Търговският екип на Мегатрон ЕАД посети фабриките на БЕДНАР в Чехия

В началото на месец юли (8,9,10 ) 2014 година за търговският екип на МЕГАТРОН ЕАД бе организирано пътуване до Чехия с цел посещение на заводите на БЕДНАР и посещение на замеделски стопанства в страната. Пътуването започна с визита на търговския екип в главния офис на БЕДНАР , който се намира в Прага. На екипа бе предоставена възможност да се разходят и запознаят със структурата и организацията в главния офис на БЕДНАР.

След кратка почивка придружена с освежителни напитки , екипа продължи своето пътуване към новия завод на БЕДНАР , който се намира в RychnovnadKneznou.
Екипът на Мегатрон бе детайлно запознат с организацията и структурата в завода , запознаха се в детайли с новата поточна линия за прахово боядисване на произведените машини , като имаха възможността лично да се разходят из работната плoщадка и да видят новите машини.

Търговците от Мегатрон видяха на практика работния процес в новия завод и организацията там.

Търговският екип на Мегатрон ЕАД пред централния офис на БЕДНАР в Прага.

Търговският екип пред новия завод.


Посетиха също така и склада с нови машини и мястото където се експедират готовите такива до съответния дилър или клиент.

В производствения цех.

Склада с нови машини.


В късния следобед им бе направена презентация от Г-н David Rych с която бяха запознати с новите технологични линии , които БЕДНАР предлага на своите клиенти.
На следващия ден екипът на Мегатрон посети и най-стария завод на фирмата , а именно мястото откъдето е започнало всичко. Бяха запознати със организацията и структурата на завода , а също така имаха възможността да се запознаят и със всички нови машини , които БЕДНАР вече предлага на пазара благодарение на Г-н Jan Bednar.

Запознаване с новите машини – Г-н Ян Беднар обяснява.

В чешко земеделско стопанство.


Бяха посетени и няколко земеделски стопанства , където търговският екип на Мегатрон имаше възможността да се запознае със стуктурата и организацията в Чешките земеделски стопанства и да сподели и обмени опит и информация със земеделските производители от Чехия