Zpět na novinky

18.
Leden
2013

Atlas se záběrem 12 m ve východních Čechách

Společnost Agrodružstvo Klas Kříčeň hospodaří v severní části okresu Pardubice. Jejich pozemky se nacházejí v nadmořské výšce okolo 250 metrů a celkem obhospodařují okolo 4000 ha. Najdou se zde pozemky od několika desítek arů …

Společnost Agrodružstvo Klas Kříčeň hospodaří v severní části okresu Pardubice. Jejich pozemky se nacházejí v nadmořské výšce okolo 250 metrů a celkem obhospodařují okolo 4000 ha. Najdou se zde pozemky od několika desítek arů (v okolí Opatovic nad Labem) až po sto hektarů v okolí Kříčně. V Kříčni se věnují jak rostlinné, tak i živočišné prvovýrobě.
S koncem žní sem náš obchodní zástupce – společnost Terop dodal nový širokozáběrový diskový podmítač Atlas AM 12000. Jedná se tak o první Atlas řady AM se záběrem 12 m v České republice.

S Atlasem ke kvalitní podmítce

Není tomu tak dávno, co jsme Vám v reportáži z polního dne obchodního zástupce Terop představili novou soupravu diskového podmítače Atlas AM a pásového traktoru John Deere. Již od předání se stroj v Kříčni nezastavil a v podniku zpracovával všechny podmítky. Díky širokému záběru řady AM jsou nyní v Agrodružstvu Klas schopni vykonávat podmítku v ideálních agrotechnických lhůtách a dodržet všechny důležité zásady podmítky, kterými jsou včasnost, hloubka a kvalita. Atlas odváděl kvalitní práci celý zbytek sezony a to nejen při zapravování jetele, podmítce strniště po obilninách, ale i kukuřici s velkým množstvím rostlinných zbytků.

  
Předání nového Atlasu za účasti zástupců společnosti Terop. Nová souprava a její první hektary v Agrodružstvu Klas.

 

Snadné zahlubování i v suché půdě a těžké půdě

 

Během letních měsíců bývá problém se zahlubováním půdozpracujících strojů do půdy. Díky hmotnosti podmítače a jeho postavení disků není u Atlasu se zahlubováním problém. Jak se v Agrodružstvu přesvědčili, tak ani po 4-letém jetelu, kde bývá půda enormně utužená a vysušená. „Bylo slyšet pouze, jak pracují pružiny jistící slupice disků, ale stroj pracoval perfektně. Jetel kvalitně zaklápěl a „nadělal“ hodně hlíny. Tohle stačí zdiskovat ještě jednou a může se do toho sít. „ hodnotila práci obsluha stroje p. Pokorný.

  
Disky o rozměru 620×6 mm na bezúdržbovém uložení Flexi-box při práci.Výsledek práce po jediném přejezdu v a pracovní hloubce 10 cm.

 

V kombinaci s pásovým traktorem

 

Atlas byl po celou sezonu agregován s novým pásovým traktorem John Deere 9560RT o výkonu 560 koní. „Atlas vytěžuje traktor z půlky jeho výkonu, ale záleží na podmínkách. Pracovní rychlost držím na konstantních 12 km/h, aby byla práce podmítače ideální. Na velkých polích nebyl problém udělat 80ha za směnu.“  Vyjádřila spokojenost se strojem obsluha.

  
 Práce se satelitní navigací, v ideálních podmínkách není problém s řadou AM udělat velké výkony. Nový Atlas AM se záběrem 12m při práci na strništi po pšenici. 

 

Spokojený zákazník se vrací

 

„Traktor, který by mohl tahat velký Atlas, jsme dostali až v polovině sezóny. Přesto výkon, který jsme dosahovali v druhé půlce sezóny, byl úžasný. Na sklonku letní sezóny jsme vyzkoušeli dlátový pluh Terraland TO 6000, který nás přesvědčil svými schopnostmi, že umí pracovat ve velmi obtížných podmínkách. Proto jsme si ho rovněž pořídili. Nyní máme linku téměř kompletní.“ Zhodnotil práci Atlasu ředitel Agrodružstva Klas Ing. Ladislav Štěpánek. O nasazení dlátového pluhu v Kříčni Vás budeme informovat v dalších reportáží.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás