Zpět na novinky

18.
Prosinec
2014

DALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROK BEDNAR

BEDNAR FMT, český výrobce zemědělských strojů na zpracování půdy, setí a hnojení a mulčování, opět potvrdil, že se po zásluze řadí mezi nejlepší výrobce ve své kategorii a že se jeho pozice dále upevňuje i na největších světových trzích. Meziroční celkový obrat vzrostl o 28 % v porovnání s rokem 2013. Klíčovými trhy zůstaly Česká republika, Polsko, Slovensko, Rusko, Rumunsko a také Německo, kde byla během roku 2014 založena dceřiná firma BEDNAR GmbH.

Velká očekávání a silný potenciál potvrdil francouzský trh, kde došlo k výraznému nárůst objemu prodeje. Pouze za první tři měsíce byl splněn původní roční plán a v polovině roku byl tento plán překročen již o více než tři sta procent. „Ve Francii jsem začínal od nuly na jaře roku 2013. Za velmi krátkou dobu jsme se dokázali přesvědčit francouzské farmáře o kvalitách společnosti BEDNAR“, popisuje začátky na francouzském trhu Damien Digard.

Nové trhy a rozšíření týmu

Společnost BEDNAR dále podniká kroky k expanzi na nové trhy a v současné době dodává své stroje do zemí Evropy, Asie, Austrálie, Severní Ameriky a Afriky. Mezi nové a nadějné trhy patří Kanada, Austrálie a Nový Zéland, v kterých se podařilo navázat spolupráci se silnými a osvědčenými dealery a kde první stroje BEDNAR již poznaly své nové majitele. Další nové trhy představuje Kazachstán a Jižní Afrika.

S rostoucím počtem exportovaných strojů vznikají paralelně nároky na větší počet zaměstnanců. Prodejní síť se podařila rozšířit za podpory nových regionálních manažerů v zemích Francie, Německa a Polska, kde také došlo k rozšíření servisních pracovníků, kteří nyní dokáží poskytnout ještě kvalitnější a bezprostřednější servisní zásahy a poskytnou patřičnou podporu lokálním prodejcům techniky BEDNAR.

Výstavy a polní dny

Prémiové stroje BEDNAR se představili na výstavách po celém světe. Mezi nejdůležitější zahraniční akce patřily výstavy Innovagri ve Francii, Agrosalon v Moskvě, Agroshow v Polsku, ale také AgQuip v Austrálii a Grasslandz na Novém Zélandě. Tuzemské akce ovládlo rekordní Techagro, kde společnost BEDNAR prezentovala své stroje na vnitřních i vnějších výstavních plochách o celkové rozměru 1400 m2. V polovině roku se konal další ročník polního dne ve Slovči, který patřil také k těm rekordním, co do počtu návštěvníků i předvedených strojů ukázanými v polních podmínkách v postupném sledu všech pracovních operací od sklizně až k setí a hnojení.

Nové montážní a skladovací prostory

Na podzim v roce 2013 se společnosti BEDNAR podařilo úspěšně dokončit komunikace a odstavné plochy v areálu výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou. V druhé polovině roku 2014 byla dokončena modernizace nejstarší haly původně určené ke svařování velkých celků.

Modernizovaná hala rozšířila kapacity montáže o dalších 1 200 m2. Část modernizované haly je určena i na předmontáž komponent strojů Swifterdisc a Fenix, čímž bylo dosaženo zkrácení doby pobytu strojů na montážním místě. „Díky spuštění vlastní práškové lakovny v loňském roce se nám výrazně zrychlit celý výrobní proces. I přes navýšení montážních kapacit v roce 2013 jsme museli díky rychle rostoucí poptávce investici do modernizace haly uspíšit, abychom zachovali plynulost toku výroby až po konečný výstup – montáž. Montáž nejpopulárnějších strojů bude v roce 2015 probíhat již linkovým způsobem“, popisuje důvody modernizace Vojtěch Bednář.
BEDNAR FMT vytvořil v roce 2014 nové skladovací prostory otevřením centra náhradních dílů. Nové centrum dílů se nachází v těsné blízkosti hlavního výrobního závodu a disponuje zastřešenou plochou o rozloze 2 400 m2 a rozsáhlými venkovními plochami.

„Jsem rád, že se podařilo několikanásobně navýšit prostory pro skladovací kapacitu, která je nyní dostačují a umožňuje kvalitně a přehledně skladovat díly. Zároveň jsme v roce 2014 vylepšili systém identifikace dílů pro konečné uživatele,“ říká Jiří Hovad, vedoucí oddělení náhradních dílů.

Nové stroje a inovace

Díky nové moderní výrobě je společnost BEDNAR FMT schopná myšlenky technicky a technologicky promítnout do strojů. Spojením agronomických nápadů a technických možností vznikají nové produkty s inovativními prvky, které pomáhají posouvat výkony a kvalitu práce v praxi.

První novinkou pro nový rok je meziřádkový kypřič Row-Master RN, který dokáže výrazně zlepšit vegetační podmínky širokořádkových plodin např. cukrová řepa. Tento stroj je vhodné použít jak po dešti, tak v období sucha. Po dešti naruší kypřič půdní škraloup a umožní lepší přístup kyslíku. Při nedostatku deště naopak vytvoří izolační vrstvu, která uchová půdní vláhu. Další výhodou je mechanická regulace plevelů, což představuje výrazné snížení nákladů na chemickou ochranu.

Druhým novým strojem z dílny BEDNAR je Striegel-PRO PE, který najde uplatnění v oblasti managementu rostlinných zbytků a jarní přípravě půdy. Stroj také známý jako polní brány je vybaven dvěma nezávisle ovládanými pracovními sekcemi prstů. První čtyři řady prstů v přední sekci naruší vrstvu půdy do 4 cm a zadní dvě řady finalizují povrchovou úpravu. Stroj lze dovybavit řezacími coultry při letní péči o posklizňové zbytky nebo hydraulicky ovládaným smykem Crushbar při jarní přípravě půdy. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultry a naopak.

Novou skupinou strojů jsou krátké diskové podmítače Atlas AO_L s disky o průměru 620 mm, které jsou nyní jištěny přes čtyři pryžové segmenty a univerzální kypřiče Fenix FO_L s jištěním horizontální pružinou.

Nové stroje a inovované části strojů budou oficiálně představeny a podrobně rozebrány v samostatném článku v průběhu roku 2015.

Společnost závěrem děkuje všem farmářům a dealerům, kteří projevili důvěru ve stroje BEDNAR a těší se na pokračování spolupráce v roce 2015. V průběhu roku mohou farmáři sledovat pravidelné online reportáže z polí a dalších akcí na našich webových stránkách www.bednar-machinery.visualio.cz

Ing. Marek Šmika
Brand Manager, BEDNAR FMT s. r. o.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás