Най-машабния ден на полето организиран от фирма БЕДНАР е вече в историята. Денят на полето традиционно бе организиран сувместно със ZS Slovec v Mestec  Kralove на 25-26 06.2014 година. Ако не сте имали възможността да ни посетите в Mestec Kralove , можете да усетите атмосферата на събитието от следващия видео репорт. Благодарим на всички , които присъстваха на деня на полето и ще бъдем много радостни да Ви видим отново следващата година на Ден на полето БЕДНАР 2015

ден на полето БЕДНАР 2014