Проверка на агрономическите технологии и процедури на практика

BEDNAR не само се ангажира с разработването на нови технологии, но също така активно проверява на практика нови агрономични решения в тясно сътрудничество със земеделските производители и изследователските институти. Най-взискателната област за проверка е „профилното торене“.

Технология за профилно торовнасяне за тесни култури

Технологията се извършва от FENIX FO, FO L, FN универсални култиватори в съчетание с монтирания отпред или отзад бункер за торове FERTIBOX. Тази технология се използва предимно за подготовка на почвата преди сеитба, а именно на зърнени култури. В този случай, почвата се разрохква с универсален култиватор на дълбочина от 20-30 см. Работният „лемеж“ се оборудва със специален накрайник за полагане на тора, който разпределя избрания тип тор (в този случай NPK с преобладаващо съдържание на Р и К) върху цялата площ по цялата ширина на култиватора. Торът се внася в профила на дълбочина от 10-15 см според почвените условия. Миналата година бяха направени няколко проучвания, потвърждаващи тази технология за подготовка на почвата преди сеитба на зимна пшеница в AG Skořenice a.s., област Ústí nad Orlicí.

 

Fenix FO 4000 с комплект за профилно торовнасяне

Fenix FO 4000 с комплект за профилно оровнасяне

Накрайник за полагане на тор

Накрайник за полагане на тор


Детайли за гранулиран тор

Детайли за гранулиран тор

Изглед към положен тор, внесен по цялата работна ширина на FENIX FO 4000 в профила на дълбочина 12 см

Изглед към положен тор, внесен по цялата работна ширина на FENIX FO 4000 в профила на дълбочина 12 см


Технология за торовнасяне за рапица и царевица

Технологията се извършва предимно с чизел плугове Terraland TN, TO в съчетание с агрегатиран отпред или отзад бункер за тор. Лемежите Terraland са снабдени с накрайници за полагане на тор (NP с преобладаващо P) в реда, а не по цялата ширина ма машината, както го прави споменатият по-горе Fenix. Лемежите имат разстояние помежду си 40-45 см съгласно конструкцията на машината. Вече тригодишни проучвания показват, че това по-голямо разстояние между редовете също е достатъчно. Terraland навлиза в почвата на дълбочина според условията до 40 см и внася тор в профила на 20-25 см, отново според условията. Благодарение на идеално подготвената структура на почвата (подготвена на дълбочина, аерирана и без уплътняване), корените на рапицата могат лесно да използват хранителните вещества, поставени в профила. В момента се провеждат няколко други проучвания, при които проверяваме метода за поставяне на тор, по-специално внимание се обръща на избор на идеалната дълбочина на поставяне, партидата и вида на тора във връзка с увеличаването на сеитбената норма.

 

Terraland TN 3000 HD7R с комлект за внасяне на тор

Terraland TN 3000 HD7R с комлект за внасяне на тор

Накрайник за зонално полагане на тор

Накрайник за зонално полагане на тор


Изглед на зонално поставен тор преди сеитба на царевица, приблизително на 26 см

Изглед на зонално поставен тор преди сеитба на царевица, приблизително на 26 см

Зонално полагане на Amofos в партида от 250 кг/ха преди сеитба на царевица

Зонално полагане на Amofos в партида от 250 кг/ха преди сеитба на царевица


Технология за профилно торовнасяне за подобрение и устойчивост на физичните и химични свойства на почвата

С подобряването на физичните и химични свойства на почвата регулираме киселинността на почвата до оптималното ниво. Тази технология може да оптимизира нивото на киселинност до оптималните 6 – 6.5, което стабилизира почвените условия за по-добър растеж на културата, благодарение на полагането на гранулирана вар в почвения профил. Целта на приложението е да се подобри киселинността в по-дълбоките слоеве на обработваемата почва. По този начин постигаме оптимизиране на нивото на киселинност в по-дълбоките слоеве обработваема почва, което насърчава освобождаването на имобилизирани хранителни вещества (PK, Mg) за следващата култура. Обработената култура ще има по-дълбоки корени и може да използва хранителни вещества, имобилизирани в по-дълбоките слоеве.

Това е един от начините за подготовката на почвата преди сеитба на културата по по-ефективен начин, когато поставяме необходимата партида гранулирана вар в почвения профил, с едно минаване, по време на дълбока обработка на почвата. Днес на пазара има няколко производителя, които доставят гранулирана вар. По време на няколкото оперативни проучвания на различни места използвахме гранулирана вар в партида от 500 кг/ха на различни дълбочини. Нямаше проблеми с приложението, въпреки големите партиди.

Ще ви информираме за резултатите от всички проучвания на нашите „Пролетни семинари“ през 2018 година.

Зонално прилагане на гранулирана вар в почвения профил

Зонално прилагане на гранулирана вар в почвения профил

Подробности за гранулираната вар

Подробности за гранулираната варОпростено калибриране на тора

Опростено калибриране на тора

Проверка на дълбочината на поставяне на гранулирана вар в проучвания участък

Проверка на дълбочината на поставяне на гранулирана вар в проучвания участъкMichal Jurníček
Регионален мениджър за Р. Чехия
+420 601 569 779
michal.jurnicek@bednarfmt.com