

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás