ATLAS AO_L diskový podmítač

ATLAS-AO-L_mobile_1
 • Kvalitní podmítka až do 16 cm i s větším množstvím rostlinných zbytků.

 • Twin-Disc systém (párové uchycení disků) zajišťuje vysokou průchodnost materiálu.

 • X-precise – postavení diskových sekcí do „X“ zaručuje přesnou jízdu za tažným prostředkem.

 • Bezúdržbová ložiska disků s doživotní náplní.

 • Integrovaná náprava pro perfektní stabilitu i ve vysokých pracovních rychlostech a malý poloměr otáčení.

ATLAS AO_L je univerzální těžší typ krátkého diskového podmítače určený jak pro podmítku ihned po sklízecí mlátičce, tak pro podmítku většího množství rostlinných zbytků, např. kukuřici na zrno.

Stroj má výhody moderních diskových podmítačů: postavení diskových sekcí do „X“, integrovanou nápravu.

Velikost disků 620 mm a vlastní váha stroje umožňuje provádět podmítku až do 16 cm.

TYP STROJEpolonesený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků 620×6 mm (vykrajované disky nebo A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, V-ring, U-ring, roadpacker, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
JIŠTĚNÍkaždé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
VYUŽITÍpodmítka s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Integrovaná náprava zajistí stabilní chovaní stroje i ve větších pracovních rychlostech.

Integrovaná náprava zajistí stabilní chovaní stroje i ve větších pracovních rychlostech.

Velký prostor mezi druhou řadou disků a zadními pěchy znamená dokonalou rovinu pole.

Velký prostor mezi druhou řadou disků a zadními pěchy znamená dokonalou rovinu pole.

Jištění disků pomocí pryžových segmentů. Twin-Disc systém znamená lepší průchodnost.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Univerzální diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek.

 • Další využití například k přípravě půdy pro setí, k zapravení meziplodin, zapravení kejdy apod.

 • Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.

 • Možnost práce i za velmi suchých podmínek, díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků umožňuje práci i za vlhkých podmínek.

BEDNAR Atlas AO_L

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.

 • Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.

 • Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokou vláhou nebo se suchem.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

VYUŽITÍ STROJE ATLAS

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází z disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

Ukázka práce obilí

UKÁZKA PRÁCE PO OBILÍ

HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 12–14 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 8 L/HA

UKÁZKA PRÁCE PO ŘEPCE

HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 12–14 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 8 L/HA
Ukázka práce po řepce
Ukázka práce po kukuřici na zrno

UKÁZKA PRÁCE PO KUKUŘICI NA ZRNO

HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 15 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 2
PRACOVNÍ RYCHLOST: 10–12 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 10–12 L/HA

KVALITNÍ PODMÍTKA ZA VŠECH PODMÍNEK

Ve dvou řadách umístěné a agresivně postavené disky otevírají půdu a zajišťují intenzivní, kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou. Atlas je schopný promíchat se zeminou i velké množství rostlinných zbytků nebo statková hnojiva a to díky váze stroje a nastavení disků pod úhlem 17º.

Je tak dosaženo nejvhodnějšího pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy s povrchovým materiálem a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky postavení disků a celkové hmotnosti stroje. Atlas je univerzální hráč ve Vašem podnikání.

BEDNAR Atlas AO_L
BEDNAR Atlas AO_L

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

OK
NOT OK
ATLAS AO_LAO 4000 LAO 5000 LAO 6000 LAO 8000 L
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3.94.95.97.5
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm2.952.952.953
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 8.3 8.3 8.3 8.4
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 6 – 16 6 – 16 6 – 16 5 – 15
POČET DISKŮks32 40 48 60
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 200 – 230 260 – 300 300 – 340 350 – 400
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 5300 – 6000 6000 – 6800 6700 – 7600 8700 – 11000

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

ATLAS AO_L

PRACOVNÍ ORGÁNY

Zubaté disky

ZUBATÉ DISKY

• 620 × 6 mm

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 620 × 6 mm

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

CUTPACK PĚCH

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Roadpacker pěch

ROADPACKER PĚCH

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

ZÁVĚS

OKO

51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

TAŽNÉ PRAVÍTKO

TAŽNÉ PRAVÍTKO

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

MISKA

MISKA

K80 • K110
* Pouze pro AO 8000 L

Tříbodové pravítko

TŘÍBODOVÉ PRAVÍTKO

Uchycení III. kat.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PODPĚRNÁ KOLA

VOLITELNÉ

Hydraulická regulace hloubky

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

Prutové zábrany

PRUTOVÉ ZÁBRANY

TRASH CUTTER

TRASH CUTTER

* Pouze pro AO 8000 L

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!