Zpět na novinky

22.
Květen
2017

ATLAS HO zaveden v Demokratické republice Kongo

Společnost Bednar se zapojila do velkého vládního projektu na udržení nové orné oblasti v Parc Agro Bukanga-Lonzo. Projekt proběhne ve třech fázích na rozloze 100 000 ha, z nichž 3 000 ha bude první ornou oblastí, a 1 600 ha bude zavlažováno. Celková orná oblast bude dosahovat 20 000 ha. Zbytek bude využit pro výsadbu ovocných stromů a ořechů, zabydlení, školy, elektrárnu, vodní nádrže, přehradu, obilná sila, komunikace, průmyslovou zónu atd. Tento projekt běží již tři roky a zaměstnává asi 500 lidí.

Specifikace půdy

Po přípravě křovinaté půdy k setí byla provedena analýza půdy, která ukázala kyselé pH kolem 4,5. Regrese byla způsobena křovinatým porostem a reakcí jeho kořenů na kácení, kdy kořeny vypouštěly kyselou pryskyřici. Po chemické stránce je nutné zvýšit pH na 5,2 – 5,3 pomocí vápna při 150 kg/ha.
Kořenové systémy jsou v průměru velmi velké, proto je nutné pro tento agronomický proces využít mechanizaci. První myšlenkou bylo kořeny vytrhat a sesbírat.
To ale nebyla správná metoda, jak říká vedoucí projektu Jose de Melim: „Kořeny je třeba nechat v zemi, usnadní to výsadbu kukuřice, ale je třeba je nařezat. Tyto dva požadavky řešíme pomocí stroje ATLAS HO 8000 od společnosti BEDNAR FMT. Stroj kořeny v půdě přeřeže a zadní pěch pak připraví setbové lůžko k setí.


Kořeny v půdě.

Kořeny po přejezdu strojem Atlas HO mizí.


Zemědělské vybavení

Projekt počítá s novým vybavení v počtu 10 velkých traktorů, 20 středně velkých traktorů a 20 malých traktorů do 120 kW. Osm strojů ATLAS HO 8000 je taženo strojem Versatile 2375, rychlostí kolem 8 – 9 km/hod, v hloubce 18 cm. Pro všechny půdní operace se používají diskové brány:

•    obdělávání strniště po kukuřici,
•    mísení půdy a zeleného strniště ke zvýšení obsahu organických látek,
•    řezání kořenů a příprava setbového lůžka.

Od dostupné technologie se očekává, že zvýší výnos z kukuřice z 2,5 t/ha na 4,5 t/ha v nezavlažovaných oblastech.

Ronald Kraus ze společnosti Bednar školí obsluhu traktoru a servisní techniky.

Juraj Školka vysvětluje výhody technologie Bednar ministru zemědělství, Emilovi Christophovi Mota Ndongovi. Zprava: Jose de Melim (vedoucí projektu), Juraj Školka (obchodní ředitel Bednar) a Emile Christophe Mota Ndongo (ministr zemědělství).


Juraj Školka
Obchodní zástupce
juraj.skolka@bednarfmt.com