Zpět na novinky

13.
Červenec
2015

Čas podmítek je tady

Se začátkem žní je tady čas podmítek a tudíž čas pro SWIFTERDISC. Podmítka je totiž nezbytná operace úspěšné agrotechniky půdy před založením nové úrody.

Hlavním úkolem podmítky po sklizni plodiny je:

  • šetřit půdní vláhu tj. přerušit kapilární vzlínání vody a zabránit vyschnutí půdy do hloubky
  • rozřezat a co nejvíce zapravit posklizňové zbytky
  • ničit plevele a umožnit výdrolu z plodiny a semenům plevelů co nejdříve vyklíčit
  • urovnat vláhové poměry na pozemku, tj. usnadnit vsakování srážkové vody z letních bouřek a zabránit jejímu odtoku z pozemku
  • zajistit přístup vzduchu do půdy a podporovat tak aerobní mikroflóru v půdě

Při letních teplotách se denně z 1 m2 strniště vypaří 2-3 mm vody, tzn. za 10 dní se v průměru odpaří 25 mm vody a to často ani nezaprší. To jestli je tedy podmítka udělána nebo ne může zcela zásadně rozhodnout o zdárném vývoji a růstu následně zasetého porostu, např. řepky.

Podmítka se provádí do hloubky 7-12 cm a ideálním strojem na podmítku je diskový podmítač SWIFTERDISC o záběrech od 3m až po 14 m. Svůj záběr si tedy může vybrat jakýkoliv zemědělec, aby mohl kvalitně, rychle a levně provést. Swifterdisc je konstruován na vysokou pracovní rychlost a to 15 km/hod., díky tomu podává vysoký denní výkon a dokonale rovná pole.

Swifterdisc je vybaven A-gressiv disky, které mají břity pro dokonalé rozřezání posklizňových zbytků a díky profilaci na boku disku dochází i k míchacímu efektu a lepšímu zaklápění posklizňových zbytků. Profily na disku totiž při rotaci vymršťují více zeminy, která je těžší než posklizňové zbytky, letí tedy výše a při následném dopadu posklizňové zbytky schovává. Za strojem vybaveným A-gressiv disky je tedy pole mnohem více hnědé než za strojem s obyčejnými disky.

A-gressiv disk bezkonkurenční výhoda při podmítce


V jižních Čechách již SwifterDisc na podmítky využívají: 

SwifterDisc XE 10000, ZS Dynín a.s.

SwifterDisc XE 12000, ZS Dynín a.s.


SwifterDisc XN 3000, Jaroslav Graman, Stradov

SwifterDisc XN 3000, Monika Zemanová, Kámen


SwifterDisc XO 5000 F, ZOD Němčice

SwifterDisc XO 6000 F, František Habr, Báňovice


SwifterDisc XO 6000 F, Zemědělské služby Němec s.r.o., Zvíkovské Podhradí

SwifterDisc XO 8000 F, Roman Štěcha Mazelov


VIDEO:

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás