В светаимамногоселскостопански изложби, полевидни и другипредставянияназемеделскатехника и селскостопанскитехнологии, ноникояоттяхнеможедасесравни с изложението в Хановер. Тъйкато с течениенавремето, изложението „Агритехника“ – Хановер Германияе изградило еднаводещапозициясредсветовнитеизложения , почтивсичкипроизводителинаселскостопанскатехника, включителноглобалнилидери , коитопроизвеждат селскостопанска техника, чакатс …

В светаимамногоселскостопански изложби, полевидни и другипредставянияназемеделскатехника и селскостопанскитехнологии, ноникояоттяхнеможедасесравни с изложението в Хановер. Тъйкато с течениенавремето, изложението „Агритехника“ – Хановер Германияе изградило еднаводещапозициясредсветовнитеизложения , почтивсичкипроизводителинаселскостопанскатехника, включителноглобалнилидери , коитопроизвеждат селскостопанска техника, чакатс нетърпение възможносттадапокажат насветатова, коетотесапостигналиповременапоследнитедвегодини. Agritechnica е несамосамозановостите, в Агритехникасе срещат различниземеделскисветовекато напримерАзиатски, арабски, африкански и, разбирасе, Европейския, а отскоро и СевернаАмерика… Всичкотова е Agritechnica

 

Беднар в Agritechnica, с течение на времето ….

Първото участие на Компания Беднар в Agritechnica е преди 10 години под името STROM Export! По това време, нашия щанд е разположен в самия ъгъл на старата изложбената зала и нашата първа изложбена машина е комбинирана машина Finisher Mega FM 9000 . Цялата изложба бе организирана от нашия  Директор Продажби Petr Procházka, който бе придружен от само един асистент – всичко това беше през 2003 година. От тогава ние редовно участвахме  в още 5 изложения на Agritechnica!!! От първото ни участие до сега  броят на изложените машини и броя на хората на щанда ни се е променила , но едно нещо остава същото – Директор Продажби Petr Procházka.

 

БЕДНАР  на Агритехника 2013

Най-компетентното лице което може да ни даде оценка е със сигурност г-н Petr Procházka – Директорът по продажби , който е първият служител на компанията STROM Export основана през 1997 година.

  
 Изложбенаплощв Agritechnica 2003 г. и първата изложбенамашина Finisher Mega FMPetrProcházka, Търговски директор

 

Peter, каква беше първата година на Agritechnika през 2003 г.?

 „Първата година беше изключително предизвикателство за мен. По това време аз бях единственият човек в отдел продажби. Маркетинговият отдел не  съществуваше по това време. Аз трябваше да организирам всичко сам включително разтоварване на машината  и изграждане на щанда. Спомням си, че когато пристигнах в Хановер, там вече  всички машини на съседните щандове бяха  разположени . Нямах представа как да поставя и разположа  нашата една машина вътре. Най-накрая успях, но беше трудно. След като прекарах цяла седмица на изложението, аз все пак трябваше да се погрижа и  за това как да изкарам  машината обратно от залата. Трудни времена, наистина.“

Какви бяха други години?

„Всяка следваща година на изложбата е винаги малко по-лесно, след като компанията нараства а ние постепенно намерихме  отговорните лица да изпълняват различни задачи, свързани с изложбата!!! Спомням си 2007 г….  Тя  е важна от гледна точка на осъществяване  на нови контакти, по-специално в Източна Европа –  по това време ние наистина започнахме  да изнасяме наши машини  на изток –  благодарение на изложбата през 2007 година!!! Предпоследното ни участие през  2011 година  ни донесе много контакти в Западна Европа –  с прости думи, през 2011 г. Нашите машини и нашата компания беше готова да изнася на Запад. Също така, благодарение на това, ние значително увеличихме делът на износа спрямо продажбите на вътрешния пазар.“

„На Agritechnica 2013 г. дружеството за  първи път е представено под името „БЕДНАР“ –  каква  е реакцията на земеделското  обществото спрямо тази промяна?“

„Преходът към ново име  е винаги трудно. Въпреки това, ние сме добре подготвени за това. През 2012 и 2013 г. ние постепенно въведохме новото  лого, където името БЕДНАР беше заедно с името Stromза да подготвим  обществеността постепенно за промяната. Отговори  на въпроси за преименуването се дадоха по време на изложението SIMA 2013 в Париж тази пролет. на Agritechnica повечето от хората вече ни знаят  под името Беднар.“

 
 Тазгодишнатаизложба в зала № 11 привлечемного голямбройпотенциалникупувачи.

 

Защо избрахте името Беднар?

„Когато собственикът JUDr. Bednář обяви, че е необходимо да се смени името, ние не бяхме доволни от този факт… все пак марката  Стром е в края на краищата вече добре позната. Но все пак , ние не мислихме  прекалено много за друга опция, освен да дадем на дружеството името на неговия създател. Освен това, в компанията са заети както синовете  на собственика така и други членове на семейството Беднар. В Източна Европа не е много обичайно за хората да дават  на дружеството тяхното име. Това е доста  рисковано, тъй като често имената могат да се скрият много лесно , но  ние не искаме това. Собственикът и целия ни екип вярва в това, което правим!!! Да се даде на компанията името на своя създател е често срещано нещо в Западна Европа и следователно името Беднар беше логичен и правилен избор. „

Какви бяха другите важни събития за компанията през последните години?

„Аз съм сигурен, че това е завършването на първия етап от изграждането на нов завод в Rychnov NAD Kneznou. Не става въпрос само за процеса на производство, боядисване и сглобяване, но и за чувство на удовлетвореност. Ние сме млад компания, ние започнахме от нулата , от нищото. Ние нямахме възможност да  участваме в приватизацията през деветдесетте години. Ние трябваше да работим здраво , да разчитаме само на себе си и да купуваме и строим  по пазарни цени на една вече много зряла икономика. Много добре си спомням времето , когато е имало случаи  клиенти и  доставчици на оборудванеда не искат да работят с нас , защото работим „в един гараж“. Днес, ние се гордеем с новия си завод!!! „

Какви са вашите очаквания от представянето Ви на Agritechnica 2013 г.?

Тук ние за първи път представихме машини с електроника!!! Това са сеялките “Omega” и торовнасящите устройства “Ferti Box”!!! през последните 2 години много земеделски производители са ми задавали въпроса кога ще могат да си закупят сеялка от нас – аз винаги съм им отговарял , че трябва да ни дадат време , защото ние работим много внимателно по въпроса…. по отношение на машините за обработка на почвата, мулчиране или транспортно оборудване , имаме отличен екип от професионалисти, работещи за компанията в продължение на много години и с много практически опит!!! Относно машините с вграден електронен контрол ние тепърва трябва да открием и създадем подходящ екип – в противен случай няма как да стартираме такъв проект… въпроса не е само да направиш една машина – важното е да осигуриш качествена работа и сервиз на машините!!! Преди 2 години ние успяхме да намерим и създадем подходящ екип от специалисти и решихме да тръгнем по свой собствен път на развитие за свързване на нашите машини със съвременните трактори чрез системата „ISOBUS”!!!
За съжаление , не можахме да покажем всички новости осъществени в нашата фирма , но основните бяха тук!!! Аз лично имам големи очаквания за нашата нова дискова брана ATLAS HO със 660мм. Диаметър на дисковете и „Х“ образна форма на секциите!!! Това е машина , която съчетава в себе си както най-новите тенденции , така също положителните неща наследени от нашата първа дискова брана „Downlands”- дискове с голям диаметър , голяма собствена маса и отлично водене от трактора!!!

 

  
 Начелонаизложбенатаплощ е поставена дългоочакванатасеялка с торовнасяне  Omega Ferti.   Изложената сеялка Omega Ferti с възможностзаторовнасяне привлечеинтересанамногопосетители.

 

  
 Нашатакомпанияразвивамашините в съответствие с изискваниятаназемеделскитепроизводители; примерзатова е нововъведенататоровнасяща машина Ferti-Box, коятобепредставена в Хановерв комбинация с Terraland DO.Новият Atlas HO е предназначензаобработканаголеми-количестварастителниостатъци.

 

  
 A двуетажното бунгало  енаразположениекакто за нови, така и завече познаващи ни клиентитазигодина в Хановер. В допълнениекъмновостите за 2014 г., наизложбената площотпочти 500 m2 можехмедавидим и другитемашиниотнашатапроизводственапрограма.

 

Ing. Jan Bednář
Export manager

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika