Bednar zahajuje prodej v Číně

Firma Bednar FMT začala prodávat své stroje v další zemi. Tentokrát se novou zemí stala Čína.

Zemědělství v Číně je velmi různorodé, protože se jedná o velmi rozlehlou krajinu. Tamní podmínky začaly poznávat i stroje Bednar, a to konkrétně secí stroj Omega OO 4000 Ferti. Tento kombinovaný stroj pro setí a pro přihnojování do meziřádku plánuje zdejší dealer Beijing Agtopmach spolu s farmáři použít pro přímý výsev. Výhodou pro toto použití je vyšší hmotnost secího stroje. Dalším specifikem čínských podmínek jsou vysoké výsevky, a to až 450 kg/ha pro obilniny a 350 kg/ha pro hnojivo. Při testování prokázala své přednosti disková sekce, která nařezala plevele a zároveň je velmi dobře zapravila do půdy – tento fakt se ukazuje jako dobrá možnost i pro jiné části země.

Secí stroj Omega OO 4000 Ferti

Seznámení servisního týmu s novým strojem


Dalšími stroji, které Bednar plánuje prezentovat na čínském trhu, jsou různá provedení dlátového pluhu Terraland s rozličným provedením zásobníku na hnojivo FertiBox a meziřádkový kultivátor Row-Master (který bude použit při úpravě bramborových polí). Doufáme a předpokládáme, že čínští farmáři  postupně rozšíří řady spokojených uživatelů, kteří už přednosti strojů Bednar poznali.

Souprava při testovacích výsevcích v poli s velkým množstvím plevele

Důkaz kvality diskové sekce na stroji OMEGA OO