Zavítejte s Davidem Ryčlem na Jižní Moravu, do podniku Agro MONET a.s. Tam od března letošního roku využívají pro předseťovou přípravu SWIFTER SM 14 000 od Českého výrobce BEDNAR. Během krátké návštěvy zjistíte, proč se rozhodli pořídit právě předseťový kompaktor SWIFTER o pracovním záběru 14 m, a jaké výhody jim tento stroj přináší.

Na začátku roku 2017 dodala společnost BEDNAR první stroj do Egypta. Byl jím největší předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000 – stroj, který zvládne provést až 8 pracovních operací v jednom přejezdu a přes jeho šířku perfektně kopíruje zpracovávaný terén

Stroj byl dodán v plné výbavě s kypřiči stop, předním hydraulickým smykem Crushbar, předním drtícím válcem, čtyřmi řady SB radliček, dvouřadým lištovým válcem a finiš válcem.

ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V živočišné výrobě chovají skot a prasata. Během loňského podzimu si do podniku pořídili nový pásový traktor o výkonu 620 koní. Důvodem výběru tohoto traktoru bylo zefektivnit produktivitu práce a zpreciznit kvalitu přípravy půdy. Pro splnění daného cíle, byla volba traktoru tím prvním krokem. Samozřejmě, že k takovému výkonu traktoru bylo nutné vybrat vhodné pracovní nářadí. V Unčovicích chtěli řešit vše komplexně od podmítky až po precizní předseťovou přípravu. Proto oslovili firmu BEDNAR, která má jako jedna z mála společností zabývající se výrobou zemědělské techniky několikaleté zkušenosti s výrobou širokozáběrových strojů. Mezi prvními stroji byl do podniku pořízen širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM 16000, poté následoval diskový podmítač ATLAS AM 12000 a jako posledním strojem do linky na zpracování půdy pro hloubkové kypření byl dlátový pluh TERRALAND TO 6000.

Jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností ACHP Levice a.s. modernizovala strojový park s poslednou verziou predsejbového kompaktora Swifter SM 16 000. ACHP Levice je súčasťou väčšieho celku- Agrofert, ktorý sa zaoberá aj predajom chémie, hnojív, rastlinnou a živočíšnou produkciou. Swifter SM 16 000 bol odovzdaný na stredisko v Bátovciach hospodáriacich na 2200ha so stredne ťažkými pôdami a s ľahším kopcovitým terénom. Aktuálne na Slovensku jazdí 5 kusov známeho predsejbového kompaktoru SWIFTER v 16 metrovom zábere.

Zemědělská společnost ZEMO, spol. s.r.o. Bohaté Málkovice hospodaří v okresu Vyškov v řepařsko-výrobní oblasti na 1820 ha s hlavním zaměřením na pšenici a sladovnický ječmen. Dalšími pěstovanými plodinami v nadmořských výškách 250 – 400 m jsou slunečnice, řepka a hrách. Pole jsou zde složeny převážně ze středně těžkých až těžkých půd.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika