Prostřednictvím pravidelných reportáží Vám nabídneme čerstvé informace o nových a aktuálních trendech z oblasti agronomie, technologických směrů a výsledků dosahovaných různými způsoby zpracování půdy a zakládání porostů. Budeme Vás seznamovat s příběhy farmářů napříč kontinenty doplněné o autentické fotografie a videozáznamy jejich pracovních postupů a dosahovaných výsledků. Pevně věříme, že aktuální stránky více propojí a zrychlí tok informací z pole až k vám.

BEDNAR Team