Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace Terralandu TN 3000 D. V podniku se z velké části stále provádí orba, zejména po zrnové kukuřici, která je v podniku pěstována na ploše 500ha. Na pozemku, kde jsme stroj testovali, byla půda těžce jílovitá a svažité pole bylo jen obtížně přístupné klasickému pluhu, v této lokalitě se tedy vždy provádělo nakypření do max. hloubky 25cm. Cílem testování bylo prokázat efektivnost Terralandu, která je charakterizována narušením utužených půdních vrstev, vyvoláním vertikálního efektu vody, zvýšení obsahu vzduchu v půdě a intenzivní nakypření. Vysoká denní výkonnost, společně s nízkou spotřebou stroje Terraland představuje velice zajímavou alternativu klasické orby. Abychom však stále nemluvili pouze v řeči teorie, zajeli jsme se podívat na porost řepky, který byl na testovacím pozemku zaset ještě v ten samý den, před secím strojem stačil jediný přejezd kultivačních bran.

V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového pluhu STROM TERRALAND TN. Srovnání přihlíželo i velkém množství zájemců o tuto technologii zpracování půdy, jak se strany velkých podniků, tak i menších soukromích zemědělců.

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k nižší spotřebě PHM a větší pracovní hloubce, která navíc bezpečně naruší podorniční vrstvu. Triticum hospodaří na ploše o rozloze 2400 ha, na kterých začal Terraland TN 4000D/9 pracovat od začátku letošního léta.

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice ve společnosti Agriprod Munice hospodařící v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou, kde se rozhodli pro ozdravení půdního profilu. Proto zde vyzkoušeli hned několik dlátových kypřičů různých výrobců.

Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany a Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se po loňském úspěšném předvádění rozhodli pro pořízení našeho dlátového pluhu Terraland a zařadili se tak mezi další majitele našeho stroje. Při loňském předvádění Terraland zpracoval půdu převážně pro setí cukrové řepy. Po necelém roce tak uplynul čas zkontrolovat porosty na polích, kde náš stroj pracoval.

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek srážek a většinu výměry zabírají pozemky s těžkou půdou. Akce byla zaměřena na pěstování obilovin založených minimalizačním způsobem a na praktickou ukázkou práce minimalizační techniky. Naše firma se zde prezentovala alternativami klasického pluhu v podobě strojů Ecoland EO a Terraland TN D.

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval 40 hektarů a udělal na místní zemědělce takový dojem, že se po předvádění rozhodli pro nákup svého vlastního dlátového pluhu. V dnešní reportáži Vám přiblížíme, jak se porostu založenému po zpracování Terralandem daří.

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se z místního podniku již nehnul a byl zařazen do strojového parku. Terraland TN3000D/7 pracuje v podniku již druhým rokem a i letos se chystá na další zpracované hektary.

V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která obhospodařuje okolo 3tis. hektarů na českobudějovické pánvi. Zemědělský podnik si stroj vyžádal po konzultaci na výstavě Země Živitelka 2010, jako možné řešení problémů s přípravou půd, které byly zaplaveny návalovými dešti. Stroj zde byl zapůjčen ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice. A o tom, jak se na pozemcích zpracovaných Terralandem dařilo, vás budeme informovat v některém z dalších reportů.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika