Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Zpět na novinky

27.
Leden
2015

Při orbě pod pšenici nastal problém

Farma pana Vladimíra Mráze, která je součástí holdingu Mráz Agro CZ s.r.o., hospodaří na cca 100 ha v okolí Radomyšle na okrese Strakonice v jižních Čechách. V říjnu 2014 nastal na farmě problém při zpracování půdy pod ozimou pšenici. Farma získala do svého hospodaření pole, kde léta hospodařil jiný zemědělec, který praktikoval minimalizační zpracování půdy diskovým podmítačem. Navíc jako předplodinou zde byla kukuřice. Pozemek byl velmi utužený a půda zhutnělá, že šlo jen velmi těžko provádět orbu a když, tak jen do poměrně malé hloubky, vznikaly obrovské skývy tvrdé půdy a na farmě museli řešit, jak pole kvalitně připravit před setím pšenice.

Univerzální kypřič FENIX FN 3000 L obstál ve zkoušce

Na farmu jsme zapůjčili univerzální nesený kypřič FENIX FN 3000 L, aby ho zde vyzkoušeli v hrubé brázdě. Fenix nejen půdu po orbě hlouběji prokypřil, ale pozemek i srovnal a rozbil velké skývy na přijatelnou strukturu, tak aby bylo pole možné již zasít pšenicí secím strojem s diskovou přípravou. Po orbě nebyla totiž hloubka zpracování půdy dostatečná a hrozilo, že rostlinám bude chybět vzduch v půdě a budou trpět zamokřením vlivem nemožnosti vsakování srážkové vody do hlubších vrstev.

Fenix totiž dokáže zcela bez problému zpracovat a dokonale promíchat půdu do 35 cm. Kypřič se vyznačuje vysokou pevností díky 3-nosníkovému rámu, má vysokou průchodnost i při zpracování plodin např. na zelené hnojení díky světlosti rámu 80 cm, pracovní orgány jsou jištěny non-stop jištěním pro plynulou a bezpečnou práci i v těch nejtěžších podmínkách. Univerzální kypřič FENIX FN prostě dostál svého označení „univerzální“ a dokázal, že je to stroj pro každého farmáře do každých podmínek.

Univerzální kypřič půdy FENIX FN 3000 L opravdu dokázal, že je UNIVERZÁLNÍ a do každých podmínek

Vlevo pole po nekvalitní mělké orbě, vpravo stav po jediném přejezdu FENIXU – pole připraveno k setí

Fenix FN 3000 L už na farmě zůstal

Vzhledem k tomu, že výslednou prací stroj majitele farmy přesvědčil, tak už v Radomyšli zůstal, jako nezbytný stroj pro kvalitní zpracování půdy. Tuto situaci mám já osobně nejraději, když mi majitel farmy odmítne stroj po předvádění vrátit a naopak si vyžádá předložení kupní smlouvy k podpisu. Je to vždy potvrzení kvality našich strojů a navíc, cena FENIXU FN je více než příznivá a může si jej pořídit opravdu každý farmář, který chce půdu kvalitně zpracovávat, důkladně provzdušňovat a záleží mu na vysokém výnosu. Pokud byste se i Vy chtěli přesvědčit o kvalitách tohoto stroje na svých polích, neváhejte nás kontaktovat, protože firma BEDNAR Vám to ráda umožní.

FENIX na farmě pracoval doslova „ve dne v noci“ a využil možnosti rychlé přípravy před setím, dokud to počasí dovolovalo

Majitel farmy Vladimír Mráz se svým synem (uprostřed) diskutují s obsluhou pracovní soupravy, jaké má poznatky z práce stroje.

Zleva majitel farmy Vladimír Mráz, syn majitele pan Mráz junior a obsluha pracovní soupravy, již jako noví majitelé FENIXU FN 3000 L. 

Zpět na novinky

09.
Leden
2015

Univerzální kypřič FENIX FO už kypří na farmě u Brožů ve Svinech v jižních Čechách

Farma pana Petra Brože hospodaří na cca 255 ha orné půdy v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí v jižních Čechách. Na farmě provozují pouze rostlinnou výrobu, pěstují zejména pšenici, řepku, hrách a jarní ječmen. Mají kompletní vybavení na pěstování a posklizňovou linku na posklizňovou úpravu zrnin a jejich skladování. Pozemky jsou většinou na těžkých jílovitých půdách, které vyžadují hluboké zpracování a dokonalé promíchání a provzdušnění, než jen samotné zpracování pluhem. Proto se na farmě rozhodli pro zakoupení radličkového kypřiče FENIX FO 4000 o záběru 4 m navíc s pneumatickou výsevní jednotkou ALFA Drill pro výsev meziplodin (svazenky).

Rozhodnutí pro českou kvalitu a univerzální využití

Na trhu je mnoho kypřičů různých značek, jen jeden má však všechny následující přednosti a je jím stroj od české firmy BEDNAR FMT – FENIX FO. Stroj je určen pro univerzální použití od podmítky až po hluboké zpracování půdy do 35 cm. Má možnost práce bez zadních pěchů (válců) a to díky umístění pojezdové nápravy ve středu stroje a radlicemi za koly, tzn. zejména při hrubém zpracování půdy před zimou, může stroj pracovat, dokud ujede traktor v terénu. Pracovní hloubka je nastavena na nápravě a radlice za koly kypří stopu po kolech, takže je pozemek zpracován bez kolejí. Stroj má hydraulicky nastavitelná přední podpěrná kola a zadní pěchy, radlice jsou jištěny vertikálním non-stop jištěním proti přetížení na odpor začínající na 450 kg s maximem 700 kg, což zaručuje hluboké prokypření i v těch nejnáročnějších podmínkách při dosažení intenzivního kypření, míchání půdy a jejího dokonalého prokypření. Zárukou kvality je i masivní a pevný rám a díky tomu není FENIX žádné „chrastítko“ jako některé konkurenční stroje, ale je doslova na špičce ve své kategorii. Protože na české rodinné farmě pana Brože sází na kvalitu, spolehlivost a univerzálnost, rozhodli se pro zakoupení našeho českého kypřiče FENIX FO 4000.

Složení z transportní polohy pomocí hydrauliky je velmi komfortní a rychlé.

FENIX pana Brože je vybaven i výsevní jednotkou Alfa drill pro pneumatický výsev meziplodin, který p. Brož využívá zejména na svazenku.

Promíchání a provzdušnění půdy pro bohatou úrodu

Kypřič FENIX FO s vertikálním non-stop jištěním je ideální právě pro zpracování těžších půd před letním (řepka) a podzimním setím (ječmen a pšenice) místo orby. Stroj se umí dostat za dostatečně silného tahového prostředku opravdu až do téměř 40 cm a taková hloubka zpracování bohatě stačí i pro tak náročné plodiny jako je řepka se svým hluboko kořenícím kulovitým kořenem. Navíc půdu míchá a zároveň provzdušňuje, což je pro rostliny velmi důležité, aby měli dostatek vzduchu v půdě. A svým způsobem zpracováním půdy je možné za strojem FENIX rovnou sít a odpadá nám složitá a nákladná operace, jak zpracovat zoraný pozemek v těžké půdě, kdy nám vznikají obrovské neprovzdušněné balvany naorané půdy, které není vůbec jednoduché a levné zpracovat pro setí. Navíc má pluh většinou i problém v těžké půdě s dostatečným zahloubením, což např. řepka přímo vyžaduje, pokud chceme dosáhnout vysokých výnosů.

Vertikální ocelové non-stop jištění proti přetížení na odpor začínající na 450 kg s maximem 700 kg je zárukou kvalitní hluboké práce i v těch nejtěžších půdních podmínkách – radlice drží nastavenou hloubku a ta je zárukou dobrých kořenů rostlin.

Stroj na farmě jsme zastihli při podmítce po sklizni.

Obsluha stroje syn majitele Petr Brož mladší si práci se strojem velmi pochvaluje.

Pohled na kvalitně provedenou podmítku strojem FENIX FO.

VIDEO:

Malebné prostředí jižní Moravy, úrodné a téměř nekončící lány a kam se jenom člověk podívá, spatří zrnovou kukuřici. 18. října se uskutečnil již třetí ročník veřejné sklizně kukuřice, uspořádané firmou KWS Osiva s.r.o., na pozemcích Agroservis , 1. zemědělská a.s., Višňové, jež patří nejen rozlohou osetých ploch, ale také přístupem k pěstování kukuřice na špičku v oboru v České republice. Slunečné počasí a perfektní organizace ze strany pořadatelů přilákala velké množství návštěvníků, kteří se mohli nejen seznámit s novými trendy v oblasti pěstování kukuřice, ale také shlédnout na vlastní oči práci strojů STROM BEDNAR, jenž byly prezentovány firmou Agroservis Trading a.s.

Zpět na novinky

06.
Srpen
2013

Další stroj v Železných horách na rodinné farmě Turkových

Dne 31.7. proběhlo za účasti majitele farmy, která sídlí ve Vyžicích u Heřmanova Městce a má výměru cca 600 ha, jeho synů, hlavního agronoma, zástupců prodejce stroje a výrobního závodu předání nového dlátového kypřiče BEDNAR Fenix FO 6000. Stroj byl v agregaci s traktorem CASE IH Magnum 340.

Předání proběhlo na hlinitopísčitým pozemku u Heřmanova Městce kde byla v neděli 28.7. sklizena pšenice ozimá o výnosu 7,3 tuny/ha. Sláma byla drcena a po sklizni byl rozmeten ledek z důvodu snazšího rozkladu velkého množství posklizňových zbytků. Dva dny před plánovaným spuštěním stroje spadlo během asi dvouhodinové průtrže mračen cca 40 mm srážek.

Stroj byl osazen dláty 60 mm (pozemek byl velmi vlhký) a je vybaven pružným válcem Spring. Tato výbava se ukázala velmi vhodnou a po velmi rychlém seřízení stroj pracoval bez problémů. Spokojený majitel stroj odvelel na farmu, kde přepřáhli do v loňském roce pořízeného diskového podmítače BEDNAR SwifterDisc XE 8000 a pole velmi levně a rychle zpodmítali. Na toto pole se Fenix vrátí až na podzim, kdy pole hluboce zpracuje. V plánu je jarní setí kukuřice do hrůbků vytvořených zadní urovnávací diskovou sekcí bez použití pěchu při udržování pracovní hloubky na transportních kolech.

   
Univerzální kypřič Fenix je na rodinné farmě Turkových agregován s traktorem o výkonu 340 koní.     Velké množství rostlinných zbytků bylo po jednom přejezdu rovnoměrně zapraveno.

Další  pracovní nasazení čeká Fenix již velmi brzy, kdy bude používán k hlubokému kypření  do hloubky cca 25 cm před setím řepky. Na stroj čeká přibližně 230 ha (nic ještě není sklizeno) a bude zkoušen v několika silnějších traktorech o výkonu okolo 380 HP, které budou pro stroj o záběru 6 metrů a pracovní hloubku 25 cm přece jenom lepší. Pro optimální pracovní výkon a drobení zpracovávané půdy je dobré udržovat pracovní rychlost na min. 12 km/h, čehož stávající traktor nebude pravděpodobně na členitých pozemcích v Železných horách při hlubokém kypření  bez předchozího mělčího zpracování schopen. Jak bylo ovšem při zavedení stroje ověřeno, hloubka práce cca 15 cm traktoru o výkonu 340 HP problém nedělala.

   
 Na podzim bude Fenix zpracovávat půdu technologií ridge-till (do hrůbků), což je umožněno snadným odpojením zadních pěchů a práce pouze se zadní urovnávací diskovou sekcí. Zavedení nového dlátové kypřiče se účastnili zástupci výrobního závodu BEDNAR FMT, obchodního zástupce – společnosti Agrometall a hlavní představitelé rodinné farmy Turkových.   

Fenix se zařadil k Swifterdiscu a dalším dvěma diskovým podmítačům řady Atlas a rozšířil tak počet strojů od firmy BEDNAR FMT s.r.o. na rodinné farmě pana ing. Turka na 4. Děkujeme a přejeme hodně hektarů ať už na vlastních polích nebo ve službách, které farma také okolním zemědělcům poskytuje.

   
  Bezúdržbové vertikální non-stop jištění proti přetížení zajišťuje také nutný uživatelský komfort.   Fenix je již čtvrtým strojem BEDNAR FMT na farmě.

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje BEDNAR FMT

Zpět na novinky

27.
Červen
2013

Narušení utužených půdních vrstev na Vyškovsku s dlátovým kypřičem Fenix

Kojál Krásensko družstvo, hospodaří v oblasti Drahanské vrchoviny na pozemcích okresu Vyškov s nadmořskou výškou kolem 570 m.n.m. na celkové výměře 1 620 ha z čehož je 1 300 ha orné půdy a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavními plodinamim, kterými se zemědělský podnik zabývá, jsou pšenice, ječmen, žito, řepka a silážní kukuřice. Dále se v podniku zabývají i živočišnou výrobou a to především chovem skotu s celkovým počtem kolem 350 ks dojnic.

Kojál Krásensko družstvo, hospodaří v oblasti Drahanské vrchoviny na pozemcích  okresu Vyškov s nadmořskou výškou kolem 570 m.n.m.  na celkové výměře 1 620 ha z čehož je 1 300 ha orné půdy a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavními plodinami, kterými se zemědělský podnik zabývá, jsou pšenice, ječmen, žito, řepka a silážní kukuřice.  Dále se v podniku zabývají i živočišnou výrobou a to především chovem skotu s celkovým počtem kolem 350 ks dojnic.

Řešení hlubšího zpracování půdy

Doposud v zemědělském družstvu používali ve větší míře  minimalizační technologii zpracování půdy. Kdy nosným půdozpracujícím strojem byl před léty námi dodaný hřídelový diskový podmítač  Preciser PC 7000. S tímto diskovým podmítačem opakovaně podmítali v hloubkách kolem 15 cm. Díky tomuto opakovanému zpracování půdy zejména ve stejných pracovních hloubkách dochází k pozvolnému utužení „spodní“ vrstvy právě v hloubce kolem 16 – 20 cm. Pak vzniká nepropustná utužená půdní vrstva, kterou je potřeba narušit.  Z těchto důvodů a pro zlepšení kondice půdního profilu cítili v Krásensku, že je nutné pořídit univerzální kypřič s možností  kypření  i ve  větších pracovních hloubkách nad 18 cm.  Vzhledem k půdní struktuře pozemků byl v Krásensku požadavek dodání  hloubkového  kypřiče  s možností kypření do 35 cm.

Stroje Fenix umožňují kypření půdy až do hloubky 35 cm. (ilustrační fotografie)Umístění transportní nápravy do středu stroje s sebou přináší řadu výhod. (práce bez zadních pěchů, lepší manévrovatelnost na souvratích…) (ilustrační fotografie)

Volba padla na Fenix

V Krásensku vybírali z více kypřičů, ale námi nabízený univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000 s pracovním záběrem 5 m  v zemědělském podniku zaujal svými nespornými výhodami natolik, že stroj na podzim loňského roku objednali.  „Největší výhodu stroje vidím v tom, že náprava je umístěna před utužovacími válci, proto můžeme se strojem na podzim pracovat i bez nich a půda zůstane krásně nakypřená a neutužená a stroj tak lze použít jako náhradu orby. Zároveň díky integrované nápravě se zmenšil poloměr otáčení  což stroj dělá velice obratný zejména při otáčení na souvratích,“ konstatuje agronom podniku ing. Ladislav Matuška.

 

Radlice umístěny za nápravou zajišťují, že není zpracovaný půdní povrch zpět těmito koly utužen. (ilustrační fotografie)Pan ing. Ladislav Matuška agronom družstva Kojál Krásensko je s volbou Fenixu spokojen.

První zkušenosti s Fenixem v Krásensku

Využití univerzálního kypřiče Fenix plánují v Krásensku hlavně na podzimní podmítky a hloubkové kypření. Nic méně si v zemědělském družstvu chtěli stroj vyzkoušet už na jaře, kdy jsme do Krásenska stroj dodali. Na Fenixe čekala  tak trochu netradiční „předsadbová“ příprava půdy před sázením brambor. V Krásensku je pěstují v minimální míře určené pro vlastní spotřebu na ploše cca 5 ha. Záměrem této přípravy půdy před vlastní výsadbou brambor bylo hloubkově prokypřit půdu, ale zároveň ji neutužit. S tímto úkolem si Fenix poradil velice hravě. Pracovní hloubka byla nastavena na transportní nápravě cca na 25 cm a zadní pěch byl zcela vymělčen pomocí hydroklipsů. Pozemek byl po dvou přejezdech (jak si přál zákazník) zcela připraven pro plánovanou výsadbu brambor.  Další úkol byl připravit cca 25 ha plochy před setím biopásů. Pro tento způsob zpracování byl stroj osazen Mulch dláty (80mm) s křídly tak, aby půdní profil byl co nejvíce prokypřen, ale i podříznut v celém záběru stroje. “Po odpracování těchto 30 ha jsme se utvrdili v tom, že naše rozhodnutí pořídit právě Fenix bylo správné. Fenix splnil veškerá naše očekávání a jsme s ním velice spokojení„ uzavírá náš rozhovor agronom družstva  ing. Ladislav Matuška.  Hlavní pracovní sezonu má Fenix FO 5000 v Krásensku teprve před sebou.  Na podzim se do podniku vrátíme, abychom Vás informovali  o jejich zkušenostech z provozu během podzimních prací.

 

 

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce pro Moravu

Zpět na novinky

15.
Červenec
2013

Další Fenix pro hluboké kypření na Vysočině

V měsíci červnu jsme předali panu ing. Miroslavovi Binderovi nový univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000. Pan ing. Miroslav Binder je soukromý zemědělec obhospodařující 700 ha v okolí Jemnice na okraji Vysočiny. Z celkové výměry zaujímá 680 ha orné půdy, na které pěstuje převážně řepku, pšenici a ječmen. Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty.

V měsíci červnu jsme předali panu ing. Miroslavovi Binderovi nový univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000. Pan ing. Miroslav Binder je soukromý zemědělec obhospodařující 700 ha v okolí Jemnice na okraji Vysočiny. Z celkové výměry zaujímá 680 ha orné půdy, na které pěstuje převážně řepku, pšenici a ječmen. Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty.

Potřeby hloubkového kypření na farmě pana Bindera

Na farmě pana Bindera zpracovávají zhruba 1/3 výměry orbou a na zbytek výměry používají minimalizační technologie zpracování půdy.  Z minimalizačních strojů na zpracování půdy používá námi dodaný několik sezon starý diskový podmítač umožňující hloubku zpracování do 18 cm. Pan Binder chtěl řešit hlubší kypření v hloubce nad 18 cm, tak aby narušil spodní utužené půdní vrstvy.

Hloubkové kypřiče Fenix mohou zpracovávat půdu až do hloubky 35 cm i s velkým množstvím rostlinných zbytků. (ilustrační foto)Nový Fenix se stává u českých zemědělců populární díky své univerzálnosti a velkému sezonnímu využití.

Fenix zaujal budoucího majitele na první pohled

Fenix zaujal pana Bindera nejen jeho robustní konstrukcí, ale i jeho variabilitou možného použití. Fenix FO 5000 umožňuje hloubku zpracování až do 35 cm, ale je schopen půdu zpracovávat i při mělké podmítce při správném zvolení vhodných pracovních orgánů. Pro mělkou podmítku můžeme použít šípové radličky Clip-on (280 mm) a na hlubší podmítku nebo hluboké kypření lze použít Mulch dláta (60, 80, 100mm ) popř. Mulch dláta s křídly. „Výhodu stroje vidím v jeho univerzálnosti a umístění nápravy uvnitř stroje, stroj chci využívat i za zhoršených podmínek zejména v podzimních vlhkých měsících„ komentuje pan ing. Miroslav Binder.

Díky nápravě umístěné před zadními pěchy je možné Fenix využít pro zpracování půdy na podzim (např. po kukuřici na zrno) i ve vlhčích podmínkách. (ilustrační foto)Pan Binder chce Fenix maximálně využít.

Výbava pro ideální výsledek

Výbavu stroje volil pan ing. Binder tu nejvhodnější do jeho půdních podmínek. Fenix FO 5000 s pracovním záběrem 5 m je vybaven hydraulicky stavitelnou ojí kdy si můžete pomocí rozpěrného hydraulického válce „dotížit“ traktor (zvětšením přítlaku na závěs), předními podpěrnými koly, dláty 80 mm s křidly a segmentovým válcem, který je vhodný pro agresivní utužení pozemku a výbornou schopností drcení hrud. Stroj je nyní připraven na podzimní zpracování půdy. Během podzimní sezony navštívíme pana ing. Bindera a podílíme se s Vámi o zkušenosti s tímto strojem z provozu.

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika