Zpět na novinky

06.
Červenec
2012

Deň poľa v Liptovskom Ondreji

Dňa 13.6.2012 sa uskutočnil v Liptovskom Ondreji, na poľnom letisku, deň poľa so zameraním na krmoviny a poľnohospodársku techniku. Pre záujemcov sa od rána konal odborný seminár na téma Systémy obhospodarovania trávnych porastov v podmienkach agroenvironmentu.

Dňa 13.6.2012 sa uskutočnil v Liptovskom Ondreji, na poľnom  letisku, deň poľa so zameraním na krmoviny a poľnohospodársku techniku. Pre záujemcov sa od rána konal odborný  seminár na téma Systémy obhospodarovania trávnych porastov v podmienkach agroenvironmentu.

Krátko po jedenástej hodine bola oficiálne otvorená vonkajšia výstava techniky na spracovanie krmovín. Aj napriek nie najlepšiemu počasiu sa prišlo na akciu pozrieť  množstvo návštevníkov. Predvádzanie techniky sa začalo krátko po jedenástej hodine. Zástupcom strojov, ktoré prezentoval STROM Export bol Mulcher MZ 6000 so záberom 6 m.

Zástupca STROM Export Mulcher MZ 6000Vystavovatelia techniky a zákazníci si užívali aj zhoršené počasie

Predvádzanie techniky malo podľa jednotlivých skupín strojov:
• Stroje na kosenie krmovín
• Stroje na obracanie a zhrabovanie krmovín
• Stroje na zber krmovín z riadkov zberacie rezačky,  zberacie vozy,  zberacie lisy
• Stroje na zber a konzervovanie krmovín
• Stroje na obnovu trávnych porastov
• Stroje na zber biomasy
• Komunálna technika

Mulcher MZ 6000 pri práci vo vlhkých podmienkach.Stredný pás mulčovaný MZ 6000, produkt je nasekaný veľmi jemne vďaka kvalitným nožom na mulčovanie trávnatých porastov a protiostrím.

Mulcher MZ 6000 sa osvedčil aj v neľahkej konkurencii mulčovačov. Práve vďaka jeho kvalitnej konštrukcii rámu a nožov, pojazdovej rýchlosti a hlavne kvalitne mulčovaný trávnatý porast.  MZ 6000 výborne pracoval aj vo veľmi vlhkých podmienkach. Kvalita mulčovaného porastu dosiahla výborného výsledku, pri ktorom bol trávnatý porast nasekaný nadrobno s bezproblémovým prepadom mulču až k zemi, tým bol vytrvorený dokonalý základ biohnojiva.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás