Zpět na novinky

31.
Říjen
2014

Den zemědělce a venkova 2014

V pátek 29.9. se v Dobešicích konal Den zemědělce a venkova. Součástí Dne byla i výstava moderní a historické zemědělské techniky. Pořadatelem byla Střední zemědělská škola Písek spolu s Okresní agrární komorou Písek a Celostátní sítí pro venkov.

Od historie až po současné nejmodernější zpracování půdy

Farmáři a široká veřejnost měli v rámci výstavy možnost shlédnout početné ukázky zemědělské techniky. Od nejstarších, historických strojů, až po ty nejmodernější. Mezi zástupci nejmodernějších figurovaly dva stroje BEDNAR FMT pro hluboké zpracování půdy. Dlátové pluhy TERRALAND TN 3000, zapůjčené společností AGPI Písek, střediskem rostlinné výroby v Ražicích a Krsicích.

Zahájení Dne se ujal ředitel školy Ing. Miloš Cieslar

Dvojice Terralandů TN 3000,  zapůjčené společností AGPI Písek

Výstava historické zemědělské techniky za koně

Dnešní, moderní techniku BEDNAR by už tyto koně neutáhly

Prezentace písecké zemědělské školy

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás