Zpět na novinky

06.
Srpen
2013

Další stroj v Železných horách na rodinné farmě Turkových

Dne 31.7. proběhlo za účasti majitele farmy, která sídlí ve Vyžicích u Heřmanova Městce a má výměru cca 600 ha, jeho synů, hlavního agronoma, zástupců prodejce stroje a výrobního závodu předání nového dlátového kypřiče BEDNAR Fenix FO 6000. Stroj byl v agregaci s traktorem CASE IH Magnum 340.

Předání proběhlo na hlinitopísčitým pozemku u Heřmanova Městce kde byla v neděli 28.7. sklizena pšenice ozimá o výnosu 7,3 tuny/ha. Sláma byla drcena a po sklizni byl rozmeten ledek z důvodu snazšího rozkladu velkého množství posklizňových zbytků. Dva dny před plánovaným spuštěním stroje spadlo během asi dvouhodinové průtrže mračen cca 40 mm srážek.

Stroj byl osazen dláty 60 mm (pozemek byl velmi vlhký) a je vybaven pružným válcem Spring. Tato výbava se ukázala velmi vhodnou a po velmi rychlém seřízení stroj pracoval bez problémů. Spokojený majitel stroj odvelel na farmu, kde přepřáhli do v loňském roce pořízeného diskového podmítače BEDNAR SwifterDisc XE 8000 a pole velmi levně a rychle zpodmítali. Na toto pole se Fenix vrátí až na podzim, kdy pole hluboce zpracuje. V plánu je jarní setí kukuřice do hrůbků vytvořených zadní urovnávací diskovou sekcí bez použití pěchu při udržování pracovní hloubky na transportních kolech.

   
Univerzální kypřič Fenix je na rodinné farmě Turkových agregován s traktorem o výkonu 340 koní.     Velké množství rostlinných zbytků bylo po jednom přejezdu rovnoměrně zapraveno.

Další  pracovní nasazení čeká Fenix již velmi brzy, kdy bude používán k hlubokému kypření  do hloubky cca 25 cm před setím řepky. Na stroj čeká přibližně 230 ha (nic ještě není sklizeno) a bude zkoušen v několika silnějších traktorech o výkonu okolo 380 HP, které budou pro stroj o záběru 6 metrů a pracovní hloubku 25 cm přece jenom lepší. Pro optimální pracovní výkon a drobení zpracovávané půdy je dobré udržovat pracovní rychlost na min. 12 km/h, čehož stávající traktor nebude pravděpodobně na členitých pozemcích v Železných horách při hlubokém kypření  bez předchozího mělčího zpracování schopen. Jak bylo ovšem při zavedení stroje ověřeno, hloubka práce cca 15 cm traktoru o výkonu 340 HP problém nedělala.

   
 Na podzim bude Fenix zpracovávat půdu technologií ridge-till (do hrůbků), což je umožněno snadným odpojením zadních pěchů a práce pouze se zadní urovnávací diskovou sekcí. Zavedení nového dlátové kypřiče se účastnili zástupci výrobního závodu BEDNAR FMT, obchodního zástupce – společnosti Agrometall a hlavní představitelé rodinné farmy Turkových.   

Fenix se zařadil k Swifterdiscu a dalším dvěma diskovým podmítačům řady Atlas a rozšířil tak počet strojů od firmy BEDNAR FMT s.r.o. na rodinné farmě pana ing. Turka na 4. Děkujeme a přejeme hodně hektarů ať už na vlastních polích nebo ve službách, které farma také okolním zemědělcům poskytuje.

   
  Bezúdržbové vertikální non-stop jištění proti přetížení zajišťuje také nutný uživatelský komfort.   Fenix je již čtvrtým strojem BEDNAR FMT na farmě.

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje BEDNAR FMT

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás