По повод на панаира в Хановер BEDNAR представя новости и разширена серия от модели. Някои от новите продукти ще бъдат налични за директна продажба в деня на започване на панаира, а други са представени като концепции, които ще бъдат представени на пазара възможно най-скоро след преминаване на задълбочено тестване.

BEDNAR FMT представя общо 12 машини на изложението SIMA 2019, което се провежда през февруари. Сред тях има 5 нови машини и 2 прототипа, сред които новата сеялка OMEGA OO_FL. Спрете в зала 5а на щанд H 092, по време на SIMA и проверете BEDNAR вижте машините със собствени очи.

BEDNAR представя новостите в портфолиото си от машини. През 2019, общо 7 машини ще бъдат въведени на пазара, от почвообработващи машини до машини за сеитба и торене.

Успешна 2017 година за BEDNAR FMT

Финансовата 2017 година или периодът от 1.11.2016 г. до 31.10.2017 г., бе рекордна за BEDNAR FMT, производител на селскостопански машини. Както и през предходните 7 сезона, през миналата година също се показа увеличение на продажбите, а именно с 18% – до общо 51 млн. евро. Бяха положени големи усилия за намаляване на разходите, което доведе до значително увеличение на печалбите.


Компанията постигна много добри резултати в продажбите на местния пазар, в Румъния, Русия, Австралия и Украйна. Нейните машини могат да бъдат открити на 38 пазара, отскоро са добавени Швейцария, Канада и Китай.

Целите са постигнати главно благодарение на традиционните продуктови гами на Swifter, Terraland и Swifterdisc. Наблюдава се значително нарастваща тенденция към продажба на широко захващащи машини, което е дългосрочна цел на компанията. Доставките на сеялки Omega отбелязаха ръст над 50%.


В рамките на компанията се извърши реорганизация на териториалните отговорности и бяха предприети мерки за постигане на по-висока бизнес ефективност на дейността в бъдеще. Промените доведоха до създаването на нова бизнес стратегия за немския пазар, където предишният екип не успя да се справи с визията на ръководството.

Към този момент компанията е получила 40% повече поръчки за машини, отколкото през предходната година от всички континенти общо. Предвид производствените мощности очакваният ръст на продажбите за финансовата 2018 година е 25%.


Настройка и използване на култиватора в полето

Нужда от висококачествена предсеитбена подготовка е причината, поради която използваме култиватори в полето. Предсеитбените култиватори трябва да извършват качествена подготовката с едно минаване. Преди стартиране на работата с този тип култиватори е необходимо да се настроят правилно всички работни секции. Научете повече за настройката, предимствата и особеностите при култиваторите.

Предсеитбена подготовка с култиватор

Машината обработва почвата прецизно до необходимата дълбочина за поставяне на семената. Това допринася за плевенето на почвата чрез унищожаване на възникващите плевели. При необходимост се включва и торовнасяне в почвата.

Култиваторите BEDNAR могат да имат до седем работни секции. Те помагат за постигане на необходимото качество на работа по време на подготовката на семенно легло .

Преди конфигурирането на машината трябва да се вземат предвид условията, при които машината ще работи. Въз основа на това се избира най-подходящото оборудване за конкретните условия. За съжаление няма ръководство, което да дава информация за това кое оборудване е най-доброто за дадените условия. Съществуват обаче препоръки, които могат да бъдат използвани като отправна точка за избора на много добра настройка на култиватора за семенно легло при дадени условия на работа.

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SM 18000

SWIFTER SM 18000


Идеалният култиватор подготвя семенното легло с едно минаване. Повече минавания водят до уплътняване на почвата. Това може да е един от факторите, който засяга състоянието на реколтата през следващата икономическа година. Едно минаване значително допринася за спестяване на гориво и разходи за износваеми части (като например работни органи и т.н.).

Настройка на култиватори за работа

Работните секции на култиватора се настройват, след пристигане на машината на полето и разгъването й от транспортно положение в работно положение. Няма подробни ръководства за такива настройки. Не е възможно да настроите машината перфектно веднага. Първата настройка се извършва според идеалните изисквания на потребителя. След няколко метра машината ще ни покаже какво не е наред и какво трябва да се коригира.

Обикновено машината не трябва да се запушва и не трябва да извлича големи количества влажни буци на повърхността. Както бе споменато по-горе, добре е да се предотврати нежеланото уплътняване на почвата зад колелата на трактора. Поради това машините се оборудват с разрохквачи, монтирани зад колелата на трактора или колелата на култиваторите. Разрохквачите също изискват настройка за да изпълнят изискваната задача.

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 L

SWIFTER SO 6000 L


Когато работната дълбочина на секцията и разрохквачите бъдат настроени, се настройва и предния ролер, последвано от подравнителната греда и гредата след работната секция. Накрая, задната подравнителна греда или завършващият валяк се настройват според оборудването на машината. Тези две работни секции осигуряват окончателното подравняване  на повърхността и се настройват, при избор на натиска надолу.

 

Маркетингов екип
BEDNAR FMT

обратно към новините

19.
март
2018

Превантивната поддръжка спестява време и пари

Подготовката на машините преди новия сезон е неразделна част от зимната работа на всеки един земеделски стопанин. Какви задачи трябва да се извършат? Как да се предотвратят проблеми с машината през сезона? Какви резервни части трябва да има в стопанството?

Поддръжка на машината преди новия сезон

Подготовката на машините за предстоящия сезон е необходимо задължение за всеки земеделски стопанин, който не иска да губи време с ремонт на машината през работния сезон. Елементите на основната поддръжка включват следните задачи:

  • Подмяна на прекомерно износените части с нови
  • Проверка на затягането на всички болтове
  • Проверка дали всички щифтове са защитени срещу разхлабване
  • Проверка на функционалността и целостта на електрическата система
  • Смазване на всички точки на смазване със смазка, съответстваща на дадения тип връзка
  • Проверка на нивото на пълнене при машини с автоматични дозатори за смазка
  • Проверка на налягането при машини с гуми
  • Проверка на всички връзки и тяхната функционалност в хидравличните възли
Разгъване на SWIFTER SE12000

Разгъване на SWIFTER SE 12000

SWIFTER SM18000 по време на работа

SWIFTER SM 18000 по време на работа


Основни причини за предварителната поддръжка на машината преди кампанията

Работата с прекомерно износени работни части може да причини извънредно натоварване на рамата на машината, което води до неправилно функциониране и необходимост от по-висока теглителната сила. Ако при машините с автоматични дозатори за смазка се открие проблем с дозатора, дозаторът трябва да бъде сменен.

Собствен инвентарен запас

Износването на работните части през сезона може да бъде съществено. Поради това е необходимо земеделските стопани да разполагат със собствен запас от резервни части на склад. Една от причините за собствения запас от резервни части е очакваното ниво на износване. Друга причина е потенциалната загуба на работна част и необходимостта да се замени изгубената част с нова, колкото е възможно по-бързо, за да може машината да работи правилно.

Работата без работната част износва лемежните греди. Това може да доведе до по-високи финансови разходи, отколкото незабавната замяна на загубената работна част. Всеки, който иска неговата машина да е в перфектно състояние, може сам да направи калкулациите.

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F


Няма правило, което да посочва каква част от работните части трябва да се поддържа на склад. Нивото на износване зависи от вида на обработваемата почва. Опитът на земеделските стопани показва, че е  по-добре да разполагате на склад с пълен набор от работни части, за да реагирате навреме.

Маркетингов екип
BEDNAR FMT

Земеделието се съживи, поглед към светa

Изглежда селското стопанство отново се съживява след продължителна криза. Положителното развитие се наблюдава главно в животновъдството, което отново става рентабилно за успешните животновъди и създава средства за нови инвестиции. Ситуацията се подобрява не само в Европа, но и по целия свят. По-специално, източната част на Европа, Русия и Украйна отбелязаха значителни промени. Растениевъдството по целия свят получи нов импулс, който започна да се показва през 2017 г. с много положителна перспектива за 2018 г.

Jan Bednář предоставя информация относно световните региони

Jan Bednář предоставя информация относно световните региони

Помещенията на машиностроителния завод в Rychnov nad Kněžnou, Република Чехия

Помещенията на машиностроителния завод в Rychnov nad Kněžnou, Република Чехия


Развитие на източните земеделски стопанства

Докато земеделските стопани в Западна Европа са по-консервативни и вярват в операциите, наследени от техните предшественици, земеделските стопани от Изтока са много по-отворени към новите технологии и намират начини за увеличаване на добивите. През 2017 г. BEDNAR представи на Русия и Украйна няколко интегрирани технологични линии за профилно торовнасяне и дълбоко разрохкване. Аграрните стопанства в Украйна отиват още по-далеч и започват да използват технологията Terrastrip, при която есенното профилно торовнасяне се извършва директно под редовите култури.

Работа с Terrastrip в Украйна

Работа с Terrastrip в Украйна

Terrastrip в комбинация с Ferti-Cart FC 3500, предназначен за профилно торовнасяне

Terrastrip в комбинация с Ferti-Cart FC 3500, предназначен за профилно торовнасяне


Франция се завръща

2016 година бе тежка за френските земеделски стопани. Ниските добиви, заедно с много ниското качество на прибираната реколта, предизвикаха драматичен спад в правенето на инвестиции. Всички производители на селскостопански машини, включително BEDNAR, бяха засегнати от това. Доста успешната реколта през 2017 г. отново задейства търсенето и Франция запълни голяма част от производството на BEDNAR с предсезонни поръчки за 2018 г. с невероятно увеличение от 60% в сравнение с 2016 г. и 30% в сравнение с 2015 г.

Канада по пътя към дълбокото разрохкване

За разлика от САЩ, земеделските стопани в Канада все повече и повече предпочитат европейските методи за обработка на почвата. Първият тип машина, която успя в Канада, беше машина с къси дискове, допълваща популярната технология Zero Tillage (нулева обработка). Късият SWIFTERDISC е популярен от Алберта през Манитоба до Квебек. Миналата година BEDNAR изпрати първия Terraland за Алберта за тестване и машината беше използвана за обработка на почвата през есента. Полетата, обработвани с Terraland, могат бързо да се засеят, благодарение на бързия пролетен спад на висока влажност. Канадските земеделски стопани смятат, че ранното създаване на култури е основната причина за 20% по-високи добиви от канола (пролетна маслодайна рапица).

BEDNAR машини на AG MOTION в Алберта

BEDNAR машини на AG MOTION в Алберта

Практическа демонстрация на Swifterdisc

Практическа демонстрация на Swifterdisc


На най-голямата експозиция в Алберта и Саскачеван AG MOTION, BEDNAR представи навесния Terraland TO 6000, където машината обработи десетки парцели в Саскачеван с най-голямо задоволство от страна на земеделските стопани. Методът на дълбока обработка, който сега въвеждаме с водещите канадски дилъри Pentagon (Алберта) и Pattison AG (Саскачеван), е първокласен.

Австралия преподава CTF на BEDNAR

Преди четири години BEDNAR достави първите си машини в Австралия. През четирите години сме модифицирали машините, така че те да отговарят на системата за контрол на движението, което бе единственият начин да успеем в конкуренцията с местните производители. Докато CTF (Control Traffic Farming System) е популярно само в Англия и Европа, с някои изключения, в Австралия, това е дългогодишен начин на водене за земеделие, приложим благодарение на опростените начини за сеитба.

BEDNAR разработи машини, приспособени към CTF. Terraland TO беше разширен до ширина от 6,4 м, а SwifterDisc XE от 12 м до 12,4 м. В Австралия, подобно на Южна Африка, има много ниски валежи и нивото на успеха на съответната година се оценява според количеството валежи.

Terraland TO работещ с CTF система в Австралия

Terraland TO работещ с CTF система в Австралия

Atlas работещ в Нова Зеландия

Atlas работещ в Нова Зеландия


Южна Африка преживява трудни времена

Южна Африка претърпява най-голямата си суша през последните 100 години. Поради опустошителната суша много земеделски стопанства фалираха и имаха почти нулева готовност да инвестират. Въпреки този труден период, BEDNAR навлезе на южноафриканския пазар в това сложно време и започна постепенно да успява, което доведе до рекордни продажби през 2017 г. 2017 година беше по-добра от гледна точка на валеите  и много земеделски стопанства започнаха да инвестират отново в техника, с добра перспектива за 2018 г.

 

 

BEDNAR увеличава производствения капацитет

Голямото търсене на машини BEDNAR в световен мащаб принуди мениджмънтa на компанията да увеличи производствения й капацитет, което е много трудно в момент, когато Чешката република преживява своя икономически разцвет. „Когато чешката икономика нараства с 4 до 5% годишно и размерът на безработицата в нашия регион е на ниво от 3,5%, е много трудно да се наемат нови служители, които да ни помогнат с увеличаването на производството“, коментира за ситуацията Vojtěch Bednář, Мениджър производство в BEDNAR FMT.


Работа на 3 смени от средата на 2017 г.

През 2017 г. броят на поръчаните машини започна да се увеличава значително. Тяхната стойност и работна ширина започнаха да нарастват още повече. Всичко това води до значително увеличение на средната стойност на машината“,  обяснява промените Vojtěch Bednář. В средата на 2017 г. компанията успешно въведе работа на 3 смени, увеличавайки производствения капацитет с 30%.

Нови помещения за сглобяване на сеялката Omega

Най-големият проблем, с който трябваше да се справим миналата година, беше сглобяването на голям брой нови сеялки Omega. Не очаквахме толкова голямо търсене. Миналата година сме произвели 74 машини Omega. През 2018 година планираме да продадем над 100 машини. Няма да можем да направим това без нови помещения и затова планираме да изградим нова линия за сглобяване, само за сеялки Omega“, обяснява ситуацията с доставките на сеялки Vojtěch Bednář.


Планирано изграждане на нова зала

В момента компанията се занимава с изграждането на нова, двуетажна производствена зала с обща площ от 7 500 кв. м., което би могло значително да подпомогне по-нататъшното потенциално разширяване на производството. Залата е планирана да бъде построена през 2019 г. „Ако искаме да можем да отговорим на търсенето, трябва да построим нова зала. В сегашните помещения сме в състояние да произвеждаме 1500 машини, а сега имаме поръчки за 1800 машини. Новата производствена зала ще ни позволи да произвеждаме 3000 машини годишно до 2020 г.“, пояснява за бъдещите планове Vojtěch Bednář.


BEDNAR представя нови продукти за 2018 година

Новите машини за 2018 г. са: Сеялки OMEGA OO 8000 L и OO 9000 L, универсални култиватори VERSTILE VO 6000 и VO 7500, култиватори за предсеитбена подготовка SWIFTER SO 5000 L и SO 6000 L, бункер за торове FERTI-CART FC 3500, чизел плугове TERRASTRIP ZN 8R/45, 50, 75 и тежък къс дисков култиватор за стърнища ATLAS AE 12400

OMEGA OO _L: Прецизно поставяне на семената, ниско тегло, лесна настройка

OMEGA OO8000L и OO9000L са многофункционални сеялки с лека конструкция с голям бункер с вместимост от 4000 литра и дискова обработка на почвата, което осигурява засаждане на различни видове култури с междуредово разстояние от 12,5 см или 16,5, както при традиционните, така и при минимални системи за обработка на почвата. Оформлението на отделните работни части осигурява уникална и ненадмината подготовка на семенното легло в комбинация с прецизно поставяне на семената, ниско тегло и лесни настройки.

Работните дискове са разположени във форма X, така че машината да работи точно след трактора.

Благодарение на системата PSP (прецизно поставяне на семена), ботушите на сеялката поставят семена на еднаква дълбочина на засяване по ширината на машината и отлично проследяват неравномерността на терена в направления надлъжно и напречно.

Сеялката OMEGA OO_L има дискови секции с разположение на дисковете в "X" подредба, осигуряващи точно проследяване на трактора от сеялката.

Сеялката OMEGA OO_L има дискови секции с разположение на дисковете в „X“ подредба, осигуряващи точно проследяване на трактора от сеялката.

Секция с ботуш за обработка, и при влажни условия.

Секция с ботуш за обработка, и при влажни условия.


VERSATILLE VO: Интензивно смесване на почвата и разрохкване на почвения профил

VERSATILE VO е култиватор с работен орган, който се отличава със своята гъвкавост. Проектирахме тази машина така, че тя да може да се използва за различни полеви обработки от пролетта до края на есента. Простата рама на машината стъпва на 5 реда работни органи тип лемежи – поставени така, че машината да е максимално пропусклива, като същевременно смесва най-горните слоеве на почвата и разрохква целия почвен профил.

ВИБРАЦИОННИ ЛЕМЕЖИ за подготовка на семенното легло и обработка на стърнища в леки пясъчни почви.

ВИБРАЦИОННИ ЛЕМЕЖИ за подготовка на семенното легло и обработка на стърнища в леки пясъчни почви.

ЛЕМЕЖИ С NON-STOP защита за подготовка на семенното легло и обработка на стърнища до 15 см дълбочина при тежки условия.

ЛЕМЕЖИ С NON-STOP защита за подготовка на семенното легло и обработка на стърнища до 15 см дълбочина при тежки условия.


SWIFTER SO_L: Работа при високи скорости

SWIFTER SO_L е модерен тип култиватор за предсеитбена подготовка, който подготвя полето за засяване с едно минаване. Голямо предимство е цялостното монтиране на работните рами с пружини, като се използва патентована система, която позволява работа при висока скорост – до 15 км/ч. Новата характеристика на Swifter е опцията за използване на крайно кръстосано премахване за по-добро уплътняване на почвата.

Крайният валяк cross-kill е третият по ред cross-kill при Swifter SO_L серията. Производителите на захарно цвекло настояваха за това решение за по-добро уплътняване на семенното легло непосредствено преди сеитбата.

Крайният валяк cross-kill е третият по ред cross-kill при Swifter SO_L серията. Производителите на захарно цвекло настояваха за това решение за по-добро уплътняване на семенното легло непосредствено преди сеитбата.

Работните рами на секциите на Swift SO_L са монтирани с пружини, като се използват пружини между страничните рами и основната рама. Това патентовано решение позволява работа с машината при високи скорости до 15 км/ч.

Работните рами на секциите на Swift SO_L са монтирани с пружини, като се използват пружини между страничните рами и основната рама. Това патентовано решение позволява работа с машината при високи скорости до 15 км/ч.


FERTI-CART FC: Прецизно внасяне на тор, лесна манипулация

FERTI-CART е херметизиран бункер, предназначен главно за директно внасяне на торове в почвените хоризонти. Проектиран е така, че да е най-удобен за работа с твърди торове.

FERTI-CART е изработен от пластмаса, а дъното има голям наклон, благодарение на който е възможно да се използва и с по-нискокачествени торове. Основното използване на бункера позволява свързване с други машини за обработка на почвата: като например Terraland, Terrastrip или Fenix.  Бункерът е херметизиран, за да се увеличи точността на партидата, а именно при торове с по-взискателно разпръскване.

TERRASTRIP ZN: Ефективна обработка на почвата, която намалява разходите

TERRASTRIP е чизел плуг, който обработва почвата в ивици, където се отглеждат редови култури като царевица, слънчоглед, захарно цвекло и др. Разстоянието на плужния лемеж е 70 см и 75 см за царевица и слънчоглед, 45 см и 50 см за захарно цвекло. Препоръчваме добавяне на профилно торене директно в кореновата зона на растенията. Разрохканите и наторени ивици създават отлични условия за развитие на богата коренова система. Ефективното и целево обработване на почвата намалява разходите, като същевременно увеличава добива на отделните редови култури.

FERTI-CART FC3500 ve spřažení s TERRASTRIP ZN/8R

FERTI-CART FC3500 + TERRASTRIP ZN/8R

Препоръчваме добавяне на профилно торене в кореновата зона на растенията.

Препоръчваме добавяне на профилно торене в кореновата зона на растенията.


ATLAS AE: Култиватор за стърнища за високи ежедневни резултати, дори при висока концентрация на растителни остатъци

ATLAS AE е навесен широк култиватор за стърнища с къса рама, предназначен за високи ежедневни резултати и икономия на разходите, благодарение на широкото покритие на машината и високите работни скорости. Основните предимства на машината включват X-образното разположение на дисковете, което предотвратява местенето на машината и позиционирането на транспортната ос пред работните дискове. Това решение премахва люлеенето на машината по време на работа. ATLAS AE се отличава със способнотта си за бързи и лесни завои в угари, благодарение на предните ротационни колела и задните валяци. Дизайнът на машината осигурява лесен и безопасен транспорт по пътищата.

Искате ли предварително да поръчате демонстрация на нови машини или да зададете въпроси? Свържете се с нас.

 

 

BEDNAR представи 6 нови продукта на АГРИТЕХНИКА 2017

Изложението АГРИТЕХНИКА се провежда веднъж на всеки две години в Хановер, Германия. Това е най-голямото, но и най-дългото събитие по рода си в света. Тази година изложението се проведе от 12 до 18 ноември. На него BEDNAR представи 6 нови машини.

Щанд на BEDNAR в Палата 12 на АГРИТЕХНИКА

Щанд на BEDNAR в Палата 12 на АГРИТЕХНИКА

Клиенти и гости на щанда

Клиенти и гости на щанда


Дни за представяне

Първите два дни на изложението по традиция са посветени на търговци, инвеститори и журналисти и се наричат ​​Дни за представяне. Тази година BEDNAR имаше най-много журналисти от цял ​​свят, които посетиха щанда. Подготвихме коментар за новите продукти и иновациите в неделя. Повечето от организираните обиколки бяха ръководени от инж. David Ryčl, Мениджър продажби за Република Чехия и Полша. „Представяне на нови продукти на толкова важно изложение е възможност да покажем силата си и балансираността с марки, които притежават по-богата  история в областта на селското стопанство“, коментира той.

Журналистите научават информация за VERSATILE VO 6000

Журналистите научават информация за VERSATILE VO 6000

David Ryčl говори за предимствата на сеялката OMEGA OO 8000L

David Ryčl говори за предимствата на сеялката OMEGA OO 8000L


Световно представяне

По време на изложението клиентите имаха възможност да се срещнат с търговските представители за своя регион. Имаше представители на европейските пазари, както и представители от други континенти. Имаше търговски представители от Канада, Австралия и Нова Зеландия, предоставящи информация за най-новите продукти.

Josef Schlueter, Търговски представител за Германия информира за предимствата на TERRALAND в комбинация с FERTI-BOX FB 1500

Josef Schlueter, Търговски представител за Германия информира за предимствата на TERRALAND в комбинация с FERTI-BOX FB 1500

Екипът на BEDNAR на най-голямото световно изложение АГРИТЕХНИКА в Хановер, Германия

Екипът на BEDNAR на най-голямото световно изложение АГРИТЕХНИКА в Хановер, Германия


Какви нови продукти въведе BEDNAR?

Новата сеялка OMEGA OO 8000L е широка 8 метра и по този начин разширява произведените до този момент сеялки с 2 метра. Капацитетът на пластмасовия бункер е увеличен с 500 литра до почти 4000 литра.

BEDNAR въведе и съвсем нова машина: FERTI-CART FC 3500. Това е херметизиран бункер с вместимост от 3500 литра. Използва се за удобно директно полагане на торове в почвените хоризонти.

OMEGA OO 8000L

OMEGA OO 8000L

FERTI-CART FC 3500

FERTI-CART FC 3500


TERRASTRIP ZN 8R/45 е нова машина за обработка почвата по редове. Това е плуг с осем отметателни дъски с лемеж с междуредово разстояние 45 см, идеален за обработка на захарно цвекло.

На изложението BEDNAR представи и универсалния култиватор VERSATILE VO 6000. Подходящ е за подготовка на семенното легло в полета с по-голямо количество растителни остатъци или за интензивна обработка на стърнища до 15 см.

TERRASTRIP ZN 8R/45 в комбинация с FERTI-CART FC 3500

TERRASTRIP ZN 8R/45 в комбинация с FERTI-CART FC 3500

VERSATILE VO 6000

VERSATILE VO 6000


ATLAS AE 12400 е нов широк култиватор за стърнища за високи ежедневни резултати с икономия на разходите. Машината има дискове, подредени във форма X, което предотвратява появата на приплъсващ ефект. Друго предимство е монтирането на транспортната ос пред работните дискове.

Последната машина, която беше представена за първи път в Хановер, бе иновативният култиватор за семенно легло SWIFTER SO 6000L. Машината може да подготви полето за сеитба с едно минаване. Голямо предимство е общото натоварване на пружините на работните рамки. Това позволява работа при висока скорост до 15 км/ч.

ATLAS AE 12400

ATLAS AE 12400

SWIFTER SO 6000L

SWIFTER SO 6000L


 

Bc. Zdeněk Souhrada
Marketing Media
BEDNAR FMT

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас