Успешна 2017 година за BEDNAR FMT

Финансовата 2017 година или периодът от 1.11.2016 г. до 31.10.2017 г., бе рекордна за BEDNAR FMT, производител на селскостопански машини. Както и през предходните 7 сезона, през миналата година също се показа увеличение на продажбите, а именно с 18% – до общо 51 млн. евро. Бяха положени големи усилия за намаляване на разходите, което доведе до значително увеличение на печалбите.


Компанията постигна много добри резултати в продажбите на местния пазар, в Румъния, Русия, Австралия и Украйна. Нейните машини могат да бъдат открити на 38 пазара, отскоро са добавени Швейцария, Канада и Китай.

Целите са постигнати главно благодарение на традиционните продуктови гами на Swifter, Terraland и Swifterdisc. Наблюдава се значително нарастваща тенденция към продажба на широко захващащи машини, което е дългосрочна цел на компанията. Доставките на сеялки Omega отбелязаха ръст над 50%.


В рамките на компанията се извърши реорганизация на териториалните отговорности и бяха предприети мерки за постигане на по-висока бизнес ефективност на дейността в бъдеще. Промените доведоха до създаването на нова бизнес стратегия за немския пазар, където предишният екип не успя да се справи с визията на ръководството.

Към този момент компанията е получила 40% повече поръчки за машини, отколкото през предходната година от всички континенти общо. Предвид производствените мощности очакваният ръст на продажбите за финансовата 2018 година е 25%.


Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika