обратно към новините

19.
март
2018

Превантивната поддръжка спестява време и пари

Подготовката на машините преди новия сезон е неразделна част от зимната работа на всеки един земеделски стопанин. Какви задачи трябва да се извършат? Как да се предотвратят проблеми с машината през сезона? Какви резервни части трябва да има в стопанството?

Поддръжка на машината преди новия сезон

Подготовката на машините за предстоящия сезон е необходимо задължение за всеки земеделски стопанин, който не иска да губи време с ремонт на машината през работния сезон. Елементите на основната поддръжка включват следните задачи:

  • Подмяна на прекомерно износените части с нови
  • Проверка на затягането на всички болтове
  • Проверка дали всички щифтове са защитени срещу разхлабване
  • Проверка на функционалността и целостта на електрическата система
  • Смазване на всички точки на смазване със смазка, съответстваща на дадения тип връзка
  • Проверка на нивото на пълнене при машини с автоматични дозатори за смазка
  • Проверка на налягането при машини с гуми
  • Проверка на всички връзки и тяхната функционалност в хидравличните възли
Разгъване на SWIFTER SE12000

Разгъване на SWIFTER SE 12000

SWIFTER SM18000 по време на работа

SWIFTER SM 18000 по време на работа


Основни причини за предварителната поддръжка на машината преди кампанията

Работата с прекомерно износени работни части може да причини извънредно натоварване на рамата на машината, което води до неправилно функциониране и необходимост от по-висока теглителната сила. Ако при машините с автоматични дозатори за смазка се открие проблем с дозатора, дозаторът трябва да бъде сменен.

Собствен инвентарен запас

Износването на работните части през сезона може да бъде съществено. Поради това е необходимо земеделските стопани да разполагат със собствен запас от резервни части на склад. Една от причините за собствения запас от резервни части е очакваното ниво на износване. Друга причина е потенциалната загуба на работна част и необходимостта да се замени изгубената част с нова, колкото е възможно по-бързо, за да може машината да работи правилно.

Работата без работната част износва лемежните греди. Това може да доведе до по-високи финансови разходи, отколкото незабавната замяна на загубената работна част. Всеки, който иска неговата машина да е в перфектно състояние, може сам да направи калкулациите.

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SN 3000

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F


Няма правило, което да посочва каква част от работните части трябва да се поддържа на склад. Нивото на износване зависи от вида на обработваемата почва. Опитът на земеделските стопани показва, че е  по-добре да разполагате на склад с пълен набор от работни части, за да реагирате навреме.

Маркетингов екип
BEDNAR FMT

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас