BATA AGRO – The Key to Success

Третото издание на изложението Бата Агро се проведе между 8 и 12 май 2012 г.,на Летище Стара Загора. Машините с марка „STROM” присъстваха както обикновено в търговската гама на Мегатрон, показвайки най-добре продаваните продукти на българския пазар. Българските фермери имаха възможност да видят и да се запознаят с техническите подробности и предимствата …

 

 

Третото издание на изложението Бата Агро се проведе между 8 и 12 май 2012 г.,на Летище Стара Загора. Машините с марка „STROM” присъстваха  както обикновено в търговската гама  на Мегатрон, показвайки най-добре продаваните продукти на българския пазар. Българските фермери имаха възможност  да видят и да се запознаят с  техническите подробности и предимствата на нашите машини!!! Продуктовата гама на марката STROM беше представена от Finisher FE 4500Swifter SO 6000, Terraland TN4000D и SwifterDisc XO 6000

 

 

Съдейки от големия брой земеделскипроизводители, които проявиха интерес към машините “STROM” , ние можем да кажем в заключение , че изложението  е много добро. Освен това, ако вземем под внимание факта,че това издание на Бата Агро доведе в Стара Загора най-голям брой посетителиот всички издания до момента, успехът е очевиден. През петте дни на изложението, фермерите имаха възможност да се запознаят с  най-новите технологии и развитието на машините за подготовка на почвата, проектирани и изградени от “STROM”.

Бихме искали да благодарим на посетители, които са проявили интерес към нашите машини и прекрасния екип на Мегатрон за това , че всяка година увеличава  семейството на земеделските приозводители  които използват нашите продукти.