НОВОСТИ И ИНОВАЦИИ 2021

BEDNAR, ПРОГРЕСИВЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДСТАВЯ НОВОСТИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА

Развитието на машините непрекъснато върви напред и изискванията на земеделците също се променят. Затова трябва да изслушаме нашите клиенти и да разработим нови машини, базирани на взаимното сътрудничество и тестване при различни условия.

ВИЖТЕ НОВОСТИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ, КОИТО СМЕ ПОДГОТВИЛИ ЗА ВАС ПРЕЗ 2021:

EFECTA CE

Сеялка с ширина от 12 метра

CADDY CD

Универсален прикачен бункер за съхранение

TERRALAND TN

Нови опции за оборудване за дълбока обработка на почвата без активно смесване

STRIP-MASTER EN

Хидравлична защита и настройка на междуредово разстояние

EFECTA CE

НОВА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ШИРОКА СЕЯЛКА

EFECTA CE

НОВА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ШИРОКА СЕЯЛКА

Широката сеялка EFECTA CE с работна ширина от 12 метра е главната новост на BEDNAR за 2021 година. EFECTA CE разширява портфолиото на BEDNAR с широки машини, предлагайки на клиентите, които имат големи стопанства, интегрирана технологична линия, която започва с управлението на остатъците след жътва, премине през култивирането и подготовката на почвата и завърши със сеитбата. Всичко това под една марка със силна технологична и техническа поддръжка от най-добрата търговска мрежа на BEDNAR.

Jan BEDNAR

“Сеялката BEDNAR EFFECTA CE12000 внася нови тенденции в областта високо производителните машини, до 200 ха на ден, с нисък разход на гориво, висока работна скорост и ниски изисквания за мощност на трактора за агрегатиране – само 300 к.с.“, доц. д-р инж. Ян Беднар, Бизнес Мениджър на BEDNAR, описва развитието на сеялката EFFECTA CE.

Сеялката EFECTA CE е изградена върху здраво шаси, върху което е монтиран двойно-камерен бункер работещ под налягане с капацитет от 6.000 литра. Версията на резервоар с вътрешно налягане позволява отличното разпределение на тор с норма до 250 кг/ха и семена с норма до 300 кг/ха.

Работната ширина на сеялката е 12 метра. Изсяващите ботуши са монтирани на страничните рамки посредством паралелограм и всеки изсяващ модул използва свой собствен паралелограм от изпитаната във времето PSP система. Комбинацията от такъв монтаж осигурява несравнимо следване на терена и поддържане на постоянна дълбочина на засяване по цялата работна ширина. Сеялките BEDNAR предлагат на своите клиенти избор на междуредово разстояние.  В случая при сеялката EFECTA CE, клиента може да избира между разстояние между ботушите от 12. 5 или 16.7 сантиметра.

EFECTA CE Е УМНА МАШИНА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ МНОГО ФУНКЦИИ:

 • Променлива норма – променлива норма на семената и торовете според предварителна карта за всички резервоари

 • Секционен контрол – поддържане и автоматично превключване на четири индивидуални секции

 • Опростен метод за калибриране на семената – завършен с посочване на отделните фази за калибриране с помощта на цветно осветление на бутона за калибриране

 • Възможност за въвеждане на количество семена в кг/хектар или брой на м2

 • Опростено изпразване на бункерите

 • Поддържа сензори за потока на семената – незабавно известяване при прекъсване на семенния поток в един от колтерите

 • ISO BUS AUX – възможност за контрол на функциите на машината, например с помощта на джойстик в трактора (трябва да поддържа AUX)

 • Библиотека на семената – позволява запазването на параметрите от калибрирането за по-нататъшна употреба

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА СЕЯЛКАТА EFECTA CE

CADDY CD

УНИВЕРСАЛЕН НОСАЧ

CADDY CD

УНИВЕРСАЛЕН НОСАЧ

CADDY CD е универсален прикачен носач с максимална товароподемност от 5.000 кг, който BEDNAR разработи за агрегатиране с трактори без три-точкова система за окачване или без достатъчна товароподемност. Носачът може да бъде агрегатиран и с верижни трактори, които няма да губят от производителността си, тъй като не се използва триточковата навесна система.

Jan BEDNAR

“Земеделците в много селскостопански и важни райони използват трактори без задна навесна система. Въпреки това търсенето на навесни машини от такива страни все още е огромно. Фермерът няма да купи нов трактор само заради навесната машина. Следователно ние идваме с решение, което отговаря на такива изисквания. Машината CADDY CD е опростен прикачен носач с навесна система, който е прикачен към теглича на трактора и позволява на трактор без рамена да работи с почти всяка навесна машина от различни производители. Основното търсене виждаме при агрегатиране на чизел плугове Terraland TNдоц. д-р инж. Ян Беднар, Бизнес Директор на BEDNAR, описва тази новост, CADDY CD.

Широките гуми  осигуряват плавен ход и висока стабилност на машината по време на транспорт. Машината се свързва с трактора с помощта на теглич . Предимството на  носещата система CADDY CD , е че може да се агрегатира с навесни машини от конкурентни производители.  Може да се  монтират навесни и полунавесни машини.

МОЖЕТЕ ДА АГРЕГАТИРАТЕ CADDY CD КЪМ СЛЕДНИТЕ МАШИНИ ОТ BEDNAR:

TERRALAND TN

TERRALAND TN е универсален чизелов плуг, предназначен за дълбоко обработване с дълбочина до 65 сантиметра. Машината може да докара необходимия въздух и влага до корените, да разруши уплътнените слоеве на почвата и да направи интензивно структуриране с едно минаване.

TERRASTRIP ZN

TERRASTRIP ZN е вид на чизел плуг предназначен за strip-till почвена обработка. Чизел плугът е подходящ за подготовка на почвата в ленти преди сеитба на широкоредови култури, като царевица, соя или слънчоглед.

TERRALAND TN

СЕГА С ОПЦИЯТА ДА БЪДЕ ОБОРУДВАН С ПАСИВНИ ОРГАНИ

TERRALAND TN

СЕГА С ОПЦИЯТА ДА БЪДЕ ОБОРУДВАН С ПАСИВНИ ОРГАНИ

Чизел плуговете TERRALAND TN са силно свързани с марката BEDNAR. Те превъзхождат със своя прост и здрав дизайн. Те са произведени от високоякостна стомана Alform. Високият просвет на рамката и оптималното разположение на работните органи допринасят за голяма производителност на машината. Комбинацията от тези фактори позволява почвена обработка до дълбочина до 65 см, дори при много трудни условия.

Jan BEDNAR

“Чизел плуговете Terraland са много популярни, но напоследък виждаме, че активните органи могат да бъдат твърде агресивни в някои почвени условия поради сушата. Това е което много земеделци ни казват. Те искат да обработват почвата в дълбочина, опитът им е страхотен, но през лятото, когато е суха, обработката на почвата трябва да бъде малко по-внимателна. Поради тази причина, ние разработихме новите ZERO-MIX работни органи. ZERO-MIX органът е проектиран да бъде използван на навесния TERRALAND TN чизел-плуг. Цялата операция трябва да завърши с уплътняване на почвата с тежкия стоманен Cutpack валяк, за да поддържа влагозапасяването в почвата. ZERO-MIX органите, могат лесно да се сменят с ACTIVE-MIX органи, дори и когато машината работи. Задните шиповидни валяци, също могат да бъдат лесно сменени с тежкия валяк Cutpack. Машината може да бъде използвана със ZERO-MIX органите и Cutpack валяка през лятото и с ACTIVE-MIX органите и шиповдните валяци през зимата,“ доц. д-р инж. Ян Беднар, Бизнес Мениджър на BEDNAR, описва предимствата на тази версия.

Иновацията от 2021 на TN моделите включва опцията за оборудване на чизел-плуга, както със стандартните органи ACTIVE-MIX, така и със зъбите ZERO-MIX с размер 60 мм. Зъбците имат плоски “крила“ и върхове. Чрез тази проста размяна на органи, ние сме в състояние да превърнем гъвкавият чизел-плуг в професионален култиватор, подходящ за разрушаване на уплътнените слоеве на почвата и аериране на почвения профил без активно смесване. Версията на машината със ZERO-MIX органите може също да бъде оборудвана с тежкият стоманен CUTPACK за финална консолидацията на почвената повърхност.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА TERRALAND МАШИНАТА СЪС ZERO-MIX ОРГАНИ:

 • Не изнася мъртва материя, скали и растителни остатъци на почвената повърхност

 • Почвеният профил е проветрен без активно смесване

 • Разрушава уплътнените почвени слоеве

 • Минимално разрушаване на повърхността на почвата

 • Помага за създаването на подходяща почвена среда за движението на вода и хранителни вещества

 • Възможност за избор на разнообразни “крилца“ според текущите условия

Отрицателният ъгъл на ZERO-MIX органите не позволява миксиране на почвата, само аериране и разрушаване на уплътнените почвени слоеве.

Отрицателният ъгъл на ZERO-MIX органите не позволява миксиране на почвата, само аериране и разрушаване на уплътнените почвени слоеве.

Тежкият стоманен CUTPACK помага с финалното уплътняване и затваряне на почвената повърхност за да се намали изпускането на почвената влага.

Тежкият стоманен CUTPACK помага с финалното уплътняване и затваряне на почвената повърхност за да се намали изпускането на почвената влага.

ПОГЛЕДНЕТЕ СРАВНЕНИЕТО НА ЧИЗЕЛ-ПЛУГ TERRALAND TN ОБОРУДВАН С ACTIVE-MIX РАБОТНИ ОРГАНИ И ZERO-MIX ОРГАНИ:

Дълбока почвена обработка с Aktive-Mix органи. Работата на чизел-плуга се вижда по повърхността, като почвения профил е дълбоко структуриран, а повърхността е изравнена с едно минаване.

TERRALAND TN оборудван с ACTIVE-MIX органи за активно смесване на почвата

Дълбока обработка с Zero-Mix органи и Cutpack валяк. Обработката в дълбочина не се вижда по повърхността на почвата от пръв поглед. Основната работна операция се изпълнява в почвения профил, където уплътнените слоеве са разрушени и почвеният профил е аериран.

TERRALAND TN оборудван със ZERO-MIX органи за почвено проветряване, без смесване

STRIP-MASTER EN

НОВА ХИДРАВЛЧИНА ЗАЩИТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙКА НА МЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ

STRIP-MASTER EN

НОВА ХИДРАВЛЧИНА ЗАЩИТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙКА НА МЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ

Системата strip-till за лентова почвена обработка се използва все повече в Европа напоследък. Srip-till технологията има благоприятен ефект върху намаляване на почвената ерозия причинена от въздушните маси, а също така допринася по-голямо биоразнообразие на почвата. Предимно тази технология се използва за обработка на почвата преди сеитба на широкоредови култури като царевица, рапица или соя. BEDNAR предлага решение за тази технология под формата на машина STRIP-MASTER EN.

Jan BEDNAR

”Представяме нов дизайн на машината STRIP-MASTER EN за сезон 2021. Тази машина бе представена на пазара преди две години и тя използваше работните части на Американския производител Yetter. Това беше решение с механична защита със срезен болт, която не позволяваше да се сменя междуредовото разстояние. Strip-till технологиите постепенно намират широко приложение при сеитбата на култури с различна ширина на редовете, както и при трудни условия на работа, където те помагат за решаването на риска от ерозия в допълнение към много други предимства. Затова трябваше да преработим работната секция и конструкцията на машината. Новите характеристики включват хидравлична защита на работните органи и рамката на машината вече позволява промяна на междуредовото разстояние за различни сортове на културите. Модерната, преработена машина за култивиране на дълбочина около 25 см се присъединява към такива успешни машини в нашето технологично портфолио, като TERRASTRIP ZN, които обработват почвата с дълбочина до 45 см. Машините STRIP-MASTER EN могат да бъдат оборудвани с комплект за внасяне на гранулирани и течни торове. Те са модифицирани, за да се агрегатират към всички видове резервоари за гранулирана и течна тор и позволяват торовнасянето на две нива в почвения профил”, доц. д-р инж. Ян Беднар, Бизнес Мениджър на BEDNAR, казва за иновациите на STRIP-MASTER EN.

Фундаменталната иновация на машината STRIP-MASTER EN за 2021 е хидравличната защита на работните ножове, разположени на отделните култивиращи секции.

Друго важно подобрение на машината е възможността да се променя междуредовото разстояние между 45 и 75 см, осигурявайки по-висока пропускливост на растителен материал при по-тясно междуредово разстояние, благодарение на пренареждането на култиваторните модули.

ПРЕДИМСТВА НА МАШИНАТА STRIP-MASTER EN

 • Обработените ивици се затоплят по-бързо

 • Аерация и структуриране на почвата

 • Намаляване на почвената ерозия

 • По-добро усвояване на водата в почвата

 • По-малки изисквания за мощност на трактора

 • Възможност да се прилагат минерални или течни торове с едно минаване.

Интересувате ли се от нашите новости и иновации за 2021 и искате ли да получите повече информация? Използвайте контактната форма по-долу, с удоволствие ще отговорим на всички въпроси.

КОНТАКТНА ФОРМА

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika