Ден на полето BEDNAR 2016

Големият брой посетители на Деня на полето BEDNAR през годините показва, че това събитие е много популярно. Тази година , 5-тият Ден на полето , организиран в стопанството на Rostěnice  – акционерно дружество (Република Чехия), отбеляза невероятните 1635 посетители и бяха демонстрирани 24 вида машини на BEDNAR.

1635 посетители означава много

„Успяхме да привлечем голям брой земеделски производители не само от Република Чехия, но и от 22 други страни по света, в Rostěnice –  Моравия (Република Чехия), въпреки че Денят на полето BEDNAR вече  се организира веднъж на година. Информираността за марката BEDNAR се разраства сред земеделските производители във всички земеделски активни континенти, което може да се види от данните за посещаемостта на Деня на полето“, Jan Bednář оценява броя на посетителите.

Денят на полето BEDNAR 2016 бе посетен от 1635 посетители от 22 страни по света.

По време на Деня на полето бяха представени няколко нови продукта и иновации.


Необичаен метод на представяне

Денят на полето BEDNAR не означава само демонстриране на технологии: извършват се и агрономически презентации и необичаен метод за представяне на машините във функциониращи технологични линии за отделните култури.

Машини, разположени в отделните технологични линии за захарно цвекло, сладка царевица, зимна пшеница и пролетен ечемик.

Презентация по почвознание от инж. Barbora Badalíková и доц. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.


Нови продукти и иновации BEDNAR

„Всяка година полагаме много усилия и инвестираме много средства в разработването на нови машини и иновации на съществуващите машини. Денят на полето BEDNAR е отлична възможност да споделим резултатите от нашите усилия със земеделските производители. Вече показахме на панаира TechAgro в Brno посоката, която нашата компания ще следва и поради това събрахме много машини с FERTI-BOX бункери за Деня на полето, за да направим практическа демонстрация на прецизния метод на торовнасяне“, коментира собственикът на компанията, д-р Ladislav Bednář, относно разработването на машините.
При представянето на новите продукти и иновации, компанията демонстрира междуредовия култиватор ROW-MASTER с опция за внасяне на течен тор, както и мулчера за остатъци след прибиране на реколтата с вентилатор, осигуряващ непрекъснато почистване на повърхността на машината по време на работа.

Представяне на мулчера с вентилатор за непрекъснато почистване на повърхността на машината.

Практическо представяне на концепцията за прецизно торовнасяне с машини на BEDNAR.


Междуредовият култиватор ROW-MASTER с опция за внасяне на течен тор също бе представен при презентацията на нови продукти и иновации.

Имаше и практически демонстрации на дълбока обработка на почвата с чизел плуговете TERRALAND.


Големите машини са популярни

Популярните машини на Деня на полето бяха култиваторът SWIFTERDISC с работна ширина от 14 метра, предсеитбеният култиватор  SWIFTER с работна ширина от 18 метра и комбинираният култиватор TERRALAND DO 5000.

Дисковият култиватор SWIFTERDISC XE 14000 с работна ширина от 14 метра.

предсеитбеният култиватор  SWIFTER с работна ширина от 18 метра бе демонстриран върху част от площта, обработена с комбинирания култиватор TERRALAND DO.


Бихме искали да благодарим на всички посетители на Деня на полето BEDNAR и ще Ви очакваме отново на Деня на полето BEDNAR 2017 в стопанството на ZS Sloveč!

 

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika