Kypření meziřádků u širokořádkových plodin jako je kukuřice a cukrová řepa se kvapem blíží. Meziřádková kultivace u těchto plodin je jednou z mála možností intenzifikace pěstování a zvýšení výnosu. V dnešní reportáží vám představíme dva druhy meziřádkových kypřičů ROW-MASTER českého výrobce zemědělské techniky BEDNAR.

Podívejte se na hodnocení porostu máku setého s pomocnou plodinou, který byl založen 29. března 2020 secím strojem OMEGA OO 6000 FL ve Vysokomýtské synklinále. Založení porostu proběhlo dle nově zpracované metodiky, která vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019). Hodnocení porostů a kompletní metodiku si můžete prohlížet pod odkazy uvedenými níže.

V průběhu letošního jara bylo na pozemcích Vysokomýtské synklinály zaseto secím strojem OMEGA OO 6000 FL celkem 184,5 ha máku setého s pomocnou plodinou. Konkrétně byly tyto porosty založeny v šesti podnicích a postupovalo se dle nově zpracované metodiky pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Metodika vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019) a nyní se o tyto poznatky a zkušenosti podělíme s vámi.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika