Podívejte se na hodnocení porostu máku setého s pomocnou plodinou, který byl založen 29. března 2020 secím strojem OMEGA OO 6000 FL ve Vysokomýtské synklinále. Založení porostu proběhlo dle nově zpracované metodiky, která vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019). Hodnocení porostů a kompletní metodiku si můžete prohlížet pod odkazy uvedenými níže.

V průběhu letošního jara bylo na pozemcích Vysokomýtské synklinály zaseto secím strojem OMEGA OO 6000 FL celkem 184,5 ha máku setého s pomocnou plodinou. Konkrétně byly tyto porosty založeny v šesti podnicích a postupovalo se dle nově zpracované metodiky pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Metodika vznikla na základě ověřených zkušeností z předešlých let (2017, 2018 a 2019) a nyní se o tyto poznatky a zkušenosti podělíme s vámi.

Souběžně s technologií setí ozimé řepky do dvouřádku vám přinášíme další možnosti využití pomocných plodin. Nyní konkrétně hořčice zaseté během jediného přejezdu s hlavní plodinou pšenicí ozimou secím strojem OMEGA OO_FL. Více o tomto využití pomocné plodiny na poli Statku Bureš u obce Srbce v oblasti Vysokomýtské synklinály se dozvíte od doc. Ing. Václava Branta, Ph.D. z ČZU v Praze a Jindřicha Šmögera ze Statku Bureš s.r.o.

V úterý 17. 12. 2019 jsme se opět sešli s doc. Ing. Václavem Brantem, Ph.D. z ČZU v Praze a Jindřichem Šmögerem ze Statku Bureš s.r.o. na poli ZD Dolní Újezd u Makova v oblasti Vysokomýtské synklinály. Zde byly 9. srpna založeny porosty ozimé řepky do dvouřádku s pomocnou plodinou a nyní dochází k jejich druhému vyhodnocení. Shlédněte ho v následujícím videoklipu.

Kukuřice je citlivou plodinou na nedostatky ve zpracování půdy a ve výživě rostlin. Je náročná na strukturní půdu do hloubky alespoň 35 cm, při které poskytuje nejvyšší produkci nadzemní biomasy. Zpracovaný půdní profil by měl vykazovat optimálně 50 – 60 % pórovitost s objemovou hmotností do 1,2 g/cm3 u písčitohlinité půdy. Při těchto podmínkách je zajištěn optimální vodní a vzdušný režim pro rozvoj široce a hluboce rostoucího kořenového systému, který je zárukou vyrovnané produkce píce o vysoké nutričně-minerální hodnotě.

Na Vysočině byly založeny podnikem Zemědělské obchodní družstvo Habry ve spolupráci s firmou BEDNAR FMT s.r.o. porosty kukuřice pro siláž inovativní technologií BEDNAR TERRASTRIP. Dne 20. 6. se zástupci zúčastněných společností setkali s pracovníky výzkumné a poradenské firmy AGROEKO Žamberk spol. s r.o. za účelem průběžného vyhodnocení vlivu nové technologie na vegetační a výživový stav kukuřice.

Posouzení stavu a odběr vzorků řepky z veřejného setí

Ve středu 9.5.2018 jsme za přítomnosti podnikového agronoma a zástupce SPZO odebrali další vzorky porostů založených v rámci veřejného setí řepky. Odběry jsme provedli ve všech lokalitách, tedy Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová, kde veřejné setí probíhalo. Poznatky z těchto odběrů a všeobecný přehled jsme pro vás připravili v tomto článku.​

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)


Hodnocení porostů

Vizuálně je na první pohled vidět, že jsou ve všech lokalitách statnější rostliny seté technologií BEDNAR. Jsou více navětvené a mají bujnější habitus. Tuto vlastnost porosty získaly především díky lepší přístupnosti výživy z půdního profilu a vlivem větší meziřádkové vzdálenosti při setí, kde v technologii BEDNAR výsev probíhal na vzdálenost 25 cm.

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


V jednotlivých lokalitách byl proveden odběr rostlin setých technologií BEDNAR a technologií konkrétního podniku. Odebrané rostliny byly následně doručeny do AGRO-LA, spol. s.r.o. v Jindřichově Hradci. Laboratoř nyní provede rozbor na N, P, K, Ca, Mg, hmotnost rostliny a vyhodnocení výživného stavu. O těchto výsledcích vás budeme informovat v průběhu června.

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií


Přehled o veřejném setí řepky

V týdeníku Zemědělec jsme vám přinesli průběžné výsledky veřejného setí řepky. Článek obsahuje podrobné informace o technologii založení porostu a výsledky z prvních pozorovaní. Přečíst si jej můžete v Zemědělci č. 18 ze dne 30.4.2018 nebo zde.

Jak proběhlo veřejného setí jsme vás informovali prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Tento článek si můžete přečíst tady.

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií


Bc. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika