Zpět na novinky

29.
Květen
2013

Agrion DEŇ POĽA zameraný na krmoviny

23. mája 2013 sa konal celoslovenský poľný deň v Očovej. Tento poľný deň majú návštevníci možnosť vidieť novinky z prostredia spracovania, zberu, pozberovej úpravy krmovín a úpravu TTP. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa počet vystavovateľov sa vyšplhal na 23 a počet návštevníkov na 500.

23. mája 2013 sa konal celoslovenský poľný deň v Očovej.  Tento poľný deň majú návštevníci možnosť vidieť novinky z prostredia spracovania, zberu, pozberovej úpravy krmovín a úpravu TTP. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa počet vystavovateľov sa vyšplhal na 23 a počet návštevníkov na 500.

Od ranných hodín sa konal, v priestoroch PD Očová odborný seminár na tému: Diferencované systémy hospodárenia na trávnych porastoch s ukážkami hybridov tráv. Približne o 11 hodine bolo naplánované predvádzanie jednotlivých strojov, avšak nepriazeň počasia tohto roku nedovolila vystavovateľom ukázať techniku v práci.

  
 Mulcher MZ 4500 osadený nožmi na spracovanie trávnatých porastov agregovaný JD 6210R.Mechanizačné stredisko v PD Očová.

 

 

Náhradný program sa uskutočnil v priestoroch mechanizačného strediska PD Očová. Už tradične BEDNAR FMT vystavoval pod záštitou Agroservisu. Zástupcom BEDNAR FMT bol Mulcher MZ 4500 predstavený v zábere s traktorom JD 6210 R.

Mulcher MZ 4500 a 6000 v okolí Očovej

 

Zákazníci Agroservisu, ktorý využívajú prednosti troj – rotorového mulcheru MZ sú z Lieskovca –PD Lieskovec a z Detvy – Agrosev Detva. Agrosev Detva je vlastníkom  troch mulcherov MZ 6000 a PD Lieskovec MZ 4500. Mechanizátor z PD Lieskovec, p. Jozefčík: „Mulcher má výborné vlastnosti spracúvania trvalých trávnych porastov a krmovín jednak záberom a jednak aj doplnkami ako je protiostrie a protiriadková clona, pri častom spracúvaní TTP sa úkázalo povrchové zinkovanie tela mulcheru ako dobrá voľba. Je vidieť zvýšenie odolnosti voči agresívnym rastlinným šťavám“.

Mulcher MZ preukazuje univerzálnosť užitia či už pri TTP alebo pri využití úpravy na ornej pôde pri spracovaní  kukuričného, repkového alebo iného strniska. „Výmenný systém dvojúrovňových nožov na strnisko a jedno úrovňových nožov na TTP nám tiež vyhovuje je to jednoduché rýchle“, dodáva mechanizátor z PD Lieskovec.

  

 

 

 

 

Juraj Školka

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás