В Pojbuky използват сеялка Omega с междуредово разстояние 12,5 см

Земеделската кооперация Pojbuky ( област Табор ) стопанисва в североизточната част на Южна Бохемия 2300 хектара. Културите , които отглеждат на тази плою са съответно маслодайна рапица , зимна пшеница , пролетен ечемик , картофи и фуражни култури за животновъдстото , което развиват. Към края на миналата година започнаха да търсят да закупят нова сеялка за слети култури и след успешно тестване решиха да закупят сеялка BEDNAR OMEGA 00 6000.

При избора на машина за сеитба основен фактор за кооперацията в Pojbuky бе разстоянието между редовете. През пролетта те сеят около 400 хектара пролетен ечемик и от собствен опит са установили , че по-малкото разстояние между редовете дава много по-добър резултат. Тези техни наблюдения се потвърждават и от много други традиционни производители на пролетен ечемик както в Чехия , така и в чужбина. Първата причина , поради която използват 12,5 см. Разстояние между редовете е , че по този начин не са изправени пред задруднено поникване и разстеж на отделните разстения. Втората и по-важна причина е , че при по-малко разстояние между редовете се получава по-голямо разстояние мажду самите разстения в реда , което дава много по-добра възможност за братене. Неофициалните проучвания по този въпрос показват , че когато разстоянието между редовете е в интервала 10-15 см. , всеки 1 см по-малко може да увеличи добива с до 0.7%. Следователно сеялките  на БЕДНАР OMEGA  с разстояние между редовете от 12,5 см отговорят на изискванията за сеитба с по-малко разстояние между редовете.

Павел Opolzer, ръководител на производството на растителни култури е много доволен от качеството на сеитбата.

Благодарение на системата PSP, семена се поставят точно на една и съща  дълбочина в рамките на цялата площ.


Както вече споменахме, ZD Pojbuky отглежда също така и  картофи, а именно ранни картофи , както и промишлени сортове. Въпреки че те често почистват  земята от  камъни там където отглеждат картофи, камъните  са в изобилие там. Затова  машината за сеитба  OMEGA OO, благодарение на своята изключително здрава конструкция, е много подходяща за местните условия.

В почвата  на земеделски кооператив Pojbuk има  изобилие от камъни.

Сеялката  OMEGA е агрегатирана с трактор с мощност  270 к.с.


По време на първото ни посещение, машината работи върху парцел с площ от 20 хектара в близост до село Водице. През есента  земята е изорана  и през пролетта тя е обработена и подготвена с  помощта на предсеитбен компактор. Условията са идеални за посев – почвата се разрохкана и подравнена много добре, влажността на почвата е добра, и структурата на почвата беше, както се изисква. Сеитбената норма на пролетния ечемил , сорт  Sunshine през пролетта е  от 190 кг / ха и е засято на  19.03.2015.

Едновременно  поникване  на пролетния  ечемик (сорт Sunshine), засят със сеитбена норма от  190 кг / дка.

Началната фаза на братене –  22.4.2015


По време на второто посещение на 22.4., пролетният ечемик  е вече в началото на етапа на братене , като всички разстения са в една и съща фаза. Ръстът на растенията е еднакъв  благодарение на прецизното поставяне на семената  на една и съща  същата дълбочина (3 см) в почвата. Равномерно разпределение на вертикалното поставяне на семена е важно дори припоникване на братята , което след това влияе на добива. Поставяне на семената на една и съща дълбочина  се постига чрез прецизно копиране на терена благодарение на  поставянето  на сеитбените дискове  на успоредник – Беднар PSP System.