Внасяне на тор с дълбока обработка – високо ниво на интензификация

Наличието на продуктивна земя е претърпяло значително намаление по целия свят. Всяко увеличение на продажбите и производството на зеленчуци в резултат на увеличаване на производствените площи е почти невъзможно. Оказване на влияние на цените на реализация на селскостопанската продукция остава само мечта за повечето селскостопански производители. Тогава какви възможности се откриват пред един фермер? Правилният начин е подобряването на интензивността на наличните полета!!! Подобрена интензивност означава обработка на почвата на дълбочина над 30 см , за да се вкара кислород в дълбоките слоеве , да се подобри системата за циркулация на водата , която в повечето случаи е доста затормозена поради изключителното минимизиране на обработка до 30 см. и всичко това трябва да бъде комбинирано с правилното внасяне на тор!!!

Къде да торим и как?

Компанията Беднар FMT  работи с редица от водещите селскостопански предприятия ( ZS Sloveč , Agross Klíčany ) , които се занимават с прилагането на торове в продължение на няколко години. Въпреки многобройните полеви експерименти , включващи анализ на почвата повечето резултати показват , че  почвата е недохранена в рамките на почвения слой  25-45 cm. Почвения слой в рамките на 0-25 cm съдържа достатъчно количество торове ( внесени и разпространени  чрез редовни апликатори за изкуствен тор ) Наблюдавайки зимната рапица например , това растение е в състояние да пусне коренова система на дълбочина до 40 – 50 см. през есенния вегетационен период. С обработка на почвата на дълбочина 25 – 45 см комбинирана с едновременно внасяне на тор на тази дълбочина се осигуряват достатъчно хранителни вещества , влага и кислород , така че , кореновата система на растението е в състояние да понесе тежките климатични условия при суха зима и големи замръзвания!!! Ако пък пролетта е суха и без валежи , то благодарение на дълбоката си коренова система и хранителните вещества и влагата , осигурени на тази дълбочина рапицата ще може да се запази!!!

Как да се обработва почвата с едновременно внасяне на торове ?

Внасянето на минералните торове в почвата на дълбочина от 25 см. до 45 см. изисква подходящо оборудване за извършване на такава дълбочинна обработка . Работните органи на предлагания от БЕДНАР продълбочител TERRALAND дават възможност да се култивира почвата до такива нива на дълбочина , за да се гарантира , че почвата е напълно аерирана и системата за циркулация на водата е възстановена и функционира пълноценно. Традиционните работни органи с максимална дълбочина на работа до 35 см. , като на повечето от тях максималната работна дълбочина е ограничена до 25-30 см. не са много удобни и подходящи за внасяне на минерални торове. Използването на този тип оборудване дори на стартира съживяване на почвения профил на по-голяма дълбочина.

продълбочител TERRALAND със система за торовнасяне на 2 различни дълбочини


Как устройството за торовнасяне е разработено

Компанията БЕДНАР е разработила няколко прототипа на устойство за торовнасяне през последните години. По време на разработката възникнаха много технически и агрономически проблеми. В резултат на тези дългогодишни разработки се стигна до появата на устойството за торовнасяне Ferti – Box FB. Дизайнът на устройството беше финализиран през есента 2013 година  след  допълнително тестване в практичекски работни условия.  Заслугата за тестване на устройството за торовнасяне е изцяло на ZS Sloveč и Agross Klíčany !!! Голям принос със своя опит в областта на торовнасянето има и Г-н Kminek  от компанията Agro – Kminek!!!

Ferti – Box FB в комбинация с продълбочител TERRALAND окомплектован със тежки валяци тип Presspack PT за дълбока обработка през късно лято и внасяне на тор


Резултати от внасяне на торове при рапица, царевица и захарно цвекло

Наблюдението на растенията показва , че култури като захарно цвекло , рапица и царевица реагират най-добре на дълбокото торене. Ferti-Box е идеален за използване през лятото и особено през есента. Особено за есенно торене  (съхранение на торта за пролетта), изборът на тор е много важен, за предпочитане е влагането на фосфор , амониев нитрат и калий на големи дълбочини , като се използва този метод.

Дълбокото торене е от полза не само при тежки почви , но и при сухи условия. Кореновите системи на растенията са склонни да насочват растежа си към зоните с тор (N, P, K). когато този тор е на голяма дълбочина , това стимулира растенията за развитие на дълбока коренова система , което осигурява добър растеж и при сухи условия.

сравняване на растения от захарно цвекло 14 дни след торене (2. 5. 2013). Растения след дълбоко торене  (в ляво ) и растения без такова торене  (в дясно)