Настройка и използване на култиватора в полето

Нужда от висококачествена предсеитбена подготовка е причината, поради която използваме култиватори в полето. Предсеитбените култиватори трябва да извършват качествена подготовката с едно минаване. Преди стартиране на работата с този тип култиватори е необходимо да се настроят правилно всички работни секции. Научете повече за настройката, предимствата и особеностите при култиваторите.

Предсеитбена подготовка с култиватор

Машината обработва почвата прецизно до необходимата дълбочина за поставяне на семената. Това допринася за плевенето на почвата чрез унищожаване на възникващите плевели. При необходимост се включва и торовнасяне в почвата.

Култиваторите BEDNAR могат да имат до седем работни секции. Те помагат за постигане на необходимото качество на работа по време на подготовката на семенно легло .

Преди конфигурирането на машината трябва да се вземат предвид условията, при които машината ще работи. Въз основа на това се избира най-подходящото оборудване за конкретните условия. За съжаление няма ръководство, което да дава информация за това кое оборудване е най-доброто за дадените условия. Съществуват обаче препоръки, които могат да бъдат използвани като отправна точка за избора на много добра настройка на култиватора за семенно легло при дадени условия на работа.

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SM 18000

SWIFTER SM 18000


Идеалният култиватор подготвя семенното легло с едно минаване. Повече минавания водят до уплътняване на почвата. Това може да е един от факторите, който засяга състоянието на реколтата през следващата икономическа година. Едно минаване значително допринася за спестяване на гориво и разходи за износваеми части (като например работни органи и т.н.).

Настройка на култиватори за работа

Работните секции на култиватора се настройват, след пристигане на машината на полето и разгъването й от транспортно положение в работно положение. Няма подробни ръководства за такива настройки. Не е възможно да настроите машината перфектно веднага. Първата настройка се извършва според идеалните изисквания на потребителя. След няколко метра машината ще ни покаже какво не е наред и какво трябва да се коригира.

Обикновено машината не трябва да се запушва и не трябва да извлича големи количества влажни буци на повърхността. Както бе споменато по-горе, добре е да се предотврати нежеланото уплътняване на почвата зад колелата на трактора. Поради това машините се оборудват с разрохквачи, монтирани зад колелата на трактора или колелата на култиваторите. Разрохквачите също изискват настройка за да изпълнят изискваната задача.

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 L

SWIFTER SO 6000 L


Когато работната дълбочина на секцията и разрохквачите бъдат настроени, се настройва и предния ролер, последвано от подравнителната греда и гредата след работната секция. Накрая, задната подравнителна греда или завършващият валяк се настройват според оборудването на машината. Тези две работни секции осигуряват окончателното подравняване  на повърхността и се настройват, при избор на натиска надолу.

 

Маркетингов екип
BEDNAR FMT