DEMO TOUR BEDNAR TERRALAND 2017 startuje

Společnost STROM Praha a.s. ve spolupráci s firmou BEDNAR připravila pro letošní sezonu několik předváděcích souprav. Jednou z těchto souprav je kolový traktor John Deere 8310R agregovaný s čelním zásobníkem na hnojivo Fertibox FB2000 F a dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HD7R.

Demo tour startuje na severu Čech ve spolupráci se střediskem STROM Sever a dále bude pokračovat napříč celou Českou republikou. Pro více informací kontaktujte svého regionálního zástupce STROM Praha a sledujte náš facebook.

Smyslem této demo tour je nabídnout všem zemědělcům v celé České republice možnost vyzkoušet si ve  vlastním podniku na svých pozemcích technologii profilového hnojení a na „vlastní kůži“ se přesvědčit o výhodách této technologie.

Uvedená technologie byla prezentována na našich zimních seminářích:

http://www.bednar.com/cz/aktuality/detail/3320/odborne-prednasky-na-aktualni-temata-udrzitelneho-zemedelstvi

O výsledcích hloubkového kypření s využitím profilového hnojení jsme vás již informovali v reportáži:

http://www.bednar.com/cz/aktuality/detail/3329/prokazatelne-vyssi-vynosy-pri-pouziti-hlubokeho-kypreni

Co je profilové hnojení?

Jde o způsob přesného uložení hnojiva do půdního profilu při hlubokém dlátovém zpracování půd. Hnojivo je přímo podpovrchově ukládáno aplikační koncovkou za trajektorií slupic dlátového kypřiče. Je to metoda umožňující zúrodňování nejen zhutnělého půdního profilu.

Radlice na Terralandu s aplikační koncovkou

Schéma ukládání hnojiva do půdy


Jaké hnojivo lze použít?

Výhradní postavení v profilovém hnojení mají tzv. atraktivní živiny, které jsou důležité pro tvorbu ideální architektury kořenového systému a jejího hlubšího zakořenění, zejména pro tvorbu mohutných a dlouživých bočních kořenů (tzv. kořenového vlášení). Tím, že  tyto „živiny“  uložíme do hlubších půdních vrstev, nutíme kořeny zakořenit hlouběji, což se nám pozitivně projeví zejména v období přísušků, kdy jsou takové kořeny schopny přijímat vláhu z hlubších vrstev půdy.

Jedná se tedy o využití fosforečných a dusíkatých živin: AMOFOS (12 % N, 52 % P2O5)

POLIODAP (18 % N, 46 % P2O5)                                                                             

Případně lze použít další hnojiva od různých výrobců. Obecně se dá říci, že lze využít všechna fosforečná hnojiva, která obsahují min.  40 %  fosforu.

Z tohoto důvodu není vhodné použít hnojivo NPK (15-15-15) pro jeho nízký podíl fosforu.

Kořeny řepky

Kořeny kukuřice


Pro jaké půdy lze použít profilové hnojení?

Obecně lze říci, že tuto metodu můžeme použít téměř pro všechny typy půd. Abychom však dosáhli žádoucího výsledku, je třeba dodržet určité náležitosti, a to zejména výše pH půdy. Optimální hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 5,8 – 6,8. Tuto metodu je vhodné aplikovat na půdách, které mají nižší zásobenost fosforem.

Pro jaké plodiny profilově aplikovat N-P hnojiva?

Jde především o plodiny s kulovitým kořenem, jako je řepka olejka, cukrová řepa, ale i kukuřice.

Jak stanovit optimální dávku fosforu (P) pro profilové hnojení půd?

Tato problematika je trochu složitější a v této reportáži ji nelze jednoduše popsat.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PŘEDVEDENÍ  DEMO SOUPRAVY kontaktujte svého regionálního obchodního zástupce společnosti STROM PRAHA a.s., který vás navštíví s odborníky z firmy BEDNAR a celou technologii Vám ještě jednou představí a zajistí vše potřebné pro předvedení  soupravy na Vašem poli.


Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás