Zpět na novinky

23.
Listopad
2015

BEDNAR partnerem Zemědělce roku 2015

Vítězem 14. ročníku soutěže Zemědělec roku, organizovanou vydavatelstvím Profi Press, se poprvé v historii stal soukromě hospodařící rolník Václav Hrabě, který zároveň získal titul Nejlepší farmář, Nejlepší pěstitel a Zemědělec roku 2015 Středočeského kraje, jehož garantem byla společnost STROM Praha a. s., distributor strojů BEDNAR pro Českou republiku.

Druhé místo obsadilo Agrodružstvo Brázdim a třetí cenu získala společnost Noragros s. r. o., která se zároveň stala nejlepším hospodařícím podnikem Jihočeského kraje a Nejlepším zemědělcem v oblasti LFA.
Partnerem nejprestižnější kategorie dle oboru zemědělské činnosti se stala společnost BEDNAR FMT, kterou zastoupil Regionální ředitel obchodu pro ČR a Polsko a Ředitel realizace a administrace obchodu David Ryčl. Výhercem v této kategorii a v oboru Nejlepší zemědělec se smíšenou výrobou se stala společnost PROBITAS s. r. o..

Připravené trofeje pro krajské vítěze, vítěze dle oboru zemědělské činnosti a absolutních vítězů soutěže Zemědělec roku 2015.

Diskuze na téma výhledy českého zemědělství v roce 2016.


Již tradičně je součástí slavnostního vyhlášení vítězů diskuze na téma výhledy českého zemědělství v nadcházejícím roce. Odpovědí na otázky se tentokrát ujmul náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Pavel Sekáč a prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR pan Miroslav Toman. Odpovědi na diskutované téma jsou součástí týdeníku Zemědělec, čísla 46.

První kategorií bylo vyhlášení krajských vítězů. Za Středočeský kraj předal trofej za společnost STROM Praha a. s. Jiří Sopoušek. Vítěz Středočeského kraje se stal i kromě dalších titulů absolutním vítězem soutěže.

Cenu pro Nejlepšího zemědělce se smíšenou výrobou předal za BEDNAR FMT David Ryčl. Výhercem v tomto oboru se stala společnost PROBITAS a. s. Šek pro vítěze převzal jednatel společnosti pan Jiří Váňa.


Celkem bylo vyhlášeno 14 vítězů, kteří převzali dohromady 22 trofejí.

Absolutními vítězi se stali na prvním místě Václav Hrabě, soukromě hospodařící zemědělec, Agrodružstvo Brázdim a Noragros s. r. o.


Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás