Novinky

10 DŮVODŮ, PROČ MEZIŘÁDKOVÝ KYPŘIČ ROW-MASTER

Meziřádková kultivace porostů širokořádkových plodin neboli plečkování je operací, kterou na polích ve velkém uplatňovali již naši dědové. S rozmachem využívání chemických přípravků na ochranu rostlin se od této pracovní operace upustilo. Kvůli stále přísnější legislativě a omezování aplikace herbicidů však plečkování opět ožívá.

10 DŮVODŮ, PROČ MEZIŘÁDKOVÝ KYPŘIČ ROW-MASTER

Správný zemědělec ví, že plečkování nespočívá v pouhé likvidaci plevelů, ale významně se podílí i na dalších procesech a umožnuje v průběhu vegetace pozitivní stimulaci porostů.

MEZIŘÁDKOVÝ KYPŘIČ VE DVOU PROVEDENÍCH

V našem produktovém portfoliu nabízíme pro tuto pracovní operaci meziřádkové kypřiče ve dvou provedeních: široce využitelný ROW-MASTER RN a meziřádkový kypřič speciálně navržený pro kultivaci porostů cukrové řepy ROW-MASTER RN_S. Pojďme si v následujícím článku v deseti bodech stručně představit, jaké technické výhody ve srovnání s konkurencí přinášejí meziřádkové kypřiče BEDNAR svým uživatelům.

Model ROW-MASTER RN se vyrábí v pracovních záběrech 4,8 až 9,6 m se světlostí rámu 80 cm

Model ROW-MASTER RN se vyrábí v pracovních záběrech 4,8 až 9,6 m se světlostí rámu 80 cm

Speciální provedení pro kultivaci cukrové řepy má záběy 3 až 12 m se světlostí rámu 42 cm

Speciální provedení pro kultivaci cukrové řepy má záběy 3 až 12 m se světlostí rámu 42 cm

1. ROBUSTNÍ RÁM

Základem obou provedení je masivní čtyřhranný rám, na kterém jsou uloženy kultivační pracovní jednotky. Oproti ostatním výrobcům přináší vyšší robustnost kypřičů BEDNAR svým uživatelům výhodu v podobě delší životnosti a vyšší odolnosti při práci i v náročných podmínkách.

2. VYSOKÁ SVĚTLOST RÁMU

Světlost rámu značně ovlivňuje možnost využití kypřičů v průběhu vegetace. Univerzální provedení kypřiče ROW-MASTER RN nabízí světlost až 80 cm, řadí se tak mezi meziřádkové kypřiče s největší světlostí rámu na trhu. Výhodou je možnost plečkování porostů kukuřice i slunečnice v pozdější růstové fáze. Rám kypřiče ROW-MASTER RN_S poskytuje světlost 42 cm, což je dostatečná výška pro kultivaci porostů cukrové řepy.

3. PŘÍTLAK KULTIVAČNÍCH JEDNOTEK

Pro kvalitní plečkování je nezbytné, aby kultivační jednotka pracovala v nastavené pracovní hloubce a pronikala do půdy i za sucha. U meziřádkových kypřičů BEDNAR využíváme silentblokové uložení kultivačních jednotek, které zvyšuje přítlak na jednotku až o 80 kg. Lisované silentblokové čepy navíc zajištují tlumení rázů do nosného rámu a tedy i dlouhou životnost celého stroje.

Pracovní hloubka každé z jednotek se nastavuje jednoduše pomocí ručního vřetenového mechanizmu

Pracovní hloubka každé z jednotek se nastavuje jednoduše pomocí ručního vřetenového mechanizmu

Přizpůsobení jednotlivých částí kultivační jednotky je možné bez použití nářadí

Pracovní hloubka každé z jednotek se nastavuje jednoduše pomocí ručního vřetenového mechanizmu

Někteří konkurenti se otázkou přítlaku kultivačních jednotek vůbec nezbývají, ostatní využívají provedení s pružinami, které se však po čase vytahají a je nutno je vyměnit.

4. DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ TERÉNU

Jednotlivé kultivační jednotky jsou k hlavnímu rámu přichycené pomocí bezúdržbového paralelogramového závěsu. Paralelogram se nám osvědčil u mnoha strojů, protože zajišťuje přesné dodržení nastavené pracovní hloubky. Pracovní hloubku lze nastavit u každé kultivační jednotky zvlášť.

5. PRECIZNÍ NAVÁDĚNÍ

Meziřádkové kypřiče ROW-MASTER mohou být na přání zákazníka vybavené automatickým naváděním kypřiče v řádku. Kamera CultiCam dokáže snímat i rostliny s drobnými lístky, zaručuje vysokou přesnost navádění a tím dosažení vyšší pojezdové rychlosti a efektivity práce.

Při této výbavě je posuvný rám vybaven hydraulickou pístnicí, která na základě přijatých informací přesně navádí plečku v porostech. Posuvný rám se kromě hydraulické pístnice v ničem neliší od klasického pevného rámu, není tak vybaven takzvaným „mezikusem“, jako je tomu u jiných výrobců.

Naváděcí systém CultiCam významně přispívá ke zvýšení kvality práce

Naváděcí systém CultiCam významně přispívá ke zvýšení kvality práce

I v provedení s posuvným rámem si plečka zachovává těžiště blízko traktoru a není vybavena dalším závěsem

I v provedení s posuvným rámem si plečka zachovává těžiště blízko traktoru a není vybavena dalším závěsem

Díky tomu je plečka blíže u traktoru, má celkově menší hmotnost a je možné jí agregovat i do méně výkonných traktoru. U modelů RN je umožněn boční posun do každé strany o 40 cm, u modelů RN_S pak 25 cm na každou stranu.

6. VYMĚNITELNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Dle primárního využití pro odplevelení, odstranění přísušků nebo provzdušnění lze kypřiče ROW-MASTER snadno přizpůsobit pracovní operaci vyměnitelnými pracovními sekcemi. U meziřádkových kypřičů BEDNAR nabízíme tři různá provedení.

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI A DLÁTEM

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI A DLÁTEM

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTEM

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTEM

7. SNADNÉ NASTAVENÍ

Při vývoji se snažíme brát zřetel i na snadnou obsluhu a vysokou uživatelskou přívětivost. Nastavení radliček, ochranných clon nebo i zadních zavlačovačů je možné provádět bez použití nářadí, stačí pouze použít čep a závlačku.

8. PLOCHÁ POPĚRNÁ KOLA

I v případě použitých plochých podpěrných kol se může jednat o detail, který se však podílí na celkové životnosti. U meziřádkových kypřičů BEDNAR využíváme plochá podpěrná kola, která ve srovnání s prstencovými koly mají delší životnost, protože nehrozí rozevření hrany. Široké kolo v lehčích půdách lépe udržuje vozík, neucpává se a zpracování je tak lepší.

Díky povrchovému pogumování nedochází k lepení půdy na kola ani v případě práce za vlhka

Díky povrchovému pogumování nedochází k lepení půdy na kola ani v případě práce za vlhka

Flexi-slupice radliček a dlát jsou vyrobené z pružinové oceli, která umožnuje takzvaný „3D efekt“

Flexi-slupice radliček a dlát jsou vyrobené z pružinové oceli, která umožnuje takzvaný „3D efekt“

9. FLEXI SLUPICE

Radličky a dláta kultivační jednotky pracují na flexi-slupicích vyrobených z pružinové oceli. Flexi slupice umožnuje pohyb do tří stran, takzvané „vibrování“. Díky těmto jemným vibracím slupic je zaručena lepší průchodnost materiálu mezi slupicemi.

10. MOŽNOST PŘIHNOJENÍ NEBO VÝSEVU

Meziřádková kultivace je obzvláště přínosná, je-li v průběhu vegetace dodáno rostlinám kapalné nebo minerální hnojivo. Pro tuto pracovní operaci může být meziřádkový kypřič osazen aplikační sadou, která k jednotlivým kultivačním jednotkám přivádí rozvody z rozdělovací hlavy, do které je hnojivo pneumatiky distribuováno z čelního zásobníku FERTI-BOX FB_F nebo FERTI-TANK.

Souprava traktoru složená z čelního dvoukomorového zásobníku FERTI-BOX FB_F s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER RN_S při aplikaci hnojiva v průběhu jednoho přejezdu.

Souprava traktoru složená z čelního dvoukomorového zásobníku FERTI-BOX FB_F s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER RN_S při aplikaci hnojiva v průběhu jednoho přejezdu.

Aplikace kapalného hnojiva v podání čelního zásobníku FERTI-TANK FT s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER RN při časné jarní kultivaci kukuřice

Aplikace kapalného hnojiva v podání čelního zásobníku FERTI-TANK FT s meziřádkovým kypřičem ROW-MASTER RN při časné jarní kultivaci kukuřice

Samozřejmostí je možnost osazení kypřiče výsevní jednotkou ALFA DRILL o objemu 400 litrů, například pro aplikaci mikrogranulátu, ale taktéž pro výsev meziplodiny nebo jiného osiva pro ozelenění meziřadí.

I pro rok 2021 připravujeme v oblasti meziřádkových kypřičů inovace v oblasti nových prvků výbavy a vylepšení, více informací vám přineseme již brzy.

S námi je radost hospodařit

marketing@bednar.com

BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie