Отличната подготовка на почвата преди пролетната сеитба носи успех на ЗП Васил Димитров

Стопанството на Г-н Васил Димитров обработва около 500 хектара в землището на молкото село Прохлада в региона на град Дулово. Стопанството се формира като част от бившата земеделска кооперация , която е обработвала земята в землището на село прохлада по време на социализм и малко след това. Г-н Васил Димитров даде нова насока на развитие на земеделието в това землище!

От търговец на зърно до истински земеделец

От дълги години основния бизнес на Г-н Димитров е търговията със зърно , но по стечение на обстоятелствата , преди няколко години започва да се занимава и със земеделие. „ Аз получих земята в доста тежко състояние. Бяха необходими спешни и бързи мерки за излизане от това положение. Една от тези мерки бе подмяната на остарялата техника с ноа , модерна такава която да подобри значително качеството на обработка на почвата , да повиши производителността и да снижи разходите на единица площ“ казва Г-н Димитров.

Старата техника бе заменена с нова такава.

Новият култиватор-компактор Swifter SO 6000 е готов за работа.


Едновременното поникване е ключ към успеха

Една от първите инвестиции логично беше закупуването на нов трактор и оборудване за него. „Предсеитбената подготовка на почвата е основна част от традиционния начин на земеделие с използване на дълбока оран. Освен това , в системата за земеделие с минимум обработка на почвата предсеитбените култиватори – компактори заемат важно място в процеса на работа. Полагането на семената , които от година на година стават все по-скъпи на една и съща дълбочина по цялата работна ширина на машината е основата на едновременното поникване на растенията“ коментира Г-н Веселин Петков – Териториален Мениджър на БЕДНАР ФМТ за България.

Еднаквата дълбочина на обработка на почвата трябва да бъде осигурена по цялата работна ширина на машината. Работната дълбочина на Swifter SO може да се регулира много точно с хидравличната система.

Семената се нуждаят от отличен достъп до почвената влага и топлина. Това означава , че семената трябва да бъдат положени нито много дълбоко , нито много плитко. За успех или неуспех при сеитбата огромно значение има равномерната подготовка на почвата.


Добра реколта означава добър добив
След внимателно проучване на пазара , ЗП Васил Димитров тества няколко култиватора за подготовка на почвата през миналата година като един от тях беше Swifter SO. “ Тази година ние сме обработили и подготвили  около 300 хектара със култиватора Swifter SO преди сеитбата на слънчоглед и царевица. Всички наши посеви изглеждат много добре. Машината е в състояние да подготви отлично сеитбено легло и много добре да подравни обработваната площ.  Моите полета със слънчоглед и царевица са едни от най-добрите в региона „ добави Г-н Васил Димитров.

Едновременен растеж на царевицата в  стопанството на Г-н Димитров. Снимката е направена в района на село Прохлада

Едновременен растеж на слънчоглед  в  стопанството на Г-н Димитров. Снимката е направена в района на село Прохлада.


Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika