Zpět na novinky

21.
Září
2015

AGROSHOW DYNÍN 2015 – od sklizně až po setí

Druhý týden v září patří na jihu Čech technice BEDNAR. Jinak tomu nebylo ani letos. Na poli v blízkosti dynínských sil se konal již třetí ročník polního dne BEDNAR Jižní Čechy. Prezentovány byly moderní způsoby zpracování půdy, nejnovější trendy ve skladování komodit a výživě hospodářských zvířat.

Třetí polní den, první AGROSHOW

Pro region Jižních Čech to byl již třetí ročník polního dne BEDNAR. Předchozí dva představovaly klasické předvádění zemědělské techniky. Letos se nám však podařilo najít vhodného partnera (Zemědělské služby Dynín a.s.), proto jsme mohli naše stroje prezentovat v tomto regionu jinak než ostatní. Nabízíme zemědělcům kompletní výrobní program na zpracování půdy, včetně strojů na management posklizňových zbytků. Stroje byly prezentovány přesně tak, jak na poli pracují. Od sklizně až po setí i s  meziřádkovým kypřením. Proto název AGROSHOW.

Na polní den dorazilo na 450 návštěvníků.

AGROSHOW Dynín odstartovala sklizní pšenice.


Od sklizně po setí

Návštěvníci shlédli 20 pracovních souprav a založení nového porostu, které začíná již sklizní předchozí úrody. Na sklizeném strništi následovala ukázka managementu posklizňových zbytků v podání rozvlačovače STRIEGEL-PRO a mulčovačů rostlinných zbytků MULCHER. Tato část pozemku byla poté důsledně zpracována diskovými podmítači SWIFTERDISC.  Na vedlejší části pozemku byly představeny univerzální kypřiče FENIX a dlátové pluhy (podrýváky) TERRALAND v operaci primárního zpracování půdy. Všechny typy strojů ve variantách malých i velkých záběrů . Následovala praktická ukázka předseťové přípravy kompaktory SWIFTER a ukázka založení nového porostu secími stroji OMEGA (včetně inovace v podobě coulterové sekce). Společnost BEDNAR nabízí zemědělcům ucelené technologické linky, v operaci válení po setí byly prezentovány i klasické polní vály GALAXY. Jako poslední se předvedl meziřádkový kypřič (plečka) ROW-MASTER. V praktické ukázce, včetně optického navádění v prostu mladé kukuřice.

Na sklizeném strništi byl prezentován rozvlačovač posklizňových zbytků STRIEGEL-PRO.

Pro variantu vyššího strniště (řepky olejné) mulčovače MULCHER.


Představení diskových pomítačů SWIFTERDISC.

Většina předvedených strojů má své majitele v regionu Jižních Čech.


Na jihu Čech byla prezentován přední čelní zásobník FERTI-BOX FB.

Představeny byly i dlátové pluhy TERRALAND, a to ve čtyřech provedeních.


Prezentace secích strojů OMEGA včetně coulterové sekce.

Ukázka optického navádění meziřádkového kypřiče ROW-MASTER v kukuřici.


Poděkování

První ročník dynínské AGROSHOW navštívilo 450 zemědělců, nejen z regionu Jižních Čech. AGROSHOW Dynín se může právem pyšnit nejen co do množství předváděných souprav, ale i návštěvníků. Jde o největší polní akci v Jižních Čechách. Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům za účast a všem podnikům a farmám za předvedení svých strojů BEDNAR. Ještě jednou děkujeme všem partnerům akce  IKB Leasing ČR s.r.o., KWS OSIVA s.r.o., CHEMAP AGRO s.r.o., PNEU CB, DOLÁK s.r.o., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Na závěr přijměte pozvání na AGROSHOW DYNÍN 2016, opět na začátku září.

 Hostem polního dne byl i odborník na pedologii Ing. Radka Váchalová Ph. D..

Vzorky z půdních bloků s hnojivem aplikovaným do půdního profilu přilákaly pozornost řadu návštěvníků.


Video

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás