Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro živočišnou výrobu a vlastní bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 1400 kW. V menší míře pěstují i cukrovou řepu. Na podzim roku 2014 zde vyzkoušeli klasický TERRALAND TN, ale nakonec se rozhodli pro verzi TN_Profi.

O „velkých“ Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát. Máme ale ovšem řešení i pro farmáře s traktory o výkonu 150 až 200 koní. Právě pro ně nabízíme dlátový pluh Terraland v provedení 5 radlic s křídly na 3 metry záběru stroje, modelově označený jako TN 3000 5R. Příslušenství k této verzi stroje je shodné jako k ostatním modelům dlátových pluhů Terraland – hydropneumatické jištění, boční hrotové válce, boční clony, dláta 40/80 mm Long-life nebo přihnojovací rozvody.

Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno – venkov) na  pozemcích o celkové výměře 300 ha, na kterých pěstují hlavně pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a čirok.

Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás tedy, jak se tato technologie projevila na kořenech řepky a proto jsme na jednom z pozemků udělali půdní sondu, která odkryla kořeny řepky pro jejich posouzení. Na výsledek se můžete podívat sami ve videu pod článkem.

Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.

Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž a zbytek jsou pícniny na orné půdě. Hlavním zaměřením polní výroby je vytvořit dostatečnou krmivovou základnu pro stádo 100 krav chovaných na mléko, 30 prasnic a 300 prasat ve výkrmu.

Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář konal v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí v místní obecní Hospůdce s novým velkým sálem. Místo bylo zvoleno v souvislosti s cca 5km vzdáleným novým obchodním střediskem BEDNAR FMT v areálu družstva AGROCHOV Dynín, kde od ledna 2015 má naše firma zázemí pro jihočeský kaj. Letošní semináře byly v něčem jiné a zcela nové. Kromě tradičních agronomických prezentací, kde zemědělcům představujeme jednotlivá agronomická opatření ve zpracování půdy, jež jsou nezbytná pro vysoké výnosy na polích, jsme prezentovali i film, kde samotní zemědělci sdělují své zkušenosti a poznatky se stroji BEDNAR ve své praxi.

Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou živočišnou výrobu. Navíc provozují i bioplynovou stanici a do půdy zpětně aplikují digestát. Z plodin pěstují klasické obiloviny jako pšenici, ječmen, žito a oves, řepku a kukuřicí a pícníny pro výrobu krmení. V roce 2013 si zde vyzkoušeli práci našeho podrýváku – dlátového pluhu Terraland TN 3000 a po pozitivních výsledcích se jej rozhodli v následujícím roce, tj. 2014 zakoupit.

Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy. Dělají převážně rostlinnou výrobu a z živočišné výroby mají menší výkrm prasat pro své stálé zákazníky na zakázku. Tak jako na většině pozemků, tak i v Malšicích měli problém s utuženou půdou, zejména na souvratích díky těžké zemědělské technice. To je však již minulostí, protože na řešení tohoto problému si pořídili dlátový pluh Terraland TN 3000 HM5R.

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují také bioplynovou stanici o výkonu 1,2MWh. Pro provoz BPS a potřeby živočišné výroby také pěstují kukuřici na siláž a jetelotravní směsi na senáž. V menší míře se zde také věnují i živočišné výrobě a to chovu masného skotu.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás