Организираният от БЕДНАР „ Ден на полето „ се превръща в едно от най-големите агрономическ

“Slovec Ден на Полето“  е много популярен и става важно и видно събитие , където земеделските производители и други специалисти пряко или косвено свързани с агрономическото развитие се срещат и обменят знания и натрупан опит. “Slovec Ден на Полето“  – се превръща в синоним както на експертна дискусия , така на развлекателно и разтоварващо събитие. “Slovec Ден на Полето“  е щоу с програма , която го прави уникално . четвъртото поред издание на “Slovec Ден на Полето“   което се проведе в началото на Юни със своите над 1500 посетители беше достойно продължение на 3-тото издание на “Slovec Ден на Полето“ .

Правилното шоу

Професионални коментари по машини и култури , анализи на почвения хоризонт , машини подредени в линии с подробни описания и консултации , всичко това придружено от непрекъснати излъчвания на големия екран. “Slovec Ден на Полето“   определено оставя своя отпечатък не само в Чехия , но и в съседните европейски държави. „Това е почти парадокс , че въпреки огромния брой семинари и демонстрации които се организират през този месец тук  толкова много посетители. Това е голям комплимент и същевременно сериозен ангажимент за следващите години. Благодаря Ви „ – Г-н Ладислав Беднар коментира броя на посетителите.

Ladislav Bendář, собственик на BEDNAR FMT, Jiří Sobota, Президент на Борда на Директорите на  ZS Sloveč a.s., Jiří Sopoušek, Вице Президент на Борда на Директорите на  STROM Praha a.s. и Petr Heřmánek, Заместник Ректор на  Czech University of Life Sciences in Prague (от ляво ) приветстват посетителите на изложението.

BEDNAR – Ден на Полето е популярно  събитие, място за среща на земеделската общност.


Науката в основата на успеха

За първи път ние отделихме повече време по време на семинара за дискусия относно почвата и нейните свойства,състав и методи на обработка. „ Ние не искаме просто да описваме и показваме машини в експлоатация , ние искаме да обясним , използвайки действителни примери и стойности защо сме конструирали машините по точно определен начин. Миналата година ние бяхме подредили машините в технологични линии , защото искахме покажем пътя по които сме вървели при конструирането на машините като цяло. Тази година ние искаме да обърнем повече внимание на подробностите , затова сме подготвили проби от почвата , почвените хоризонти подплатени с разяснения и коментари от страна на Dr. Ing. Sáňka“ – David Ryčl разяснява програмата за деня. Програмата за деня включва също така и лекция по почвознание , представена от Dr. Ing. Milan Sáňka от Университета  Mendel в Бърно , който ще коментира и подготвените почвени проби от землището на ZS Sloveč и ще представи предимствата и рисковете при дълбоката обработка на почвата.

Dr. Ing. Milan Milan Sáňka, специалист в областа на почвознанието , представя подготвените почвени проби . Посетителите имат възможност да се запознаят с различните почвени условия в землището на  ZS Sloveč.

Почвените условия са много важни за компанията при конструирането на машините. Затова ние си сътрудничим с водещи в областа експерти , които да потвърдят агрономическите предимства на машините конструирани от БЕДНАР


Представяне на новите машини и тенденции в развитието: много важна част от  Sloveč Field Day

В началото на Денят на Полето 24 комплекта машини са наредени в технологични линии. “Ние не само предлагаме машини на земеделските производители , ние предоставяме интегрирана технология на базата на текущата агрономия , които са претърпели значителни промени свързани с нови ефективни хибриди , както и други много важни фактори като цена и наличност на земеделска земя.” Инж. David Ryčl (Търговски директор) пояснява. През целия предиобед , BEDNAR представя новите машини ,  както и агрономическите доводи за инвестиране в развитието на тези машини.

Row-Master RN – междуредов култиватор с автоматично водене. Възможност за задаване на различни междуредови разстояния – 45;50;70;75 и 85 см. Висок просвет на машината – 80 см. За по-голяма пропусквателна способност.

Galaxy GE 9000 – валяци с предна хидравлична подравняваща греда  – the Crush Bar.


STRIEGEL-PRO PE 12000 – култиватор за слама – за равномерно разпределение на растителните  остатъци след жътва по полето , както и провокиране на плевелите с последващо тяхно унищожаване , както и за първична обработка на почвата през пролетта.

SWIFTERDISC XE – популярен широк дисков култиватор предназначен за работа с висока работна скорост и отлично смесване на растителните остатъци с почвата благодарение на „А“ – дисковете


TERRALAND TN: Професионална машина за дълбока обработка с внасяне на тор –  метод за увеличаване на добивите. Увеличава наличността на хранителни вечества в по-дълбокия почвен слой , повече въздух в почвата , функционален воден режим

ATLAS HO – дисков култиватор за обработка на големи количества растителни остатъци след прибиране на реколтата.


Omega OO – сеялка за сляти култури ( пшеница,ечемик,рапица и т.н. )

Демонстрация на прецизно автоматично водене на междуредов култиватор ROW-MASTER RN 6000. По-голям комфорт , по-голяма производителност


Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika