Промяната на собствеността води до промяна на името

В началота на тази година нашата компания промени структурата на собствеността си.Инж. Ладислав Беднарж, един от оригиналните собственици на компанията, закупи дяловете на партньорите си и се превърна в едноличен собственик.

В началота на тази година нашата компания промени структурата  на собствеността си.Инж. Ладислав Беднарж, един от оригиналните собственици на компанията, закупи дяловете на партньорите си и се превърна в едноличен собственик.

Приемственост при промяната и ново име

Тази промяна е свързана със смяна на поколенията в мениджмънта на компанията.“ С моите партньори се разбрахме за условията за изкупуване на техните дялове. Така станах едноличен собственик на компанията. Сега ще променим и името за да започнем нова ера на успешно развитие. Надявам се да бъде толкова успешно, колкото е било до сега.“ – каза новия собственик д-р инж.Ладислав Беднарж.

Ребрандирането ще стане постепенно

Във връзка с тази промяна ние подготвяме пълно ребрандиране на нашата компания, като в началото ще сменим името и логото. Това ще стане по-продължително, така че през следващата година ние ще използваме комбинация от нашето старо лого с новото. В края на годината новото лого ще  остане  самостоятелно. Бихме искали да влезем в 2014 г. с ново име и ново лого. Промяната засяга целият имидж на компанията, което ще бъде иновация на сегащния, така че да продължите да се наслаждавате на жълтите машини, работещи на полето.

Ing. David Pokorný
Marketing manager