Zpět na novinky

16.
Duben
2012

A-disky, nová dimenze kvality práce

Vlastní pracovní orgán je srdcem stroje a výrazně ovlivňuje konečný výsledek práce. Proto atributy jako tvar, velikost, úhly, váha souvisí s dosaženým efektem. Během podzimu STROM testoval nový typ pracovního disku s názvem A-disk. Hlavní přínosy A-disku je výrazné zvýšení kvality řezání rostlinných zbytků a vytváření …

 

Vlastní pracovní orgán je srdcem stroje a výrazně ovlivňuje konečný výsledek práce. Proto atributy jako tvar, velikost, úhly, váha souvisí s dosaženým efektem. Během podzimu STROM testoval nový typ pracovního disku s názvem A-disk pro diskové podmítače STROM ATLAS. Hlavní přínosy A-disku je výrazné zvýšení kvality řezání rostlinných zbytků a vytváření (vynášení) více hlíny pro smíchání rostlinných zbytků s půdou. Takto kvalitně vytvořený organický materiál výrazně urychluje rozklad. Rychlost tlení je mnohdy limitujícím faktorem pro další pracovní operace.

Kvalitní nasekání rostlinných zbytků

Vysoký počet břitů na A-diskách s profilovanými úhly intenzivně „krájí“ rostlinné zbytky na malé části včetně houževnatých stonků. Průměr a tloušťka A-disku je stejná jako u standardně dodávaných zubatých disků tj. 620 x 6mm, nicméně větší počet břitů s řeznou plochou dokáže rostlinný materiál „nasekat“ na malé části, s kterými je další práce o poznání snazší. Rychlost a kvalita tlení se zvyšuje právě v závislosti na délce „mulče“ a jeho zakrytí. Menší části stonků navíc výrazně snižují možnost přezimování škůdců např. zavíječe kukuřičného.
   
A-disky = agresivní disky zvyšující intenzitu zpracování půdy 1 – břity na A-diskách agresivně krájí rost.zbytky
2 – profily nabírají více „hlíny“ z půdy

Více hlíny díky břitům a orebnímu úhlu disků

A-disky s profilovaný břity jsou schopny brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší ji směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání.  Disky jsou navíc postaveny vůči půdě tak, aby docházelo k maximálnímu zaklopení vytvořeného organického materiálu. Každý z disků pracuje pod tzv. orebním úhlem. Disky jsou postaveny vůči půdě pod ostrým úhlem. Toto postavení disků výrazně usnadňuje vnikání do půdy a zvyšuje zaklápění zpracovaného materiálu. Profilované břity krájí rostlinné zbytky a vytváří hlínu ,orební úhel hlínu zaklápí – výsledek je vynikající. „ Konečný výsledek je dokonalý, pozemek po zrnovce jsme chtěli původně jedenkrát zdiskovat a potom zorat, druhý přejezd Atlasu s A-disky nás přesvědčil. Zdiskovali jsme pozemek dvakrát, orat nebudeme. Není to v tomto případě nutné“, vyjádřil se p.Timich ze společnosti TEAM.

 

   
Porovnání v Černuci – na jedné části stroje v první a druhé řadě A-disky. Na další části v první a druhé řadě tradiční zubaté disky. A-disk má 24 profilovaných břítů. Průměr disku 620mm a tloušťka 6mm.

 

Testy v Černuci

A-disky byl osazen stroj Atlas AO 5000. Testy probíhaly ve společnosti TEAM v.o.s. sídlící v obci Černuc nedaleko Velvar. Vlastní testování začalo na pozemku po zrnové kukuřici, kde kukuřice dosáhla výnosu přes 10 tun v čistém. Na stroji byly ponechány na jedné polovině v první i druhé řadě standardní zubaté disky (620x6mm), na druhé polovině Atlasu byly nasazeny A-disky (620x6mm). Rozdíl v krájení rostlinných zbytků byl evidentní.  Během podzimu se A-disky osvědčily i po cukrové řepě. „A-disky jsme také zkoušeli po cukrové řepě, rozdíl v práci mezi půlkou zubatých disků a půlkou, na které jsou A-disky byl přesvědčující. Rozdíl byl zejména v množství nadělané hlíny. A-disky jsme si koupili a osadili celý stroj“, komentoval výsledek testování jeden z majitelů podmítače Atlas p.Jandouš.

   
A-disky na stroji STROM Atlas AO 5000 v Černuci Výsledek práce stroje Atlas s A-disky, pozemek po zrnové kukuřici. Dva přejezdy na koso.