Zpět na novinky

19.
Květen
2014

Den otevřeních dveří ZEA Rychnovsko a.s. a BEDNAR FMT s.r.o.

Dne 15. května uspořádala akciová společnost ZEA Rychnovko den otevřených dveří ve středisku Dlouhá Ves, okres Rychnov nad kněžnou. Hlavním partnerem této akce byla společnost BEDNAR FMT jejíž výrobní závod sídlí v blízkém okolí zemědělského podniku. Při této příležitosti byl zpřístupněn výrobní závod široké veřejnosti a dále představen při polních ukázkách výrobní program strojů BEDNAR.

Dopoledne patřilo dětem

Celé dopoledne bylo vyhrazeno dětem. Během této doby se tu vystřídalo neuvěřitelných 400 dětí z okolních základních a středních škol. Pro děti byl připravený bohatý kulturní program, kde si děti mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti o zemědělství v rámci procházky naučnou stezkou. Na této stezce mohli spatřit různou zemědělskou technikou, ale také se seznámit s běžným zemědělským provozem.

 Dopoledne patřil areál ZEA Rychnovsko hlavně dětem.

 Během dopoledne dorazilo na 400 dětí z okolních základních a středních škol.

Prezentace akciové společnosti ZEA Rychnovsko
„Úderem dvanácté hodiny“ se otevřely brány odborné zemědělské veřejnosti a obchodním partnerům zemědělského podniku. Všechny přítomné na úvod přivítal Josef Dvořák, ředitel ZEA Rychnosvko a.s. a  Ladislav Bednář, majitel BEDNAR FMT spolu s dalšími pozvanými hosty.  Poté byl představen zemědělský provoz ZEA Rychnovsko. Návštěvníci si mohli prohlédnout robotizovanou stáj s dojírnou pro 270 ks skotu, bioplynovou stanici a linku na výrobu briket ze zemědělských odpadů. Během celé akce byla k vidění různá zemědělská technika, kterou zajistili obchodní partneři zemědělského podniku.

Zahájení v podání Josefa Dvořáka (ředitel ZEA Rychnosvko a.s.) a Ladislava Bednáře (majitel BEDNAR FMT).

Návštěvníci měli možnost si prohlédnout zemědělský provoz ZEA Rychnovsko.

Rozsáhlá expozice techniky BEDNAR

Hlavním partnerem celé této akce byla kromě Zemědělského svazu ČR, také společnost BEDNAR FMT což bylo vidět i na „rozsáhlé expozici“ žlutých strojů.  Návštěvníci si tak mohli prohlédnout základní sortiment zemědělské techniky BEDNAR, která se v jejich regionu vyrábí, ale také mohli navštívit výrobní závod a prohlédnout si proces vzniku nového zemědělského stroje. O tuto návštěvu byl veliký zájem, jak odborné tak laické veřejnosti.

 V těsné blízkosti areálu ZEA Rychnovsko byla rozsáhlá expozice strojů BEDNAR.

 Ze strany návštěvníků byl o prohlídku výrobního závodu BEDNAR FMT velký zájem.

Polní ukázka strojů BEDNAR a traktorů John Deere

Pro zájemce byla připravena ukázka zpracování půdy stroji BEDNAR v agregaci s traktory John Deere.   Představena byla celá technologická linka na zpracování půdy před setím kukuřice.  Jednalo se o mulčovač rostlinných zbytků MZ 4500, diskový podmítač Swifterdisc XO 8000F a Atlas AO 5000, univerzální kypřič Fenix FO 4000, dlátový pluh Terraland TN 3000, předseťový kompaktor Swifter SO 4000 a novinka výrobního programu – secí stroj Omega OO 6000Ferti s možnosti přihnojování.  ,

Při polních komentovaných ukázkách byly k vidění stroje BEDNAR v agregaci s traktory John Deere.

Představena byla i novinka – secí stroj Omega OO 6000Ferti s možností přihnojování.

Poděkování patří místnímu zemědělskému podniku ZEA Rychnovsko za perfektní přípravu celé akce, za vytvoření příjemné atmosféry mezi návštěvníky, jak již zmiňovaným bohatým doprovodným programem, ale bohatým občerstvením, kterého bylo pro každého připraveno dle jeho chuti a libosti. Celý tento den byl pod záštitou Českého zemědělského svazu a projektu „Zemědělství žije“. Podle velkého zájmu veřejnosti může říci, že v tomto regionu zemědělství opravdu žije. Přes den se zde vystřídalo přes neuvěřitelných 1200 dospělých a přes 400 dětí.

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás