Калибриране на сеялки OMEGA от BEDNAR FMT

Дори и днес, сеялките все още изискват калибриране на партидата семена на хектар, или тор, когато машината предлага и торене. Това важи и за сеялките OMEGA от BEDNAR. Въпреки че калибрирането на механизмите за сеитба изглежда трудно на пръв поглед, всъщност е лесно.

Първи стъпки преди калибрирането

Машината трябва да бъде проверена преди калибриране на сеитбения механизъм – това се отнася главно до свързването на сеялката към трактора, използвайки ISO-BUS окабеляване, функционалност на терминала, херметичност на капака на бункера (ако сеялката е херметизирана), функциониране на вентилатора и т.н. Когато са проверени основните функции на машината и бункерът е зареден със семена/тор, машината е подготвена за калибриране на партиди.

Универсалната лека сеялка OMEGA OO 4000L има интуитивно управление чрез ISOBUS терминал

Универсалната лека сеялка OMEGA OO 4000L има интуитивно управление чрез ISOBUS терминал

Калибрирането на количеството семена на OMEGA OO 6000L е удобно и бързо

Калибрирането на количеството семена на OMEGA OO 6000L е удобно и бързо


Вентилаторът трябва да се включи за калибриране на сеялки OMEGA, при скорост на вентилатора прибл. 3500 мин.-1 (за да се избегне отлагането на семената/тора в тръбопровода). Преди включването на вентилатора преместете клапата на тръбопровода от разпределителната глава към калибриращия канал, след това извадете капака на калибриращия канал и поставете торбата за калибриране. Терминалът трябва да бъде активиран преди калибриране.

Процедура за калибриране на сеялката

  1. След като приключите посочените по-горе задачи, стартирайте калибрирането на механизма за сеитба като натиснете бутона за калибриране в задната част на машината. Ако сеялката е с два дозатора, бутонът за калибриране е маркиран с номер едно или две. Първият бутон за калибриране контролира първия дозатор, насочен в посока на машината, а вторият бутон за калибриране контролира втория механизъм за калибриране, насочен в посока на машината.
  2. Когато бутонът за калибриране се натисне за първи път, дисплеят на терминала автоматично преминава в режим на калибриране.
  3. Когато бутонът за калибриране се натисне, сеещата ролка се пълни със семена/тор. Необходимо е да изчакате докато всички семена/тор преминат през тръбопровода до калибриращата торба. След това извадете семената/тора от калибриращата торба и отново поставете празната торба в държача на калибриращия канал.
  4. С натискането на бутона за калибриране отново, семената/торта се изсипват в калибриращата торба. Опитът показва, че е необходимо да се изсипят най-малко 2 – 3 кг в калибриращата торба, която напълва приблизително наполовина калибриращата торба.
  5. За да спрете ролката на дозатора, натиснете отново съответния бутон за калибриране.
  6. Когато претеглите цялата калибрираща торба и извадите теглото на празната калибрираща торба, ще получите теглото, което трябва да бъде въведено в дисплея за калибриране на терминала. Това приключва брутното калибриране.
BEDNAR интерфейс в ISOBUS терминала за настройка на сеялката OMEGA

BEDNAR интерфейс в ISOBUS терминала за настройка на сеялката OMEGA

Необходимо е да се изсипят най-малко 2 или 3 кг семена или тор в калибриращата торба

Необходимо е да се изсипят най-малко 2 или 3 кг семена или тор в калибриращата торба


Направете калибрирането по-прецизно

  1. За да направите калибрирането по-прецизно, нулирайте брояча на импулсите и преминете към прецизен режим на калибриране. В режим на прецизно калибриране сеещата ролка се върти със скорост, съответстваща на скоростта на движение на сеялката.
  2. Обърнете специално внимание на избора на сееща ролка. След като скоростта на движение и необходимата партида семена/тор на хектар са зададени, индикаторът на терминала сигнализира за пригодността на избраната сееща ролка за зададените условия на засяване. Ако сеещата ролка е подходяща за избраната партида семена/тор, индикаторът свети в зелено. В противен случай е червено, което изисква смяна на сеещата ролка.
  3. Ако машината е сеялка, комбинирана с торене, всеки дозатор трябва да бъде калибриран поотделно.
OMEGA OO 6000L и FERTI-BOX FB3000 трябва да бъдат калибрирани поотделно

OMEGA OO 6000L и FERTI-BOX FB3000 трябва да бъдат калибрирани поотделно

Удобно изпразване на допълнителни семена от пластмасовия бункер обратно в торбата

Удобно изпразване на допълнителни семена от пластмасовия бункер обратно в торбата


Практически опит на клиентите

Калибриращият тръбопровод е монтиран в самия край на машината. Практическият опит от работата със сеялки Bednar е показал, че този дизайн е по-удобен по отношение на достъпа на оператора до калибриращия тръбопровод. Друго предимство на този дизайн е възможността да се изпразват останалите семена обратно в торбите.

Инж. Václav Křepčík, BEDNAR FMT s.r.o.
Ръководител Отдел Продукти