BEDNAR увеличава производствения капацитет

Голямото търсене на машини BEDNAR в световен мащаб принуди мениджмънтa на компанията да увеличи производствения й капацитет, което е много трудно в момент, когато Чешката република преживява своя икономически разцвет. „Когато чешката икономика нараства с 4 до 5% годишно и размерът на безработицата в нашия регион е на ниво от 3,5%, е много трудно да се наемат нови служители, които да ни помогнат с увеличаването на производството“, коментира за ситуацията Vojtěch Bednář, Мениджър производство в BEDNAR FMT.


Работа на 3 смени от средата на 2017 г.

През 2017 г. броят на поръчаните машини започна да се увеличава значително. Тяхната стойност и работна ширина започнаха да нарастват още повече. Всичко това води до значително увеличение на средната стойност на машината“,  обяснява промените Vojtěch Bednář. В средата на 2017 г. компанията успешно въведе работа на 3 смени, увеличавайки производствения капацитет с 30%.

Нови помещения за сглобяване на сеялката Omega

Най-големият проблем, с който трябваше да се справим миналата година, беше сглобяването на голям брой нови сеялки Omega. Не очаквахме толкова голямо търсене. Миналата година сме произвели 74 машини Omega. През 2018 година планираме да продадем над 100 машини. Няма да можем да направим това без нови помещения и затова планираме да изградим нова линия за сглобяване, само за сеялки Omega“, обяснява ситуацията с доставките на сеялки Vojtěch Bednář.


Планирано изграждане на нова зала

В момента компанията се занимава с изграждането на нова, двуетажна производствена зала с обща площ от 7 500 кв. м., което би могло значително да подпомогне по-нататъшното потенциално разширяване на производството. Залата е планирана да бъде построена през 2019 г. „Ако искаме да можем да отговорим на търсенето, трябва да построим нова зала. В сегашните помещения сме в състояние да произвеждаме 1500 машини, а сега имаме поръчки за 1800 машини. Новата производствена зала ще ни позволи да произвеждаме 3000 машини годишно до 2020 г.“, пояснява за бъдещите планове Vojtěch Bednář.


Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika